Leta i den här bloggen

söndag 8 december 2013

Försvagning av LAS kan fortfarande bli av


Arbetet 2013-12-06

Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada

Just frågan om arbetsskadeförsäkringen och den idag omvända bevisbördan var föremål för en interpellationsdebatt i riksdagen, där socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) ställdes till svars av riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S). Kristersson gjorde som han brukar göra, ty de sjuka och arbetsskadade göre sig inget besvär i Alliansens Vi och Dom Sverige...:

Utdrag ur Martin Mobergs betraktelser 2013-11-28

Socialdemokrater pressade Anders Borg (m) om fusk i byggbranschen

POLITIK. Finansminister Anders Borg (m) vägrar att införa månadsvis redovisning samt närvaroliggare och kontrollbesök i byggbranschen. Han hänvisar till en utredning som ska bli klar i januari nästa år.Riksdagen hade beslutat i januari i år om att regeringen skulle utforma ett lagförslag om personalliggare och om månadsuppgifter under det här året. Så blir det inte. Anders Borg hänvisar till en utredning som ska bli klar i januari nästa år.

Socialdemokraterna Teres Lindberg, Hillevi Larsson och Carina Adolfsson Elgestam hävdar att byggbranschen fuskar till sig 20 miljarder kronor i form av uteblivna arbetsgivaravgifter och moms.

– Indirekt stöttar regeringen alltså dem som håller på med ekonomisk brottslighet. Många gånger är det ganska grov ekonomisk brottslighet vi talar om, sa Teres Lindberg på gårdagens interpellationsdebatt i riksdagen.
 
Utdrag ur text av Tonchi Percan i Dagens Opinion 2013-11-28

Lärande om hållbar utveckling!

Utbildningsminister Jan Björklund ska svara på frågor om skolans roll för en hållbar samhällsutveckling!

Det är ett resultat av dialogmötet om skolans roll för en hållbar samhällsutveckling som arrangerades i Stockholm den 13 november. Hillevi Larsson (S), skrev en interpellation som nu kommer upp till debatt i riksdagen den 14 januari 2014,  skolans roll för lärande om hållbar utveckling
Interpellationen beskriver skolans problem att nå målen i läroplanen och hur detta påverkar elevers engagemang för och delaktighet i viktiga samhällsutamingar.

Bakgrund till interpellationen:
Skolan ska vara en viktig part för en hållbar samhällsutveckling - men hur klarar skolan det uppdraget?
Knutprojektet 2013-11-26

Krav på aktivitetsrapport för arbetslösa


Norrköpings tidning 2013-11-27

torsdag 28 november 2013

Valberedningens förslag Riksdagslista

Riksdagslistan toppas av en känd trio, riksdagsledamöterna Marie Granlund, Leif Jakobsson och Hillevi Larsson. Listorna spikas den 9 december.

De tio toppnamnen i förslaget till riksdagsvalet:
1 Marie Granlund
2 Leif Jakobsson
3 Hillevi Larsson
4 Emil Svensson
5 Zinaida Kajevic
6 Jamal El-Haj
7 Rose-Marie Carlsson
8 Mubarik Abdirahman
9 Petra Bergquist
10 Marcello Arce

Radio P4 Malmöhus 2013-11-22

S Valberedning Malmö RiksdagslistaSydsvenskan 2013-11-23

Relationen mellan assistent och assistansberättigad förstörs

För drygt ett år sedan skrev Hillevi Larsson en motion mot den nya lagstiftningen som sedan kom att träda i kraft 1 juli 2013. Idag står hon fast vid sina synpunkter och menar att det finns många förlorare på den nya lagen. Värst anser hon är att den livsviktiga relationen mellan assistent och assistansberättigad blir förstörd.
– Risken är att de blir som motståndare till varandra, säger hon.


Assistanskoll 2013-11-21

onsdag 20 november 2013

Fler jobbskatteavdrag?I debatt med Borg 2013-11-12

Flaskhals för ekonomisk utveckling och utbildningDebatterar med finansministern 2013-11-12

Flaskhals för ekonomisk utveckling och bostäderJag är med i debatten med finansministern 2013-11-12

Avgiftsdifferentiering och jobbpolitikJag deltar i interpellationsdebatt med Anders Borg 2013-11-12

tisdag 19 november 2013

Betongares öde blir riksdagsfråga

S-ledamot ifrågasätter livränteregler


"Hur blir det med omvänd bevisbörda vid misstänkta arbetsskador?" Den frågan vill riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) ha svar på, efter att Byggnadsarbetaren granskat rättsosäkerheten vid beslut om livräntor.
Nyligen skrev Byggnadsarbetaren om betongarbetaren Johnny Blomqvist som drabbades av ryggskott för några år sedan. Han fick först skadan godkänd som arbetsskada, men tre år senare omprövades beslutet. Nu hette det plötsligt från Försäkringskassan att förändringen i ryggen hade andra orsaker.
Beslutet gjorde att Johnny Blomqvist förlorade sin livränta på cirka 4 000 i månaden.
Nu har Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, läst Byggnadsarbetarens reportage och reagerat på Johnny Blomqvists öde. Hon riktar en fråga till den ansvarige ministern, Ulf Kristersson, Moderaterna.

Omvänd bevisbörda

Hillevi Larsson vill veta om regeringen tänker gå vidare med förslag som Arbetsskadekommissionen kom med förra året. Där föreslogs att man skulle flytta bevisbördan kring arbetsskador från den skadade till Försäkringskassan, som är den myndighet som betalar ut livränta.
Frågan är planerad att debatteras i riksdagen den 26 november.


Nyhetsartikel av Johan Sjöholm i Byggnadsarbetaren 2013-11-15

Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada

Interpellation
2013/14:120 Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada
av Hillevi Larsson (S)
till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Livränta kan man få om man drabbas av en arbetsskada som leder till nedsatt arbetsförmåga under minst ett år eller varaktigt. Förutsättningen för att få livränta är att förmågan att skaffa inkomst genom arbete är nedsatt med minst en femtondel, till följd av arbetsskadan. Livräntan ska kompensera för den arbetsskadades inkomstförlust, när denne till exempel tvingas omskola sig eller byta jobb. Man kan antingen få tidsbegränsad livränta eller livränta tills man går i pension.

Första steget för att få livränta är att få sin skada klassad som arbetsskada. Det prövas från fall till fall och kraven är högt ställda, vilket leder till att många aldrig får sina skador erkända som arbetsskador.
Men även när någon fått en skada erkänd som arbetsskada och beviljats livränta, kan beslutet omprövas i ett senare skede. Det gäller även om skadan är bestående och påverkar arbetsförmågan och inkomsten negativt.

