Leta i den här bloggen

tisdag 31 juli 2007

Obefogad diskriminering

Homosexuella män får inte bli blodgivare, trots att det råder blodbrist.

Logiken i detta är svår att förstå. Det är ju inte den sexuella läggningen i sig som ökar HIV-smittorisken. Det är livsstilen!

En heterosexuell man som träffar många olika sexpartners, alltid har oskyddat sex och gör detta i högriskområden utomlands löper mycket större risk att smittas med HIV än en homosexuell man som har en eller få partners, använder kondom och håller sig inom Sverige.

Med samma logik skulle man säga att bara lesbiska och inte heterosexuella kvinnor fick bli blodgivare. Risken att smittas med HIV är för en lesbisk kvinna nästan obefintlig, oavsett sexuell praktik och antal partners. För en heterosexuell kvinna är risken betydligt större, särskilt om hon har oskyddat sex, träffar många olika partners och gör detta i högriskområden utomlands. Faktiskt är risken att smittas större för en heterosexuell kvinna än för en heterosexull man med motsvarande livsstil. Vid oskyddat samlag förs smittan lättare vidare via kvinnans slemhinnor än via mannens könsorgan. Vid oskyddat analsamlag ökar risken för kvinnan ytterligare.

Vad borde då konsekvensen av detta bli? Att bara lesbiska kvinnor och heterosexuella män tillåts bli blodgivare?

Nej, självklart inte!

Varje fall är ju individuellt och skillnaden mellan individerna är större än mellan grupperna. Människor kan själv, genom sin livsstil, minimera smittorisken. På blodgivare ligger ett särskilt ansvar, så länge de vill fortsätta ge blod. Varför skulle homosexuella manliga blodgivare klara detta sämre än andra?!

Det råder blodbrist och det är bara idiotiskt att inte låta fler bli blodgivare!

Läs även: DN

Förbjud groomning!

Läser att BRIS är överbelastat och kanske måste lägga ner sin verksamhet för att varna barn för "groomare" (d.v.s. pedofiler som söker kontakt med barn via nätet.)

Det vore en stor förlust om så skedde. Men det räcker inte att verksamheten får fortsätta. Groomning måste förbjudas! Det kan inte i första hand vara frivilliga organisationers ansvar att garantera barnens säkerhet på nätet. Det ansvaret ligger på hela samhället!

En pedofil som antastar ett barn verbalt öga mot öga kan dömas för det men inte om samme person antastar barn via nätet. Att bli antastad är i sig ett övergreep! Groomningen kan dessutom resultera i reella övergreep där barn luras till porrfotograferingar mot betalning eller möten med "groomaren".

En lag som förbjuder groomning måste skyndsamt fram så att denna avart kan bekämpas på bred front!

Det är dyrt att vara fattig!

Det här är ytterligare en orättvisa mot låginkomsttagare. En gång fattig alltid fattig, eller?

Det är skrämmande att man låter förutfattade meningar styra hur mycket invalidiserade människor ska få att leva på!

Vi har kommit en bra bit för att bryta den sociala snedrekryteringen och uppmuntra arbetarbarn till högre studier. Men i de här bedömningarna utgår man istället från att barnen kommer att gå samma väg som sina föräldrar. "Rikas barn utbildar sig och får toppjobb, fattigas barn blir arbetslösa eller får lågavlönade jobb", verkar devisen vara.

Ytterligare en orättvisa är att föräldrar med lägre inkomster har svårare att hjälpa barnen ekonomiskt genom livet - dryga ut deras inkomst, fixa lägenhet, inrätta sparkonton i barnens namn o.s.v.

Därför blir det en dubbel smäll för de fattigas familjer när ersättningen till deras trafikskadade barn blir lägre än för andra barn med exakt samma skada. Barn till höginkomsttagare får i genomsnitt 100.000 kronor mer om året och har föräldrar som kan hjälpa dem om ekonomin ändå inte skulle gå ihop. "Till den som haver skola varde givet"

Många barn och ungdomar i Rosengård i Malmö vittnar om att det största problemet är att ingen tror på dem. Istället upplever de att folk ser ner på dem. Folk förväntar sig att de ska misslyckas i skolan, att de ska driva omkring och aldrig komma någon vart i livet. Är deras föräldrar arbetslösa och fattiga förväntas de följa i samma fotspår. Ingen tror att de kan åstadkomma något positivt, och de behandlas därefter.

Det är lätt att fördomar blir till självuppfyllande profetior. Om man diskrimineras och folk ser ner på en, då är det lätt att till slut tro på att man är värdelös och ge upp. Det är svårt att behålla motivationen när man inte får någon uppmuntran från omvärlden!

Det är dags att vi gör upp med ingrodda fördomar och föreställningar om att människors liv är förutbestämda beroende på i vilken familj de råkat födas. Alla barn har samma värde och borde ges samma förutsättningar i livet. Uppenbar diskriminering från samhällets sida är knappast vad barnen behöver!

måndag 30 juli 2007

Sommarnattens leende

Ingmar Bergman är död.

