Leta i den här bloggen

fredag 11 april 2014

Brevet från Barnombudsmannen

För några veckor sedan fick alla riksdagsledamöter brev från Barnombudsmannen med en årsrapport. Som enda ledamot fick jag fel brev från Barnombudsmannen, vilket senare visat sig.

I mitt brev låg ett fyrkantigt följebrev i exakt samma storlek som årsrapporten. Brevet inleddes med information om att Barnombudsmannen måste ingripa vid misstanke om att ett barn far illa. Det verkade vara upplysningar till riksdagsledamöterna om BOs uppdrag och skyldigheter.

Sedan kom, vad jag uppfattade som, ett fiktivt exempel på den typ av missförhållanden som BO måste agera mot. Brevet var undertecknat av Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg.

Naturligtvis trodde jag att brevet var ett följebrev till årsrapporten. Särskilt som inget annat brev fanns i kuvertet.

Riksdagsledamöter får väldigt mycket post, därför vill avsändarna ofta sticka ut i mängden genom udda utskick. Jag har fått tuggummin i medicinförpackningar, pepparkakshus, "överlevnadskit" för fattiga studenter i form av nudelpaket med mera. Fiktiva exempel är inte ovanliga i brev till oss ledamöter. Jag är van vid udda kampanjer och annorlunda grepp för att få oss ledamöter att uppmärksamma budskapet.

Jag hade ingen anledning att tro att Barnombudsmannen skulle skicka sekretessbelagda uppgifter till mig, särskilt inte i form av följebrev till en årsrapport som går till alla ledamöter.

Jag har högt förtroende för Barnombudsmannen, som arbetar mycket seriöst och kämpar för barnens rättigheter. Att just BO skulle skicka uppgifter om ett enskilt barn förespeglade mig aldrig. Myndigheten har ju extra säkra rutiner för att skydda barnen. Därför kunde jag aldrig tro något annat än att det var ett fiktivt exempel jag fått ta del av i brevet.

Både Barnombudsmannen och journalisten som intervjuade mig för Ekot på Sveriges radio sa att vem som helst skulle uppfatta brevet som följebrev, och exemplet i brevet som ett fiktivt exempel. Det var med andra ord lätt att bli lurad av brevet.

Eftersom jag dessutom är engagerad i barnrättsfrågor blev jag glad för att BO agerar för utsatta barn. Därför lade jag också ut brevet på sociala medier och berömde Barnombudsmannen för att lyfta fram barnperspektivet, stå upp för utsatta barn och driva deras fall. Hade jag inte varit engagerad i barnrättsfrågor hade jag inte lyft fram brevet, så det var en olycklig omständighet att just jag fick brevet.

Då BO nästan direkt uppmärksammade att jag lagt ut det felaktiga brevet, kunde jag snabbt plocka bort det. Men både jag och Barnombudsmannen är mycket ledsna över det som skett.  Barnombudsmannen polisanmälde den egna myndigheten för det felaktiga utskicket. Jag blev informerad om detta och tycker att det är bra att man tar det på allvar. Polisen har inte gått vidare med ärendet utan menar att det är en olyckshändelse.

Kampen för att stärka barnens rättigheter och hjälpa utsatta barn går vidare. Jag har stort förtroende för Barnombudsmannen i detta arbete.

lördag 5 april 2014

Stoppa bilmålvakterna!

City Malmö 2014-04-03


Arbetsmarknadsministerns FAS 3-försvar!

Elisabeth Svantesson står bakom FAS 3, men får mothugg i debatten! Arbetet 2013-03-02

Fördelarna med höj- och sänkbart skrivbord!

Expressen 2013-03-30Täta kontakter ökar jobbchanserna!

Arbetet skriver om ny forskning inför min debatt med arbetsmarknadsministern om allt färre möten med arbetslösa på arbetsförmedlingen

"Hedersfilmare" till riksdagen!

Landskrona-Posten 2014-03-21


Filmen "Heder" visas i riksdagen!