Som exempel kan nämnas betongarbetaren Johnny Blomqvist som vid 35 års ålder kände att det knäckte till i ryggen när han stod och balanserade och lutade sig fram medan han arbetade med vibrostaven. Efter det blev han bara sämre, muskelkraften försvann och han hade kronisk värk. Värken blev värre och värre och efter fyra månader tvingades han sjukskriva sig helt. Magnetröntgen visade att han hade drabbats av diskbråck. Han fick så småningom skadan erkänd som en arbetsskada.

Tre år senare kom besked från Försäkringskassan att arbetsskadan skulle omprövas.
Utredningen visade att skadan finns kvar på precis samma ställe och att arbetsförmågan är fortfarande kraftigt nedsatt. Han kan bara utföra 25 procent av de arbetsuppgifter han tidigare klarade av och har till följd av det betydligt lägre lön än övriga på företaget där han arbetar.

Trots det har Försäkringskassan beslutat att skadan inte längre ska klassas som arbetsskada, och därmed förlorar Johnny den livränta på 4 000 kronor per månad som han haft sedan han blev skadad.
Försäkringskassan hävdar att Johnny har degenerativa förändringar i ryggraden, som ändå skulle ha uppstått i hans ålder.

Detta ifrågasätts av professor Bengt Järvholm, en av Sveriges mest respekterade forskare inom yrkesmedicin. Han undrar hur Försäkringskassan kan veta att skadan ändå skulle ha uppstått några år senare, oavsett arbetsmiljö.

Detta underbyggs av experter från Örebros arbets- och miljömedicinska klinik som har studerat arbetsmomenten på Johnny Blomqvists arbetsplats. De har dessutom följt upp hur arbetet har utförts ända sedan 80-talet, under de 20 år Johnny har arbetat i betongbranschen. De konstaterar att de arbetsuppgifter han utfört under denna tid, innan sjukskrivningen, innebär allvarliga skaderisker.

Trots dessa expertutlåtanden räknas Johnnys skada inte längre som en arbetsskada. Han måste bevisa att förändringarna i hans ryggrad inte skulle ha uppstått i alla fall, av åldersskäl.

Arbetsskadekommissionen kom förra året med sin utredning. Ett av förslagen gäller omprövningar av arbetsskador, som enligt Arbetsskadekommissionen öppnar för rättsosäkerhet och godtycke. Kommissionens förslag till regeringen är att bevisbördan inte längre ska ligga på den skadade utan i stället på Försäkringskassan. Då blir det upp till Försäkringskassan att bevisa att det finns ”icke arbetsrelaterade orsaker” till skadan.

Min fråga till statsrådet är:

Tänker statsrådet gå vidare med förslaget om omvänd bevisbörda vid omprövningar av arbetsskador, så att det ligger på Försäkringskassan att bevisa att det finns ”icke arbetsrelaterade orsaker” till skadan för att den inte längre ska klassas som en arbetsskada?
 
2013-11-13

söndag 10 november 2013

Riksdagsledamöter kräver att Arctic 30 släpps!

De Greenpeace-aktivister och frilansjournalister som nu har varit fängslade i Ryssland i mer än 50 dagar har stort stöd från högsta politiska nivå. Brasiliens president Dilma Rousseff, Hillary Clinton, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Storbritanniens premiärminister David Cameron och Frankrikes premiärminister Ayrault och hundratals parlamentariker världen över är några av de som har uttalat sitt stöd för aktivisterna.

I Sverige har hittills sjuttio riksdagsledamöter skrivit under en solidaritetstext där de uppmanar till ett omedelbart frisläppande av de fredliga aktivisterna. Hela riksdagsgrupperna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har skrivit under och ledamöter från de andra partierna fortsätter att strömma till. Det är fantastiskt och vi tackar ur djupet av våra hjärtan för den hjälp och det stöd som våra aktivister och frilansjournalisterna får!
Se brevet och namnen på riksdagsledamöterna nedan.

Jag är en av ledamöterna som skriver under

Greenpeace 2013-11-08

Inga nya satsningar mot dödsolyckor på jobbet

Sven-Eric Bucht (S) var dock inte nöjd med svaret. Han vidhöll att regeringen inte prioriterat arbetsmiljöfrågan och poängterade att Arbetsmiljöverket därför tvingats minska antalet inspektörer kraftigt.
Hans partikollega Hillevi Larsson var inne på samma linje.
– Även om inspektörerna pressas att göra fler inspektioner handlar det om antalet inspektörer – ett litet antal inspektörer kan inte göra hur mycket som helst, sade hon.
Hillevi Larsson och flera talare i debatten ville se en nollvision mot dödsolyckor, ett krav som IF Metall tidigare framfört och som LO ställde sig bakom i ett uttalande på det senaste representantskapet.
Elisabeth Svantesson kommenterade dock inte det kravet

Arbetet 2013-11-06

Aktivitetsrapporter

I tisdags sa arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson i riksdagen att regeringen följer hur det går att införa de nya reglerna ”så att det verkligen blir som vi har tänkt oss”.
– Det kan hända att vi får återkomma till detta senare, sa hon i ett svar till S-ledamöterna Hillevi Larsson och Ylva Johansson

Arbetet 2013-11-06

Folkomrösta om monarkin

Två varianter av republikansk författning presenteras – folkvald respektive vald av riksdagen. Under 1900-talet har 140 monarkier i världen övergått till republik. Det är dags att Sverige också sällar sig till de upplysta demokratier som med Mobergs ord lämnat ”religiös vidskepelse och fjäsket i monarkins spår”.

Det är inte ofta Republikanska föreningen möter Rojalistiska Föreningen i en debatt om Sveriges statsskick. Men på Kockum Fritid onsdag den 6 november klockan 18.30 möts Sydsvenskans Per Svensson, journalist som pläderat för republik, Hillevi Larsson som är socialdemokratisk riksdagsledamot och före detta ordförande i Republikanska Föreningen, Henrik Järrel, tidigare tv-profil och moderat riksdagsledamot samt Patrik Åkesson, ordförande i Rojalistiska Föreningen. Sofie Ericsson från Sveriges radio (Ring P1) är samtalsledare.