Han blev mest känd för sina tunga, svåra och seriösa dramafilmer.

Men det fanns också en annan sida. Han var även en mästare på komedi. Sommarnattens leende är hans bästa film tycker jag! (tätt följd av Fanny och Alexander)

Läs även: Svd, AB och Expr

Mona kämpar för rättvisa!

För Mona är HBT-frågorna inte nya. Hon har drivit dem länge, även när motvinden var stark. Det gör att hon blir ännu mer trovärdig!

Mycket har hänt genom åren när det gäller HBT-personers rättigheter. Till exempel har hets mot homo-och bisexuella jämställts med andra hatbrott, homosexuella par får ansöka om adoption, sambolagen har blivit könsneutral och lesbiska kvinnor kan bli inseminerade inom den offentliga vården.

Nästa steg är en könsneutral äktenskapslagstiftning!

Här är den största bromsklossen Kristdemokraterna. Det ska bli mycket intressant att se om regeringen kommer till skott med en proposition i frågan, eller om det blir ett riksdagsinitiativ som avgör saken.

När partnerskapslagen infördes fanns inte enighet i den borgerliga regeringen. Det ledde till att socialdemokraterna gjorde ett riksdagsinitiativ och fick med sig en majoritet av ledamöterna.

Om Kd fortsätter att blockera regeringen i äktenskapsfrågan kan det bli en repris av det här! Vi kommer säkert att lyckas även denna gång!

söndag 29 juli 2007

Stress är problemet!

Sömnstörningar har blivit en folksjukdom som sprider sig och kryper ner i åldrarna.

Men roten till det onda är stressen i samhället.

Är det någon som tror att betyg i lägre årskurser och högre krav i skolan löser det problemet? Eller att osäkra villkor i arbetslivet lindrar arbetstagarnas oro för att inte räcka till? Eller att sämre ekonomi botar ångesten hos arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer? Risken är istället att dessa åtgärder får motsatt effekt!

Efersom stressen i samhället blivit en folksjukdom är det dags att ta den på allvar. Först när vi bryr oss om hur människor mår (och inte bara vilka resultat de presterar) kommer vi att minska stressjukdomarna i samhället. Som bonus får vi barn som trivs i skolan, färre sjukskrivna och arbetstagare som utvecklas på jobbet istället för att brytas ner.

Kungligt bevis

Hela historien med Märtha Louises änglaskola och "övernaturliga krafter" är mest skrattretande.

Men lite allvarligt är det ändå att Mette-Marit påstår att hon blivit botad från njurbäckeninflammation genom handpåläggning av Märtha Louise.

Kungligheterna är förebilder för många människor som (konstigt nog) tar vad de säger på allvar. Att då uppmuntra till kvacksalveri för att bota verkliga sjukdomar är oansvarigt.

Risken är inte bara att folk blir lurade av skrupelfria lurendrejare utan även att allvarliga sjukdomar förblir obehandlade och kan förvärras.

Hela tanken med kungligheter anspelar på det mystiska och gudomliga. Arvkungadömet bygger på att kungarna tillsätts av Gud och därför varken kan väljas eller avsättas av folket. De har blått blod och är vackra, mystiska sagoväsen som står över oss vanliga dödliga.

Hela idéen med kungahuset uppmuntrar tyvärr till vidskeplighet och tro på de kungligas "magiska krafter".

Monarkin ter sig alltmer förlegad ju längre tiden går. Är det inte dags att fasa ut den snart?

Men det kostar också...

Jag tycker att högerregeringens politik hittills inneburit en katastrof för landet.

Men det här låter faktiskt bra!

Det återstår dock att se om det kommer att tillskjutas tillräckligt med resurser för att klara uppgiften.

Missbruksvården är eftersatt på många håll och köerna är långa. Återanpassning av ungdomar som hamnat på fel spår är ytterst resurskrävande. Korsiktigt innebär det en kostnad men långsiktigt är det en stor besparing för samhället.

Även om resurser skulle finnas för de 68 pojkarna och 2 flickorna - vad händer med övriga ungdomar och äldre efter avtjänat straff? Även de behöver återanpassning till samhället för att inte falla tillbaka i missbruk och brott.

Kommer borgarna stå emot sina kärnväljares krav på ytterligare skattesänkningar eller kommer det här bli ytterligare en kostnad som vältras över på kommuner och andra aktörer? (Med risk att de straffade hamnar i kläm och inte får den hjälp de behöver)

För övrigt behöver hela kriminalvården rustas upp, inklusive psyk- och missbruksvården. Det är en gigantisk uppgift, men nödvändig om vi vill förebygga nya brott.

Även i: DN

lördag 28 juli 2007

Farligt att vara fattig

Läser att fattiga drabbas av fler olyckor.

Men det gäller inte bara olyckor! Det har gjorts omfattande folkhälsoundersökningar i Malmö som visar att livslängden är 10 år kortare i de fattiga kvarteren ( Rosengård och södra innerstaden t.ex.) jämfört med de rika (exempelvis Limhamn och Ribersborg).