Trelleborgs allehanda 2013-03-18


Kvinnliga förebilder på internationella kvinnodagen!

Nyheter24 skriver om min och andra politikers kvinnliga förebilder. För mig är det Sofia Rapp Johansson!

Värderingarna måste ändras!

Jag skriver i Kvällsposten 2014-03-07 om våldtäkterEn kvinna föll ihop på gatan men ansågs ändå inte vara i en särskilt utsatt situation. Det är bevisat att en annan kvinna sade nej, skrek och gjorde motstånd, men hon blev ändå inte trodd av rättsväsendet. Vad ska egentligen krävas för att någon ska bli dömd för våldtäkt?

I Sverige anmäls omkring 6000 våldtäkter varje år, men bara cirka 200 till 300 av anmälningarna leder till en fällande dom. Det finns dessutom ett stort mörkertal, Bara var femte våldtäkt anmäls. 2006 låg antalet friande domar i våldtäktsmål hos tingsrätten på 22 procent. 2010 hade siffran höjts och låg på 33 procent.  Risken för den som våldtar att bli dömd är minimal.

 

Under 2013 har en rad våldtäktsrättegångar blivit uppmärksammade eftersom de friande domarna gett en eftersmak av en föråldrad syn på manlig och kvinnlig sexualitet. Många våldtäktsoffer vittnar om den skepsis de möter när de anmäler brottet. Om de blir trodda och en process startas så upplever många brottsoffer att de inte får det stöd de behöver. Dessutom slarvas det ofta när bevis ska säkras vid förundersökningar. Hela rättsväsendet, från den polis som först tar emot anmälan till den domare som sitter i rättssalen ska ha den kompetens som krävs för att hantera våldtäktsmål. Så är det inte idag. Framöver måste det ändras!

 

Den bristande hanteringen av brottsoffren och medias ökande rapportering om friande domar för våldtäktsmän gör att tron på rättsväsendet minskar. Det är ett hot mot rättsäkerheten och demokratin. Lagarna kring sexualbrott måste förtydligas, ett betydligt större ansvar måste läggas på förövarna. Det duger inte att, som idag, fria för att den misstänkte ”trodde att hon ville” - trots att hon var i det närmaste medvetslös eller sade nej och gjorde motstånd eller var ett barn utsatt för gruppvåldtäkt.

 

Men det är inte bara lagar som måste ändras. Våra värderingar kring sexualitet måste också förändras. Där räcker inte lagstiftning. Alla skolelever i Sverige borde få en normkritisk sexualundervisning där man diskuterar föråldrade uppfattningar. Rätten att bestämma över den egna kroppen är ovillkorlig. Det finns aldrig något läge då någon har rätt att tvinga sin sexualitet på någon annan. För att säkerställa att alla elever får en likvärdig undervisning som uppmuntrar till ömsesidiga relationer och normkritiskt tänkande måste sexualundervisningen kvalitetssäkras. Genom att göra upp med förlegade könsroller kan vi dessutom hjälpa de pojkar och män som utsätts för övergrepp. De är som man ofta extra tabubelagt att träda fram som offer.  

Solrosuppropet mot orättvisor och utslagning!

Solrosuppropet skriver om fattigdomsdebatten i Aftonbladet

Klyftorna och fattigdomen har ökat!

Aftonbladet debatt

Manifestation för jämställda löner 8 mars!

Jag, Stefan Löfvén med flera talare på Sergels torg i Stockholm

S-kvinnors protest på spanska ambassaden

Debattinlägg från S-kvinnor i Piteå-Tidningen

Kortare djurtransporter i EU!

Svensk Åkeritidning om interpellationsdebatten jag deltog i med jordbruksministern om behovet av kortare djurtransporter i EU

Nya S-namn på valbar plats

Sydsvenskan skriver om Skånes S-riksdagslistor

S-kvinnor protesterar vid Spaniens ambassad

Om S-kvinnors protestaktion för de spanska kvinnornas rätt till fri abort!