Bengt Hall
Alf Nilsson
Republikanska Föreningen


ETC 2013-11-06

RepublikdebattenSydsvenskan 2013-11-06

Elddop väntar ministern

Hillevi Larsson och Ylva Johansson vill ha svar på frågor om de nya kraven på arbetslösa. Sedan den 1 september ska de arbetslösa rapportera in vad de har gjort för att få jobb varje månad. Från och med mars nästa år gäller kravet en halv miljon arbetslösa.
Hillevi Larsson varnar för att de nya kraven kan leda till att de arbetslösa söker ännu fler jobb som de redan på förhand vet att de inte kan få. Redan i dag dränks många arbetsgivare av ansökningar, men av dem är bara ett fåtal relevanta. Följden blir att arbetsgivare slutar att annonsera ut lediga jobb och i stället går via kontakter.
– I takt med att antalet jobbansökningar ökar ytterligare, finns stor risk att ännu färre arbetsgivare kommer att annonsera ut lediga jobb. Det minskar jobbchanserna för alla de arbetslösa som saknar kontakter och därmed bara kan söka de jobb som annonseras ut, skriver Hillevi Larsson.
Hon vill bland annat veta om regeringen tänker utvärdera det nya systemet för kontroll av arbetslösa och ta reda på om det verkligen leder till arbete. Hon vill också veta vad regeringen tycker är viktigast: mer tid och resurser för ökad kontroll av arbetslösa eller mer tid och resurser för kvalificerad hjälp att öka jobbchanserna.

Arbetet 2013-11-04

Debatt republik vs monarkiTidningen City 2013-11-04

Prisa Malala!Expressen, GT och Kvp 2013-10-27

Kräver stopp för prutad uppsägningsnota!

Stoppa förslaget om att göra det billigare för arbetsgivare att säga upp anställda. Det kräver S-ledamoten Hillevi Larsson i en motion som lämnats in till riksdagen.
- De fackliga remissinstansernas massiva kritik och det faktum att arbetstagaren blir ekonomiskt lidande borde räcka för inte genomföra förslagen, menar hon.

Lag och Avtal 2013-10-25

Slopa de kungliga flaggdagarna!

Tidigare i höstas lämnade socialdemokraten Hillevi Larsson in en motion med förslaget att slopa kungliga födelsedagar och namnsdagar som allmänna flaggdagar.

Helsingborgs dagsblad och Landskronaposten 2013-10-24

Misstroendevotum mot kommunledningAlingsås tidning 2013-10-21

Flitiga riksdagsledamöter

Sammanställningen över riksdagens mesta talare är gjord av Svenska Dagbladet. Riksdagsledamot Peter Persson från Jönköping hamnar åtta när det gäller sammanlagd tid i talarstolen. Av sina socialdemokratiska riksdagskollegor är det bara Hillevi Larsson som är flitigare. Hon placerar sig som sjua.

Jönköpingsnytt 2013-10-17

Republikdebatt i Malmö

Republikanska föreningen har kraftigt ökat sitt medlemsantal de sista åren.

För att lyfta frågan ordnar Republikanska Föreningen en offentlig debatt i frågan den 6 november (Gustav Adolfsdagen) i Malmö. Kl 18.30 på Kockum Fritid. Stadsbuss 2 och 3 stannar precis utanför. Företrädare för monarki är Rojalistiska Föreningens ordförande Patrik Åkesson och Henrik Järrel, fd riksdagsledamot (m) och tidigare TV-profil. Republiksidan företräds av Per Svensson, journalist på Sydsvenskan (han har också skrivit en bok i ämnet ”Monarkin har aldrig varit farligare än nu”) och Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s) och f d ordförande i Republikanska Föreningen. Sofi Eriksson, journalist på Sveriges radio (Ring P1) är moderator och samtalsledare.

Medlem i Republikanska föreningen blir du genom att sätta in 200 kronor på pg 114 96 91-6.  


Veckobladet 2013-10-17

Patentsomstol i Skåne!Trelleborgs allehanda 2013-10-18

Pratglada ledamöterGöteborgstidningen 2013-10-05

Kvalitet framför kvantitet för arbetslösaJag deltar i debatten

De mest utsatta grupperna på arbetsmarknadenHär kan du höra mina inlägg i debatten

Ökningen av antalet dödsolyckorJag deltar i debatt med arbetsmarknadsministern. 2013-11-05

fredag 8 november 2013


söndag 27 oktober 2013

Gruppbild S-kvinnors förbundsstyrelse


 
Jag valdes till vice ordförande!

Tillgång till sprutbyte över hela landet!


Publicerat i Dagens Medicin 2013-10-16

Förbjud kränkande fråga!

Av den anledningen vill Hillevi Larsson och Åsa Lindestam, båda riksdagsledamöter för Socialdemokraterna, förbjuda arbetsgivare att fråga om planerade barn vid anställningsintervjuer. De har även tidigare drivit saken.

– Frågan om graviditet gör att kvinnor diskrimineras. Antingen genom att de inte får jobbet, eller att de pressas att skjuta upp barnafödandet, säger Hillevi Larsson i en mejlintervju med Tidningen Vision.

Även TCO, Tjänstemännens centralorganisation, driver frågan om ett förbud mot att ställa frågor om eventuella graviditeter vid anställningsintervjuer. 2009 lät organisationen genomföra en webbenkät med 1000 slumpvist utvalda personer som visade att två tredjedelar av de svarande var för ett förbud.


Utdrag ur nyhetsartikel av Oscar Magnusson i Tidningen Vision 2013-10-10

torsdag 10 oktober 2013

A-kassan, kontrollerna och kaoset...

"Så med den nya skärpta regelsamlingen på plats, ska nu Arbetsförmedlingen hantera de hundratusentals aktivitetsrapporter som de arbetslösa var månad ska skicka in till sin handläggare och då ska man komma ihåg att det är så att var handläggare kan ha tiotals arbetslösa ja ibland ännu fler att hålla koll på. Det som Färnebo tar upp, är i skenet av det inte alls förvånande tyvärr kan jag konstatera det, ty AF får vackert hantera den ökande administrativa bördan inom sin befintliga budgetram och frågan är hur länge kommer det att hålla innan det havererar helt och hållet...? Andemeningen bakom detta är förutom att hålla ett etter hårdare vakande öga på de arbetslösa, att ansvarig myndighet ska spara in pengar på det och de pengarna ska då liksom det som sparats in på a-kassan gå till skattesänkningar för de som redan har mest..."

Rekommenderad läsning: Hillevi Larsson

Utdrag ur text av Martin Moberg på bloggen Martin Mobergs betraktelser 2013-10-08

Riksdagsmotioner om djur

Vego

Hillevi Larsson (S) motionerar om en vegetarisk dag på offentliga arbetsplatser (MJ278).

Djur i livsmedelsindustrin

Hillevi Larsson (S) om djurtransporter i EU (MJ279).

Övrigt

Ledarhundar A237.