Malmö räknas som Sveriges mest segregerade stad. Och det är verkligen skillnad mellan stadsdelarna! I områden med låga inkomster, hög arbetslöshet och social utsatthet finns en mängd folkhälsoproblem: barnen har fler hål i tänderna, svåra sjukdomar härjar, narkotika- och spelmissbruk är utbrett, många fall av misshandel, fler begår självmord, fler röker, splittrade familjer, hemlösa o.s.v.

På en punkt råder dock "jämlikhet" mellan de fattiga och rika områdena. Alkoholen flödar lika ymnigt i de rika som de fattiga delarna av sta´n. Alkoholmissbruk fanns även i mer väletablerade områden, men där är invånarna bättre på att upprätthålla fasaden. Den fattige alkoholisten hamnar på en parkbänk medan den rike kan behålla sin värdighet gentemot omvärlden.

För något år sedan kom studien "Det är dyrt att vara fattig". Studien kom fram till att de med lägst inkomst har svårt för att handla storpack eller "passa på" när något är extra billigt. Eftersom budgeten är begränsad kan de bara handla det mest nödvändiga - när det blir akut. Den ensamstående mamman kan t.ex. inte handla vinterskor när det är rea eftersom hon använt pengarna till mat, hyra och medicin. Först när barnen börjar frysa om fötterna gör hon en brandkårsutryckning och handlar skorna (till normalpris) och tvingas kanske låna av sina föräldrar eller andra.

Myten att fleratalet med låg inkomst lever slösaktigt, saknar ekonomiskt sinnelag och "får skylla sig själva" avlivas i studien. Tvärtom är det väldigt många ensamstående föräldrar som snålar på sina egna behov för att ge barnen det nödvändigaste. En intressant slutsats i rapporten var även att låginkomsttagarna drabbas värst av att vi lever i ett konsumtionssamhälle.

Har man inte råd att följa med och konsumera drabbas man inte bara av ekonomiskt utan även ett socialt utanförskap. Barnen kan bli retade i skolan för att de inte har "det senaste", familjen tvingas lämna återbud till födelsekalas för att de inte har råd att skaffa presenter, barnen kan inte åka på utflykt eller klassresa för att föräldrarna förväntas bidra med en slant, barnen känner sig tvingade att berätta om påhittade resor efter sommarlovet o.s.v.

fredag 27 juli 2007

Sanslöst!

Detta borde inte få lov att hända!

Vad händer om man plötsligt hamnat i en akut situation/försöker rädda någon annan och inte vet exakt var man befinner sig? Tänk om det handlar om minuter och någon dör om ambulansen inte kommer snabbt? Tänk scenariot en tjej som känner sig förföljd och ringer SOS och sedan blir våldtagen. Larmoperatören hör övergreppet i telefonen men kan inte skicka en polisbil för att telefonens position inte kunnat lokaliseras! Tänk även scenariot med ett barn som ringer efter hjälp där det kan ta lång tid att reda ut varifrån samtalet kommer...

Ja, det blir många situationer där det här kan få förödande konsekvenser!

Om operatörerna inte snarast tecknar avtal med SOS frivilligt bör de självklart åläggas detta genom lagstiftning!

Privata telefonbolag ska inte innebära en direkt livsfara för befolkningen! "Fel val" av operatör ska inte få drabba den enskilde på det här sättet!

Det är illa nog att "fel val" av pensionsplacering leder till lägre pension på ålderns höst...

Även i: Svd och AB

torsdag 26 juli 2007

Säkra leksaker - osäker arbetsmiljö

Kina har fått kritik för att deras exporterade leksaker inte är tillräckligt säkra för barnen. Därför skärps nu säkerhetsrutinerna.

Men när ska arbetsmiljön bli säkrare för de kinesiska barn och unga som tillverkar leksaker och andra prylar till oss i rika länder?

Tyvärr verkar den debatten inte vara lika het.

Prinsessor, änglar och demoner...

Vad ska man säga om detta?

Det är lustigt att en sagofigur mot betalning lär ut hur man ska få kontakt med andra sagofigurer. Och reaktionen från fanatiska kristna är minst sagt löjeväckande!

Märta Louise har i alla fall haft det goda omdömet att avsäga sig sin kungliga titel och kan därmed driva eget företag. Vår egen Carl Gustav driver också företag (i strid med Sveriges grundlag). När ska han avsäga sig sin kungliga titel? Eller förlitar han sig på att åtalsimmuniteten ska fria honom från allt ansvar?

Läs även: DN, Expr och Svd

onsdag 25 juli 2007

Beatrice Ask och SMS-lånen

Det här var ett glädjande besked!

Nu väntar jag bara på att regeringen också ska agera mot dessa lån och till stöd för de drabbade låntagarna!

Enligt kronofogden hamnar många ungdomar i skuldfällan på grund av dessa lån. Särskilt som avgiften är så orimligt hög! Många av ungdomarna är dessutom skuldsatta sedan tidigare.

Jag deltog i en interpellationsdebatt med Beatrice Ask om det här för ett tag sedan.

Läs även: Svd

Farligt att cykla?!

Kanske borde jag ställa undan cykeln eftersom jag bor i Sveriges farligaste cykelstad?

Nej, jag tror det är betydligt farligare att sluta cykla!

För det första visar statistiken att ju fler som cyklar, desto färre olyckor. Den övriga trafiken anpassar sig nämligen till cyklisterna och sänker farten. Dessutom byggs städerna efter den trafik som finns. Många cyklar innebär många cykelbanor.

För det andra är det flera tusen gånger större risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer än i en cykelolycka. Motion förebygger dessa sjukdomar.

Jag använder själv cykelhjälm för säkerhets skull men är ändå övertygad om att det är mycket bättre att cykla utan hjälm än att inte cykla alls.

Om man dessutom följer trafikreglerna och är lite uppmärksam minskar faran ytterligare.

Hur man än gör tar man en risk eftersom det är riskabelt att leva. Men det är det värt!

tisdag 24 juli 2007

Det var på tiden!

Betyder det att vi även i Sverige slipper den ständiga skräpmatsreklamen riktad till barn?

Blir det inte bättring så ser jag gärna ett förbud mot denna avart!

Något som var lite kul var när Jamie Oliver besökte Italien. Där han gjorde studiebesök ville skolbarnen inte ha skräpmat eftersom de fick extremt nyttig och vällagad mat både hemma och i skolan.

Kampen mot skräpmatsreklamen är bara första steget. Andra steget är att erbjuda nyttiga och goda alternativ. Skolmaten måste bli bättre och ämnet hemkunskap måste uppvärderas!

Något för svensk TV?

Folket frågar - Politikerna svarar.

Inte som det brukar gå till. Politikerna och journalisterna både ställer frågorna och svarar på dem.

Enda sättet att få folk intresserade av politik är att låta dem delta aktivt och påverka. Det var så jag själv blev politiskt intresserad i tonåren. Genom SSU blev jag en aktiv aktör istället för en passiv åskådare, som innan. När jag "satt på läktaren" var mitt intresse för politik obefintligt. När jag fick vara med ute på spelplanen fick jag ett glödande politiskt engagemang!

Detta vill jag se även i Sverige inför nästa val!

måndag 23 juli 2007

Talar alla krogvakter sanning?

Det är konstigt att det nästan alltid är krogvakternas ord som väger tyngst i rätten.

Kanske blir det här ett undantag från den "regeln"?

Per Albin Hansssons födelsehem

Idag sjöng och spelade jag på Per Albin Hanssons hem i Malmö.

Det var här Per Albin föddes och växte upp. Sedan blev han partiledare och statsminister.

Stödföreningen för bevarandet av hemmet håller öppet på måndagar i juli och augusti och bjuder på våfflor och kaffe. Därav mitt besök idag.

Det är pensionärer som söker sig till hemmet på sommaren. 90 - 100 stycken per gång!

Hemmet är ett mönsterexempel på hur vår historia ska bevaras. Inne i "hemmet" finns en musei-del där man kan beskåda originalmöbleringen från Per Albins barndom.
Där finns också en publik del som kan hyras för mötesverksamhet och fester. Den vackra och välskötta trädgården fyller samma syfte.

Per Albin Hanssons hem är ett levande hus som besöks av massor med människor.
Det är helt rätt! Muséer ska inte stå undangömda och samla damm. De ska fyllas med folk och liv!

söndag 22 juli 2007

Grattis Indien!

Indien har nu fått sin första kvinnliga president.

Det är bara att gratulera och hoppas att Sverige inte ska vara sämre!

1. Är det inte dags för oss att få vår första kvinnliga statsminister? (Indien har redan haft sin första kvinnliga premiärminister)

2. Är det inte på tiden att även vi får välja vår statschef demokratiskt? (Om posten sedan kallas president, talman, statschef, valkung eller något annat är mindre väsentligt)

lördag 21 juli 2007

Stora människor och små divor

Barbra Streisand är en fantastisk sångerska men (om man ska tro tidningarna) även en diva av stora mått.

Förutom skyhöga biljettpriser har hon speciella krav när hon ska framträda. Hon har bl.a. förbjudit personalen på lyxhotellet att tilltala henne, i badrummet ska det finnas 120 persikofärgade badlakan av en specifik designer och i rummet måste tio golvlampor stå (också dessa av en namngiven designer). Enligt agenten måste allt detta vara på plats för att hon ska känna sig hemma på hotellet.

Varför måste stora artister på det här sättet förminska sig själva?

Visst, de får betala stora summor för alla onödiga prylar och idiotiska instruktioner. Men ändå!

Det känns som ett otroligt slöseri, samtidigt som miljontals människor svälter ihjäl och dör för att de inte har råd med mediciner och planeten håller på att gå under. Även om divorna samtidigt ägnar sig åt välgörenhet känns det ändå så onödigt!