Utdrag ur nyhetstext av Peter Nilsson publicerad på DjurensRätt.se 2013-10-07

Istället för att mörka, ta avstånd

Mänsklighetens största brott

Den nionde oktober, var det 166 år sedan Sverige avskaffade slaveriet på kolonin Saint Barthélemy i Västindien. Men Sverige vill inte minnas dagen officiellt.

Hillevi Larsson socialdemokratisk riksdagsledamot är en av många som lagt förslag på nationell minnesdag till riksdagen, men fått avslag. Riksdagen


Frankrike köpte kolonin Saint Barthelémy från Sverige i slutet av 1800-talet och instiftade förra året en officiell minnesdag till avskaffandet av slaveriet på ön. Samtidigt röstade Sveriges riksdag ner ett förslag om en liknande dag i Sverige.

 
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s) lade fram förslaget till riksdagen och har sedan avslaget, fortsatt försökt uppmärksamma Sveriges inblandning i det koloniala slaveriet:
– Istället för att mörka vår historia borde vi ta avstånd från det förtryck som pågick, säger Hillevi Larsson

Utrdrag ur nyhetstext av Niklas Zachrisson publicerad på SVT.se 2013-10-07

söndag 6 oktober 2013

Skriver under första enskilda riksdagsmotionen från S 2013!

Hillevi Larsson
Fotograf Madeleine Harby Samuelsson
 

Regeringsspekulationer


Utnämns till kommande minister av Expressen ;-)

Hillevi Larsson

Sång på S-kvinnors förbundsmöte

"Förbundsmötet startades med kulturinslag av förbundsstyrelsens egna sångfågel Hillevi Larsson"


Utdrag ur text av publicerad i Norrbottenskuriren 2013-09-23

På plats i riksdagen!


    Hillevi Larsson
 
    2013-09-17

På väg till riksmötets öppnande!


    Hillevi Larsson
 
    2013-09-17

Omhändertagna barn utan rättigheter

"I en ständigt rullande serie, men i allt väsentligt meningslösa, avslöjanden – en sorts katastrofunderhållning med socialsplatter – visar det sig att det är så gott som helt omöjligt att begå en gärning som betraktas som brottslig mot dem som är omhändertagna. I Aneby ”lägger man ned” och låser in barn utan lagligt stöd, Donia Hassan dör utan att det får konsekvenser, Joakim Frimans ärende kommer upp igen med politikerna Hillevi Larsson och Björn Fries i ryggen – utan att det förändrar något, Sofia Rapp Johansson berättar om gastkramande välfärdsmardrömmar, en flicka i Dalarna har inte blivit våldtagen, utan anses ha stulit sin fosterfars könsvätskor och fört upp den i sitt underliv själv och jag tillåter mig förmoda att vi redan har glömt ”Nora” – ”Nora” skall du också glömma."

Utdrag ur text av Per-Henrik Bartholdsson, publicerad i tidningen Kulturen 2013-09-21

Valnederlaget i Norge

Tidningen ETC 2013-09-13

Minnesceremoni 10 år efter Anna Lindhs död

...och efter en tyst minut sjöng sedan riksdagsledamot Hillevi Larsson några sånger till eget gitarrackompanjemang. Bland annat framförde hon Uppmuntran av Wolf Biermann och Som en bro över mörka vatten, Simon och Garfunkels stora hit i svensk tolkning.

Utdrag ur nyhetsartikel i Skånska Dagbladet 2013-09-12. Text och foto Lars Johansson

onsdag 28 augusti 2013

S-kvinnor kräver stopp för tobaksexponering

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor, antog vid sitt förbundsmöte på söndagen en motion som föreslår exponeringsförbud för alla tobaksvaror i butiker och på andra säljställen. S-kvinnor anser att ett exponeringsförbud är ett viktigt steg på vägen för att förebygga och minska tobaksbruket och för att skydda barn och ungdomar från rökdebut.

 
Initiativet till motionen om exponeringsförbud togs av fritidspolitikern Åsa Roth i Linköping. Hon är undersköterska på ett demensboende.
­– I det arbete jag har möter jag många tragiska exempel på tobaksbrukets långsiktiga konsekvenser, säger hon. När jag ser ungdomar stå och röka, ofta unga kvinnor, känner jag därför att vi vuxna måste på olika sätt göra mycket mer för att skydda barn och unga från att börja använda tobak och sna bbt utveckla ett livslångt beroende som med tiden leder till svåra sjukdomar.
– Ett sätt är att med lagens hjälp göra tobaken mer svåråtkomlig. Lagstiftarna har ett starkt stöd för det i Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll. Därför utgick jag från den när jag formulerade motionen.
– En av konventionens rekommendationer är att göra det svårare för tobaksindustrin att marknadsföra sina produkter. På sikt ska marknadsföringen helt förbjudas. Tyvärr får vi nog leva med tobaken länge till, men så mycket viktigare är det att vi vuxna i mycket högre grad tar vårt ansvar för att skydda de unga.
– Ett exponeringsförbud på säljställen är ett effektivt sätt att göra tobaken mindre tillgänglig och lockande. Det är en åtgärd som våra närmaste grannländer Norge och Finland infört med framgång. Det bör vi också göra.

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson, styrelseledamot i S-kvinnor, var föredragande av motionen. Hon säger:
– Tobaksreklam är förbjuden, men den ännu tillåtna exponeringen av tobaksvaror i butikerna är ju faktiskt också reklam och dessutom den farligaste formen eftersom den ger möjlighet till omedelbara och impulsiva inköp.
– Barn är känsliga för grupptryck, inte minst när det utövas av kamrater inne i en butik där cigarettpaket och snusdosor exponeras på ett påträngande sätt, ofta tillsammans med godis.
– Eftersom Sverige ratificerat Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll är det självklart att vi också ska följa dess rekommendationer.
– Vår styrelse var helt enig om innehållet i motionen och tillstyrkte bifall.
Resultatet av motionen hoppas Åsa Roth blir att socialdemokratiska riksdagskvinnor går i bräschen för att även Sveriges riksdag beslutar om exponeringsförbud för tobaksprodukter.


Nyhetstext av Karl-Olof Rydén publicerad i Tobaksfakta 2013-08-25

Jag blev omvald som ledamot i S-kvinnors styrelse!

Vid förbundsmötet i Stockholm på lördagen valdes riksdagsledamot Carina Ohlsson från Skaraborg till ny ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund S-kvinnor. Hon efterträder Lena Sommestad som avböjde omval. Övriga sex tidigare kandidater till ordförandeposten har dragit tillbaka sina kandidaturer.

Som ordinarie styrelseledamöter valdes Hillevi Larsson, Linnéa Björnstam, Nivin Yosef, Birgitta Ahlqvist och Anna Hedh.
 
TT  2013-08-24

Regeringen bör be de tvångssteriliserade om ursäkt

Regeringen bör be tvångssteriliserade transpersoner om ursäkt. Statsministern bör lyssna på Europarådet, skriver en rad S-debattörer gemensamt.

I en ledare hos Dagens Nyheter 13/8 kunde man läsa ett tydligt stöd för regeringens politik att vägra ge tvångssteriliserade transpersoner upprättelse. Vi tycker regeringens nuvarande ståndpunkt och markanta tystnad i frågan är både allvarlig och oroande.

Europarådet uppmanade den 26 juni samtliga medlemsländer att inte bara be alla de som i modern tid tvångssteriliserats om ursäkt utan även betala ut skadestånd till de drabbade. Romer och transsexuella nämndes särskilt i resolutionen och alla svenska parlamentariker röstade för förslaget. Med tanke på regeringens tystnad i frågan kan man fundera över om den moderatledda regeringen har läst beslutet. Fredrik Reinfeldt sa den 11 juni, till Expressen, att han inte tycker att det behövs en ursäkt. Bara femton dagar senare röstade alltså svenska parlamentariker, även den moderata parlamentarikern, i Europarådet för att både ursäkter och skadestånd ska ges. Sen dess är regeringen tyst. Det finns skäl att fundera över denna märkliga borgerliga politik på hemmaplan. Är meningen att Sverige ska ha en fin fasad utåt och kräva saker av andra länder, men mörka att man struntar i att gottgöra sina egna medborgare?

I debatten har också tidigare anförts, av bland andra folkhälsominister Maria Larsson, att det inte kunde ha handlat om tvång eftersom det inte går att jämföra med de steriliseringar som skedde förr. Detta är fel. Mellan 1935 och 1975 steriliserade Sverige uppskattningsvis 27000 personer under tvång eller tvångsliknande former. I ungefär hälften av dessa fall handlade tvånget om ett yttre administrativt tvång. I Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975, SOU 2000:20, sägs: ”Även situationer där sterilisering ställdes som uttryckligt villkor för något annat tex utskrivning från anstalt eller institution, för att få gifta sig, för att få abort eller ekonomiskt bidrag är exempel på sådant administrativt tvång. // Enligt vår tids sätt att se det har den enskilde i dessa situationer inte ställts inför några reella valmöjligheter utan de utgör tvångsliknande situationer.”

Staten har fram till i juni i år villkorat möjligheten för transpersoner att byta juridiskt kön och leva som sig själva. Villkoret var att de för all framtid gav upp sina möjligheter att få biologiska barn, genom att låta sterilisera sig. Genom regeringens kohandlande med kristdemokraterna fördröjdes beslutet så pass att domstolen hann slå politikerna på fingrarna i vintras och påpeka att kravet stred både mot svensk grundlag och mot Europakonventionen. Ett antal människor tvångssteriliserades också under den tid som regeringen velade internt, trots att det fanns parlamentarisk majoritet för att avskaffa steriliseringskravet redan augusti 2010.
Totalt sett har omkring 800 människor för all framtid berövats möjligheterna att skaffa biologiska barn. Det som togs ifrån dem kan staten aldrig ersätta och statens skuld är uppenbar. Det enda vi kan göra som politiker, oavsett partifärg, är att be om ursäkt och kompensera ekonomiskt så gott det går.

Här har givetvis även Socialdemokraterna ett ansvar, vi borde agerat mycket tidigare än 2005 för att avskaffa tvångssteriliseringarna. Men det är alltid regeringen och ytterst statsministern som svarar för statens tillkortakommanden. Regeringens agerande hittills, och inte minst brist på agerande, är allvarligt och oroande. Det enda anständiga är nu att be offentligt om ursäkt och betala ut skadestånd, Reinfeldt!
SÖREN JUVAS (S)
förbundsordförande HBT-Socialdemokrater Sverige
KERSTIN HAGLÖ (S)
riksdagsledamot
ANNA HEDH (S)
europaparlamentariker
EVA-LENA JANSSON (S)
riksdagsledamot
JONAS GUNNARSSON (S)
riksdagsledamot och Europarådets Parlamentariska församling
CARINA OHLSSON (S)
riksdagsledamot och Europarådets Parlamentariska församling
HILLEVI LARSSON (S)
riksdagsledamot
LUKAS ROMSON (S)
medlem HBT-Socialdemokrater, tvångssteriliserad transsexuell


Debattartikel publicerad på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2013-08-17
 

(S) pressar regeringen om minskade utbildningsplatser

POLITIK. Socialdemokraterna fortsätter attackera regeringen för att ha dragit ner på antalet utbildningsplatser. Den här gången är det riksdagsledamoten Hillevi Larsson som utmanar regeringen och utbildningsminister Jan Björklund i en interpellation.


 

Socialdemokraterna har länge riktat kritik mot att regeringen minskat på antalet utbildningsplatser. Detta i en tid då allt fler söker sig till högskolor och universitet.
I sin interpellation, ställd till Jan Björklund, tar riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) upp frågan och konstaterar att minskningen av utbildningsplatser ”skett inom snart sagt alla utbildningsområden” – även bristyrken.
”Länder i vår omvärld satsar alltmer på högre utbildning, exempelvis vårt grannland Danmark, som nu bygger ut med målet att öka andelen högskoleutbildade från 50 till 60 procent av befolkningen. Tittar man på högskoleutbildning hos den yngre befolkningen 25–34 år ligger Norge i topp, tätt följt av Sydkorea. Sverige kommer först på plats 9, en minskning med fyra platser sedan toppåret 2006”, skriver hon.
Under interpellationsdebatten, som planerats till 12 september, kommer Hillevi Larsson att ta upp tre frågor:
• Är det inte dags att utöka högskoleplatserna med tanke på den höga arbetslösheten och behovet av utbildad personal på arbetsmarknaden?

• Vilket alternativ erbjuder ministern och regeringen alla de kvalificerade sökande som inte kommer in på sina högskoleutbildningar på grund av regeringens otillräckliga anslag till högskolorna?

• Kan ministern och regeringen tänka sig en särskild satsning på bristyrkesutbildningar i samarbete med högskolor och universitet för minskad arbetslöshet och bättre matchning på arbetsmarknaden?
 