Det är förvånande att så många begåvade människor förvandlas när framgången kommer. Istället för att vara ödmjuka, dela framgången och lyfta sin omgivning känner de ett behov av att höja sig över alla andra. De vältrar sig i fåfänga, högfärd, självförhärligande och divalater.

Ett exempel på motsatsen är Melinda Doolittle. Hon hade under många år körat bakom stora stjärnor när hon blev upptäckt i "American Idol". Hon tar inte framgången för given trots att hon är helt enastående.

I varje program blir hon tillsagd att inte se så förvånad ut när de rungande applåderna kommer efter hennes framträdanden.

Det är omöjligt att inte gilla Melinda, både på och utanför scenen. På scenen är hon en karismatisk stjärna med en enorm röst. Efter framträdandet är hon tacksam, ödmjuk och verkar genuint trevlig.

Falsk blygsamhet är naturligtvis odrägligt. Men äkta ödmjukhet - inför sig själv och världen - gör att människan växer ännu mer i mina ögon.

Barbra är en stor sångerska, men jag skulle mycket hellre gå på en konsert med Melinda Doolittle. Hon är inte bara en stor sångerska utan även en stor människa!

torsdag 19 juli 2007

Rösta bort kungen

På Victorias födelsdag för 10 år sedan föddes Republikanska föreningen. (Föregångaren var Republikanska klubben)

Vi firar 10-årsjubiléet med en namninsamling mot monarkin och för en folkomröstning i frågan. Registrera dig här

Leve kärleken och leve republiken!

Republikanska föreningen skickade en födelsedagshälsning till Victoria som kan beskådas på hemsidan.

Hysterin över för denna gång

...Även om det blivit lite efterspel efter Vickans 30-årskalas, med åtal mot journalister som kränkte "kunglig skyddszon" och en offentlig kyss med pojkvännen.

DN debatt körde ett bottennapp på hennes födelsedag. En förstockad (manlig) så kallad expert krävde att kungen lägger in sitt veto mot Daniel Westling för att rädda det svenska kungahuset. Kungablodet fick inte blandas upp utan titlarna skulle förbehållas en liten upphöjd skara. Han motsatte sig också kvinnlig tronföljd med samma argumentation. Han hade också mage att påstå att detta skulle gynna svensk demokrati! Folk kan nämligen acceptera att en liten elit bär kungakronor, men inte att kreti och pleti släpps fram. Det blir ju orättvist mot de andra som inte får vara med.

Inlägget på DN debatt är självklart iditiotiskt, men tyvärr helt i linje med kungahusets konstruktion. Det finns till och med inskrivet i grundlagen att Victoria inte själv får välja äktenskapspartner, kungen och regeringen har nämligen vetorätt.

Det var inte heller så länge sedan vi hade manlig tronföljd i Sverige. När riksdagen ändrade den regeln, mötte det starkt motstånd från konservativa kretsar. Inklusive från kungen och Silvia. Så sent som för något år sedan klargjorde kungen att han fortfarande motsätter sig att Victoria tar över efter hans död.

Det är roligt att se att svenska folket tycker annorlunda. En majoritet vill att Victoria tar över redan när kungen fyller 65 år!

Paradoxalt nog skulle införande av en demokratiskt vald statschef kunna innebära att Victoria blir statschef långt tidigare än annars vore fallet. Som läget är nu lär kungen bita sig fast vid tronen till sin död, och likt påven få bäras ut på bår. Som traditionen bjuder. Bernadotterna har hittills blivit gamla vilket kan innebära att Victoria får tillträda först i 60-årsålden.

Kungahuset är en stockkonservativ, patriarkal institution som har överlevt sig själv!

onsdag 18 juli 2007

Försoffningen dödar

Ett mycket bra inlägg på DN-debatt!

Övervikt och brist på motion har seglat upp som det största hotet mot folkhälsan.

Vi närmar oss hastigt den amerikanska situationen, där en stor del av befolkningen riskerar att drabbas av svåra sjukdomar redan i unga år.

Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kryper ner i åldrarna även i Sverige.

Ett första viktigt steg vore att alla barn åtminstone på skoltid fick röra sig mer!

Det är mycket oroväckande att den schemalagda gymnastiken till och med minskat på många håll, när vi borde gå åt motsatt håll!

Människan är byggd för att leva ett aktivt liv med mycket naturlig motion. Ändå blir vår livsstil allt mer passiv - med ökat TV-tittande, TV-spel, surfande på datorer och bilåkning även korta sträckor.

I detta finns också en klassklyfta. Överklassens och medelklassens barn tar mer aktiv del i idrottsutövande och äter nyttigare mat. Låginkomsttagares barn löper en högre risk att bli passiviserade och överviktiga. Denna orättvisa gör det extra viktigt att agera! Annars riskerar vi en folkhälsokatastrof i framtiden!

tisdag 17 juli 2007

En trevlig filur

Läser att Claes Schmidt och hans alter ego Sara Lund är nominerad till titeln Årets filur.