Publicerad i Dagens Opinion 2013-08-15, 12:03

tisdag 27 augusti 2013

Nedskärning på högskoleutbildning

Allt fler söker till högskolor och universitet. De stora barnkullarna från början av 1990-talet har nu nått vuxen ålder, och den höga arbetslösheten driver människor till att studera, för att ha något att göra och för att öka sina framtida jobbchanser.
Trots hög arbetslöshet och ökat söktryck har regeringen dragit ned på antalet utbildningsplatser i förhållande till befolkningsutvecklingen. Det innebär att många sökande med goda kvalifikationer utestängs från högskolestudier och fastnar i arbetslöshet.
Minskningen av utbildningsplatser har skett inom snart sagt alla utbildningsområden. Det som behövs är det motsatta och då särskilt satsningar på de av arbetsmarknaden eftertraktade utbildningarna, som exempelvis sjuksköterskor, psykologer, jurister, civil- och högskoleingenjörer, tandläkare, specialistsjuksköterskor och förskollärare.
Var femte rekrytering misslyckas i dag, för att arbetsgivarna inte hittar personal med efterfrågad kompetens. Vi har alltså inte bara hög arbetslöshet utan även matchningsproblem. Rimligtvis borde antalet utbildningsplatser då utökas, i stället för att minskas. Det gäller i synnerhet bristutbildningar!
Länder i vår omvärld satsar alltmer på högre utbildning, exempelvis vårt grannland Danmark, som nu bygger ut med målet att öka andelen högskoleutbildade från 50 till 60 procent av befolkningen.
Tittar man på högskoleutbildning hos den yngre befolkningen 25–34 år ligger Norge i topp, tätt följt av Sydkorea. Sverige kommer först på plats 9, en minskning med fyra platser sedan toppåret 2006.
Högskoleutbildning är ingen garanti för jobb, men forskningen visar att risken att bli arbetslös minskar i förhållande till utbildningsnivån. Högskoleutbildade har dessutom statistiskt sett bättre lön, större möjligheter att byta jobb och bättre hälsa.
Förutom den mänskliga vinsten för dem som erbjuds utbildning vinner hela nationen på att ha en välutbildad befolkning. Det ökar Sveriges möjligheter att konkurrera globalt. Vi varken kan eller ska konkurrera med lägre löner utan i stället med kunskap!

Mina frågor till utbildningsministern är:
 
1. Är det inte dags att utöka högskoleplatserna med tanke på den höga arbetslösheten och behovet av utbildad personal på arbetsmarknaden?
 
2. Vilket alternativ erbjuder ministern och regeringen alla de kvalificerade sökande som inte kommer in på sina högskoleutbildningar på grund av regeringens otillräckliga anslag till högskolorna?
 
3. Kan ministern och regeringen tänka sig en särskild satsning på bristyrkesutbildningar i samarbete med högskolor och universitet för minskad arbetslöshet och bättre matchning på arbetsmarknaden?

Hillevi Larsson


Denna interpellation till Jan Björklund (FP) besvaras i riksdagen torsdag 12 september med start 13.00

fredag 2 augusti 2013

Panelen i Expressen

Expressen 2013-08-02

onsdag 31 juli 2013

Aktivitet i riksdagen

Hillevi Larsson inom Socialdemokraterna är mest aktiv av alla. Jens Holm inom Vänsterpartiet är också väldigt aktiv.

*
Aktivitet per ledamot inkluderar alla betänkanden, interpellationer, skriftliga frågor, motioner och utlåtanden som denne varit aktiv i.

Tabell. De 15 mest aktiva ledamöterna i riksdagen Namn Antal
Parti
Hillevi Larsson 390 Socialdemokraterna
Jens Holm 389 Vänsterpartiet
Jan Lindholm 376 Miljöpartiet
Ulla Andersson 320 Vänsterpartiet
Hans Linde 304 Vänsterpartiet
Eva Olofsson 298 Vänsterpartiet
Carina Hägg 288 Socialdemokraterna
Monica Green 287 Socialdemokraterna
Carina Adolfsson Elgestam 262 Socialdemokraterna
Eva-Lena Jansson 259 Socialdemokraterna
Bodil Ceballos 252 Miljöpartiet
Finn Bengtsson 252 Moderaterna
Annika Lillemets 250 Miljöpartiet
Mia Sydow Mölleby 250 Vänsterpartiet
Jonas Sjöstedt 244 Vänsterpartiet

Där framgår bland annat att

 Miljöpartisterna Bodil Ceballos och Valter Mutt har haft utrikesfrågor som hjärteämne.

 Sverigedemokraten Kent Ekeroth och Vänsterpartisten Lena Olsson gärna bemödat sig om         
     justitiefrågor.

 Vänsterpartisten Ulla Andersson gärna talat om finansiella frågor.

 Vänsterpartisten Eva Olofsson gärna talat om sociala frågor.

 Miljöpartisten Jan Lindholm varit flitig inom civilutskottets frågor.

 Socialdemokraten Hillevi Larsson har varit flitig inom socialutskottets frågor.


Utdrag ur undersökning av Peter Thuresson om riksdagsledamöternas aktivitet från höstterminen 2010 till och med 18 juli 2013

Nytt Kunskapslyft behövs!

Sommardebatt

Satsningen pågick 1997 - 2002 och arbetslösheten halverades. Vi har gjort det förr och kan göra det igen!

Hillevi Larsson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Hon är dagens skribent i Folkbladets Sommardebatt om arbetslöshet.

Vi har idag både hög arbetslöshet och matchningsproblem, som innebär att arbetsgivarna inte hittar personal med rätt kompetens.
Var femte rekrytering misslyckas, trots att arbetslösheten är drygt 8%!

De senaste åren har arbetslösheten stigit samtidigt som matchningsproblemen har ökat.
Slutsatsen är att arbetslösheten inte automatiskt minskar för att fler jobb tillkommer. Vi måste självfallet skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, men även rusta de arbetslösa med kompetens så att de kan ta de jobb som finns!

Arbetsmarknadspolitiken har idag sitt fokus på sänkta ersättningar och tvingande åtgärder för arbetslösa och sjuka. Tanken bakom är att människors vilja att arbeta ökar när livet som arbetslös eller sjukskriven är eländigt. Denna strategi har misslyckats. De flesta arbetslösa vill inget hellre än att få ett arbete, men de får inte tillgång till den kompetensutveckling som skulle behövas för att komma i fråga för ett jobb. De sjuka utförsäkras, men det leder inte heller till jobb. Här krävs rehabilitering för att kunna återvända till arbetslivet.

De senaste fem åren har arbetsförmedlingen skickat tillbaka nästan 20 miljarder kronor till staten, pengar som ”brunnit inne” på grund av stelbenta byråkratiska regelverk som bara tillåter vissa begränsade åtgärder. Reglerna borde ändras så att arbetsförmedlingen kan erbjuda reguljära utbildningar till arbetslösa för att öka deras chanser att få jobb. Inte ens de arbetslösa som saknar grundskola eller gymnasium kan få hjälp med dagens regelverk!

Hela utbildningssystemet behöver en rejäl upprustning. Resurserna har minskat de senaste åren, när de istället borde öka. Vi behöver satsa på alla utbildningsnivåer: förskola, skola, gymnasium, högskola, yrkeshögskola, komvux, yrkesvux, folkbildning och så vidare.

Det sägs ibland att utbildning inte lönar sig, att vi har många akademiker som går arbetslösa. Visst är det så att utbildning aldrig är en garanti för att få jobb. Men samtidigt visar forskningen att risken att bli arbetslös ökar ju kortare utbildning man har. Störst är risken om man saknar gymnasieutbildning.

Det är inte bara teoretiska utbildningar som ökar jobbchanserna, många praktiska utbildningar ger minst lika goda jobbchanser. Inte minst bristyrkesutbildningar.
Sist vi hade 8% arbetslöshet lanserade S-regeringen "Kunskapslyftet": genom vuxenutbildning fick 800 000 gymnasiekompetens. Satsningen pågick 1997 - 2002 och arbetslösheten halverades. Vi har gjort det förr och kan göra det igen!

Hillevi Larsson
Riksdagsledamot (S)

Publicerad i Folkbladet 22 juli 2013

Psykopatiska kvinnomisshandlare

På Riksdagens information om problemet kan man läsa Hillevi Larssons (S) motion från 2003:
”I Sverige saknas god forskning och expertis kring psykopati. Det är en av anledningarna till att denna diagnos alltför sällan används eller får någon effekt i rättsliga sammanhang.
Den forskning som bedrivits i andra länder visar dock att psykopater är överrepresenterade bland kriminella. Minst 20 % av de intagna på svenska fängelser är psykopater.
Enligt Robert D Hare, en av världens ledande experter på psykopati, är så mycket som hälften av alla kvinnomisshandlare i själva verket psykopater.
Det ligger både i den utsatta kvinnans och samhällets intresse att upptäcka psykopaterna bland kvinnomisshandlarna och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Orsaken är att vård och behandling av psykopater inte har någon effekt och att psykopater saknar förmåga att känna rädsla och därför inte avskräcks av hotande fängelsestraff. Detta innebär att kvinnorna är särskilt hotade. Psykopaterna har heller ingen sjukdomsinsikt, och lider inte alls av sin psykopati. Tvärtom. De uppfattar sig själva som osårbara övermänniskor. … Om kvinnan skulle välja att lämna mannen riskerar han att bli extra farlig. De flesta mord på kvinnor sker efter att hon brutit från sitt förhållande.
Det är angeläget att skyddet för enskilda och samhälle förstärks mot den ytterst farliga kategori brottslingar som psykopaterna utgör. ”
Trots denna insikt är hotet mot kvinnor fortfarande stort och samhället har gjort mycket litet åt problemet. När en hög chef i polisen lyckas dölja sin monsterlika psykopati och under många år utnyttjade och kränkte unga flickor inser vi att problematiken är djup, skyddad och väl dold.

Utdrag ur text av Börje på bloggen Börje Peratt utforskare 22 juli 2013

söndag 14 juli 2013

Ordförande S-kvinnor

Till mitt eget distrikt mejlade jag om tänkbara kandidater, det var Ylva Johansson, Hillevi Larsson och så förståss Carina Ohlsson. Å det fanns andra namn under uppsegling.
Men jag fick ännu fler påstötningar från olika håll i landet och innan jag visste att Carina tackat ja till att kandidera hade jag sagt att det var OK att nominera mig.

Jag minns
den kvällen vi gick hem gemensamt till våra övernattningslägenheter och båda berättade att vi hade sagt ja och sedan började vi skratta.....

Jag hade helt enkelt lyssnat på de som kontaktade mig och blev både glad och hedrad över vad de tyckte om mig. Jag som fått känna av näthatet en del, blir kanske extra glad när jag får höra hur bra andra tycker att jag är. Nu har valberedningen sagt sitt och jag tycker att det blir fantastiskt bra med Carina Ohlsson.

Utdrag ur text av av Monica på Monica Green(s) blogg 2013-07-10

Ramadan


 
I dag inleds den muslimska fastemånaden ramadan. Och diskussionen om vad som är en tradition och inte i Sverige är fortfarande het. Så här tycker politikerna.
 SVERIGE. "Ramadan - en svensk tradition". Ja, så länge människor i det svenska samhället praktiserar något återkommande är det en tradition. Det menar religionsvetaren Jenny Berglund, som på måndagen läxade upp SD-toppen Richard Jomshof efter dennes uttalanden rörande ramadan och islam.
Det hela började med en intervju i Sydsvenskan med Raid Amin, från Malmös muslimska studentförening Alhambra, där Amin menade att ramadan visst är en svensk tradition.
Nyheter24 skickade ut frågan, huruvida det är en svensk tradition eller inte, till de svenska riksdagsledamöterna - och fick blandade svar. Men de flesta var överens.
– Självklart. En högtid som firas av av svenskar i Sverige måste väl betraktas som en svensk tradition, säger Veronica Palm (S).
Hennes partikollega Hillevi Larsson håller helt med och påpekar att högtiden firats här sedan långt tillbaka.
"Betyder inte att alla svenskar deltar"
Även Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson (C) är inne på samma spår.
– Eftersom en stor grupp svenskar under många år har firat ramadan är det som jag ser det en svensk tradition, säger han.
Jonsson betonar vad han menar är en viktig sak. Alla behöver inte vara med och fira för att det ska vara en tradition.
– Svensk tradition betyder inte att alla svenskar deltar. Det är säkert fler svenskar som deltar i firandet av ramadan än som äter surströmming i augusti och definitivt fler än som i Lillhärdal högtidlighåller bönmåndagen. Likväl är surströmmingsskiva och bönmåndag svenska traditioner och så bör även ramadan betraktas, säger han.

Utdrag ur nyhetsartikel av Viktor Adolfsson i Nyheter 24 2013-07-09

De fem fängslade MR-aktivisterna


 
Utdrag ur insändare av Uno L i Värmlands Folkblad 2013-07-08

Sveriges sexigaste politiker


 
Kvinnor - plats sex till tio:
6. Hillevi Larsson (S)
Den skånska riksdagsledamoten tar ständig strid för svaga och sjuka, även i enskilda fall. Det är hedervärt - och sexigt.