Jag träffade Claes som Sara i Almedalen. Jag delade frukostbord med honom och hans fru. Vi sågs också på på bröllopet mellan Sören och Daniel (se min mobilblogg).

Claes är inte bara mycket trevlig utan vågar även stå för vem han är och kämpa för det han han tror på. En imponerande person!

Det finns fyra kandidater till Årets filur. Du kan rösta på din kandidat här. (En drömresa på 10 000 kr lottas ut, men då måste man svara på ett par kluriga frågor)

måndag 16 juli 2007

Teknikens under!

Imorse låg min bloggsida nere, så att inte ens jag kunde gå in på den.

Jag roade mig då med att surfa runt på andras bloggsidor. Kom in på min rik(s)dagskollega Fredrik Lundhs sida och upptäckte att han i ett inlägg länkat till mig. Jag testade för skojs skull om det den vägen gick att den vägen ta sig till min sida. Det gick!

Tack Fredrik för detta och för dina utmärkta inlägg på Fredrik Lundhs funderingar!

söndag 8 juli 2007

Almedalen nästa!

Imorgon är jag på plats i Almedalen. Då kommer jag mest blogga på min mobilblogg som finns här på höger sida.

Mitt program i Almedalen finns i ett tidigare blogginlägg nedan.

lördag 7 juli 2007

Malmö - belägrad stad!

Min hemstad Malmö har varit som en belägrad stad pga regnovädret! Det har nästan varit omöjligt att ta sig fram på vägarna. På de värsta ställena var vägarna översvämmade med 1 ½ meter djupt vatten!

Igår var jag på EU-nämnden i Stockholm. Samtidigt ägnade min man dagen åt att ösa vatten från badrummet i källaren, som svämmat över. Han höll på till 3.00 inatt!

Vi har ändå haft tur! Det finns åtskilliga skåningar vars källare är totalt översvämmade och förstörda.

Men egentligen har vi alla haft tur. Det här är ingenting mot de naturkatastrofer som drabbar människor runtom i världen, där deras hem och de själva bokstavligen spolas bort! Oftast är det fattiga människor som inte har någonstans att ta vägen. Människor dör som flugor runtom i världen för att de inte har det nödvändigaste. Mat, värme, tak över huvudet, mediciner.

Klimatförändringen påverkar oss, men den kommer att ställa till betydligt större skada i de fattigaste länderna. Där översvämningar, torka, stormar och andra naturkatastrofer redan skördar otaliga liv!

fredag 6 juli 2007

Rösta innan det är för sent!

Inatt är sista chansen för världens folk att kora världens 7 underverk. Klockan 24.00 stängs slussarna.

Det här är en unik chans! För första gången någonsin genomförs en global "folkomröstning". 90 miljoner röster har hittills avgivits.

Det enda problemet är att det inte är så lätt att välja bland alla underverk...

Den politiska cirkusmanegen är krattad...

Nästa vecka sätter Almedalen igång. Jag läser att Fredrik Reinfeldt nobbar Visby det här året. Vi överlever nog utan hans närvaro...

Mängder av intressanta seminarier och debatter fyller dagarna!

Jag är inbokad på rättså många arrangemang nu. Det mesta blev bestämt redan för någon månad sedan. Men ett och annat har kommit med kort varsel. Senast idag droppade det in en debatt om arbetskraftsinvandring med bl.a. Tobias Billström.

Så här ser mitt schema för veckan ut i dagsläget:

MÅNDAG

13.00: Jag representerar (s) i en paneldebatt om ungdomsbostäder arrangerad
av Jagvillhabostad.nu
Plats: Kårhuset Rindi

19.00 lyssnar jag på Mona Sahlins tal!

TISDAG

10.00-12.00 Möte om Afrika i Metodistkyrkan, arr. Broderskap
12.00 Lunch och möte med partiet(s) Afrikagrupp, där jag ingår

17.00 Deltar som inbjuden gäst, talare och "wedding singer" på bröllop mellan Sören och Daniel

ONSDAG

13.00-15.00 Jag debatterar med övriga partier på temat Könsneutrala äktenskap. Moderator är Tasso Stafilidis
Plats: Almedalens hotell

18.00-18.50 Jag debatterar Kungahuset med Fredrick Federley. Arrangör är Hill &
Knowlton.Moderator är Stig-Björn Ljunggren
Plats: I vinterträdgården, Wisby hotell

TORSDAG

20.00 Jag representerar (s) i en partidebatt om hemlöshet.
Plats: Fotogalleriet, Almedalen

FREDAG

9.30-11.00 Jag deltar i ett samtal över partigränserna om Livmoderhalscancer.
Arrangör: 1,6 miljonersklubben. Moderator: Anita Jekander
Plats: I högskolans aula, B:51

13.30-15.30 Deltar i debatt om arbetskraftinvandring, med bl.a.
migrationsminister Tobias Billström
Plats: Donnerska huset, Östersjöenheten, vid Donners plats

torsdag 5 juli 2007

Grundlagsskydda våra gemensamma tillgångar!

Följetongen fortsätter...

Mångmiljonarvoden betalas ut till borgarnas lakejer, som nu säljer ut svenska folkets tillgångar. Det är en usel affär för oss alla, både ekonomiskt och demokratiskt!

Innan sommaruppehållet skrev jag en interpellation som ledde till debatt med justitieminister Beatrice Ask där jag förde fram förslaget att grundlagsskydda våra gemensamma tillgångar. (En idé som strax därefter fördes fram av (s)ledamöterna i grundlagsutredningen. Dock i något annan tappning än mitt förslag. Mycket bra inlägg för övrigt!)

Jag frågade varför det var så bråttom med utförsäljningarna, särskilt med tanke på att landets ekonomi är så god. Jag fick inget svar.

Regeringen har till och med struntat i konsekvensanalysen och därmed brutit mot det grundlagsskydd som trots allt finns vid utförsäljningar! Justitiekanslern har påpekat detta, men regeringen har struntat i honom och grundlagen!

Varför är det så bråttom att man inte kunnat fatta beslutet med mellanliggande val? Hade vi haft ett grundlagsskydd så hade sådana här gigantiska utförsäljningar inte kunnat genomföras så lättvindigt!

Bra Paggan!

Leif Pagrotsky skriver i Financial Times att han vill se Göran Persson som ordförande i Internationella valutafonden (IMF)

Paggans argument är att Göran både har varit finansminister, sanerat de raserade statsfinanserna och varit statsminister i 10 år. Den som kan slå det skulle bli en fantastisk chef för IMF, konstaterar han.


Jag tycker hans inlägg är bra av flera orsaker:


1. Bra att vi visar framfötterna i internationella sammanhang

2. Pagrotsky visar storsinthet, trots den tidigare dispyten om EMU och det som framkommit i "Ordförande Persson"

3. Han har rätt. Göran har kapacitet att klara uppdraget

4. Göran Persson kan bättre än JKL!

onsdag 4 juli 2007

Tosselilla i blåsväder

Tosselilla sommarland i Tomelilla har hamnat i blåsväder.

LO-facken i Skåne har kontrollerat deras verksamhet och det visar sig att de inte gett ordentliga anställningsbevis till sommarjobbande ungdomar.

De har ursäktat sig med att de trodde allt var i sin ordning. Jag tycker det är mycket dåligt av en så stor arbetsplats att de inte ens kan klara av det mest grundläggande!

Det är sorgligt att så många arbetsplatser tar chansen att utnyttja ungdomar på somrarna. Usla löner, dåliga arbetsmiljöer, undermåliga anställningsbevis, bristande trygghet och till och med utebliven lön är exempel på missförhållanden som unga sommarjobbare drabbas av.

LO-kampanjen "Facket i sommarland" handlar om att informera ungdomar om deras rättigheter och hålla koll på arbetsgivarna, så att de följer gällande regler.

Många unga får sin första kontakt med arbetslivet genom sommarjobb. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att denna första erfarenhet blir positiv!

Färre besöker museér

Nu syns konsekvenserna av att högerregeringen slopat fri entreé på statliga museér. Nästan en halvering av besökarantalet.

Det är ett sådant slöseri med resurser. Ska vi hålla oss med förstklassiga muséer så måste vi självklart se till att folk besöker dem!

Chansen att nå nya grupper är mycket större om det inte finns spärrar. Ju högre trösklar, desto smalare och mer elitiserad blir kulturen.

Köer en ny livsstil

Köerna håller på att bli en ny livsstil och ett jippo läser jag i DN.

Jag har väldigt svårt att förstå detta fenomen.

Jag har aldrig förstått charmen i att stå utanför ett dansställe och köa i timmatal. Någon gång har jag ändå gjort, och det har inte gett mersmak. Det är inte roligt att stå i högklackat med tunna strumpbyxor i blåsten och titta in. Man blir kallare och kallare och mer och mer irriterad hela tiden. Ofta uppstår små dispyter med vakterna längst fram i kön. Folk undrar varför så få släpps in när det ser ut att vara gott om utrymme därinne.

Jag har ändå alltid blivit insläppt när jag väl kommit fram i kön, men det måste vara ännu värre för dem som utsätts för krogdiskriminering. Tänk att först köa och sedan se hur andra släpps in medan man själv avvisas!

Det är inte konstigt att många bråk och våldsamheter uppstår i samband med krogköer!

Numera går jag aldrig till ställen där man måste köa. Det finns så många andra alternativ som är minst lika bra! Kön skapar en illusion av ett visst ställe är bättre än andra. Jag har aldrig upplevt att det verkligen är så, när man väl släppts in.

När jag var i Paris på bröllopsresa med min man så besökte vi självklart Eiffeltornet. Det var fantastiskt på håll och även fascinerande när vi var alldeles nära. Men det var ett rent helvete att ta sig upp i!

Först fick vi köa utomhus i kall blåst i flera timmar. Sedan fick vi köa en halvtimme till hissen som tog oss halvvägs upp.

När vi sedan skulle köa ytterligare ett par timmar till den sista hissen fick vi nog. Vi var tvungna att stå utomhus och det blåste ännu kallare på den höjden!

Eiffeltornet var det minst romantiska inslaget i vår resa. De bästa minnena har vi från ställen i Paris som inte är så upp-haussade men som var fantastiska. Vi behövde inte köa alls där!

tisdag 3 juli 2007

Plantera träd!

Precis som jag länge misstänkt är avverkningen av skog ett minst lika stort klimathot som koldioxid-utsläppen.

Det är ganska naturligt egentligen, skogarna fungerar som jordens lungor och mildrar de farliga utsläppen.

Vi måste nu få ett stopp på skövlingen av världens regnskogar och istället koncentrera oss på att plantera fler träd.

Ett träd i Vi-skogen är ingen dum idé att ge bort som present!

Barnens simkunnighet

Bra att skolans ansvar för barnens simkunnighet skärps.

Men var finns resurserna som ska finansiera detta? Eller är det de "dynamiska effekterna" av skattesänkningarna som ska bekosta bättre simundervisning?

Farligt kött

Ytterligare ett skäl att dra ner sin köttkonsumtion, förutom redan existerande: för hälsan, miljön och djuren.

Nytt abort-parti

Kd-stämman blev tydligen för mycket för en del konservativa kådisar.

De lämnar nu kd för att bilda ett nytt parti med totalförbud mot aborter som främsta fråga.

De hamnar i ett skönt sällskap tillsammans med Sverigedemokraterna...

Protest mot kd-gynekolog

UTTALANDE

Vi protesterar mot kristdemokraternas syn på abortfrågan

Vi inom Skånes Socialdemokratiska kvinnoförbund blev oerhört upprörda över ett uttalandet i talarstolen av f.d. gynekologen Irena Wrigth under kristdemokraternas stämma.
I ett inlägg i abortdebatten så sade Wrigth att hon skulle berätta en berättelse om hur hon hade tagit hem ett 12 veckor aborterat foster och visat sitt 4 ½ åriga barn detta. Barnets reaktion var då "en sådan söt liten baby, kan jag inte få en sådan". Därefter "vem har dödat babyn".
Jag frågar mig då; är det tillåtet för en gynekolog att fritt råda över aborterade foster även om dessa är inlagda i formalin? Även om det skulle vara tillåtet finns det anledning att fundera över den etiska aspekten i hennes handlande?! Ett foster som är 12 veckor gammalt har ej de mänskliga dragen utvecklade att ett litet barn kan säga vilken söt baby. Det är oerhört upprörande att kds representanter kan få framföra sådanda grova övertramp mot alla de kvinnor som tvingas att ta abort efter 12 veckan. Och hur ser Kristdemokraterna ur moralisk och etisk synvinkel på hennes sätt att använda denna berättelse?

Från Skånes S-kvinnor den 30 juni 2007

måndag 2 juli 2007

Industrisemestern hotad?

Läser att industrisemestern snart kan vara ett minne blott.

Allt fler tar ut semestern mer jämnt under året. Den internationella konkurrensen gör också, enligt artikeln, att vi måste bli mer flexibla och att Sverige därför inte kan stå stilla under den traditionella industrisemstern.

Jag vet inte om jag tycker det här är negativt eller positivt.

Å ena sidan behöver de flesta en lång sammanhängande ledighet och den svenska sommaren är en fantastisk tid för semester. Den sammanfaller dessutom med skolledigheten, vilket är bra av familjeskäl.

Å andra sidan kan ett avbrott på vinterhalvåret, mitt i en stressig period göra susen. Redan en vecka i solen är en energikick som kan vara i månader.

Det mest avgörande tror jag ändå är att människor själva får vara med och bestämma när deras semesterdagar tas ut.

Jag tror dessutom att den strikta uppdelningen mellan arbete och semester inte är bra i längden. Om människor är totalt utarbetade och sönderstressade när de äntligen får semester, då kan det ta veckor att varva ner. Sedan dröjer det inte länge förrän de ska jobba igen,också börjar ekorrhjulet om från början igen.

Det vi behöver är ett arbetsliv som går att kombinera med familj och privatliv. Bättre förebyggande arbetsmiljöarbete och friskvård är också ett måste om folk ska hålla sig friska. De senaste årens sjukskrivningar och förtidspensioneringar är en varningsklocka!

Arbetsglädje frodas i ett klimat där arbetstagarna är hela människor, inte bara robotar som ska prestera resultat under tidspress!

Mona Sahlins uppdrag

Bra reportage om Mona i Aftonbladet Kvinna.

Mona har flera tuffa uppgifter framför sig nu: Samla partiet, vinna valet och förhoppningsvis regera landet därefter.

Jag tror hon kan klara det. Hon är inte perfekt, men otroligt tuff!

Jag hoppas hon går till historien som Sveriges första kvinnliga statsminister!