Det spelar ingen roll hur snygg politikern är på riksdagsfotot eller om hen är hetero, bög eller transa, lång eller kort.
I stället utser vi politiker med en extra dos personlighet, någon som bjuder på något annat än en stel politikerprofil, någon som gör något, som visar att politik faktisk kan innebära handling och inte bara ord.
Följande personer har chansen att koras till Sveriges sexigaste politiker:
- Minister
- Riksdagsledamot
- Partisekreterare
- Ordförande eller vice ordförande för ungdomsförbund
Juryn består av Nyheter24:s redaktion.

Utdrag ur text av Viktor Adolfsson på Nyheter 24 2013-06-30

Avtackning Ilmar

 Ilmar Reeplaus avtackning tog flera timmar
 
Foto: Andreas Hillergren
Text: Lennart Larsson
 
Skånska dagbladet 2013-06-21

Riksdagsmän kräver att fängslade kubaner friges

              
Alicia JrapkoAlicia Jrapko  Foto: Vania Ramírez

Alicia Jrapko tackar de svenska riksdagsmännen för att de kräver av USA:s utrikesminister John Kerry att de orättvist fängslade kubanerna snarast friges

Internationella Kommittén för de 5 (International Committee for the freedom of the Cuban 5) 
sänder tackhälsning till elva svenska riksdagsledamöter.
I samband med aktionen 5 dagar för de 5 i Washington DC kunde Vania Ramírez, representant för den svenska Kommittén Frige De Fem, vidarebefordra ett brev till ledamöterna i USA:s kongress, från elva svenska riksdagsledamöter. I brevet framför de svenska parlamentarikerna kritik mot behandlingen av De 5, och uttrycker förhoppning att de orättvist fängslade kubanerna snarast friges. Samma grupp av riksdagsledamöter har skickat ett ytterligare brev, med samma budskap, till USA:s utrikesminister John Kerry.

Jan Lindholm, riksdagsledamot för Miljöpartiet
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Jacob Johnson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Katarina Köhler, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet
Bengt Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Mattias Jonsson, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet
Siv Holma, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Walter Mutt, riksdagsledamot för Miljöpartiet
Marianne Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet

International Committee for the Freedom of the Cuban 5
www.thecuban5.org

Utdrag ur text av Vania Ramirez publicerad i Folket i Bild, Kulturfront 2013-06-15

En tondöv skolpolitik

I fjol ställde Hillevi Larsson (S) en interpellation, rubricerad Kris för musikämnet på grundskolenivå, till utbildningsministern Bara fem personer i hela Sverige hade valt att studera till musiklärare för årskurs 7–9. Larsson fann orsaken i lärarutbildningen. Hon befarade akut brist på lärare med djup ämneskunskap, vilket på sikt bland annat försvagar återväxten i svenskt musikliv. Musikexporten hotas.
Musikundervisning utan utbildad pedagog kan också mer akut få allvarliga följder. I måndags skrev Jenny Leonardz i SvD att barn får alltmer problem med sång – de hittar inte tonhöjd och blir hesa. I början på 2000-talet slog musikpedagoger larm runt om i Europa.
Bara 3–5 procent föds tondöva. Alla kan träna. Barns gehör utvecklas till 10–12-årsåldern. Men då måste de få sjunga mycket, i höga tonarter – barn har korta stämband. Vuxna utan sångutbildning som sjunger med barn använder ofta låga tonarter, bekväma för dem själva, men det kan skada röst och sångutveckling hos barn.
En framtid med färre utbildade musiklärare vore förödande på alla plan. För min generation, som vuxit upp med ljusa sångfrökenröster, sång varje dag i skolan (jo, faktiskt, psalmerna gav både gehörsträning och språkstimulans), gratis kommunal musikskola och obligatoriska estetiska ämnen i gymnasiets årskurser är detta ett sorgligt paradigmskifte.
Hör skolpolitikerna kanske till de tondöva procentenheterna? Desto större anledning att se till att alla får mucisera mera.
 
Utdrag ur ledare av Maria Ripen publicerad i Uppsala Nya Tidning 2013-06-14

FAS 3 är nu gratis heltidsarbete

Hillevi Larsson (S) skriver i en bra interpellation en fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) om Fas 3, som nu blir etter hårdare gentemot de långtidsarbetslösa...:
(...) Hon befarar att fas 3-deltagare tvingas till gratis heltidsarbete och bara får söka jobb och utbilda sig på fritiden, eftersom det är anordnarna som bestämmer om fas 3-deltagarna får söka jobb på arbetstid eller inte.

– Eftersom kontrollen av fas 3-anordnarna brister riskerar detta att bli ett allvarligt problem, skriver Hillevi Larsson. Hon konstaterar dessutom att allt fler arbetslösa hamnar i fas 3, trots riksdagens beslut om att stoppa anvisningarna dit.
Utdrag ur text av Martin publicerad på Martin Mobergs betraktelser 2013-06-14

lördag 13 juli 2013

Barn till frihetsberövade föräldrar

Det är en tjej som sitter i riksdagen Hillevi Larsson (s) har tagit upp kampen för utsatta barn. Hör henne här i en debatt runt barn med föräldrarna i fängelse http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H010435&doctype=ip#pos=254
Några av hennes förslag:
kolla om den man skall gripa har barn då vet man att man kan stöta på barn vid gripandet.
Kolla vilka som är hemma innan man går in.
Informera barn om vad och varför saker händer så är det inte idag. Många upplever det som att föräldern dött.
Äldre barn kan lämnas vind för våg. Socialtjänsten informeras inte utan de lämnas enmamma i flera månader ibland.
Att man jobbar för ett umgänge mellan barn och deras föräldrar under fängelse tiden.
För in i polisutbildningen hur man jobbar med barnperspektivet i focus.

Hon har flera bra förslag som Beatrice Ask tvingas bemöta. Tyvärr halkar Beatrice in på försvars linjen istället: vi har gjort och barnperspektivet finns måste följas...

Det som slår mig mest är hur man hela tiden försvarar sig med att man har ett barnperspektiv att man gör så mycket inte vad man skall göra mer eller erkänna bristerna och tala om vad man tänker göra åt dem.


Utdrag ur text av Eva i Mark publicerat på bloggen Dom tog "våra" barn 2013-06-13

Borde faderskapspresumtionen bli könsneutral?


Borde faderskapspresumtionen bli könsneutral?
Varför gäller inte lika rättigheter och skyldigheter för alla gifta par? Varför blir en gift man omedelbart förälder till det barn hans fru föder, medan samma sak inte gäller för en gift kvinna? Är detta verkligen det bästa ur ett barnperspektiv? Och: varför ska juridiskt kön fortfarande spela så stor roll vid regleringen av föräldraskap, nu när kopplingen mellan juridiskt kön och könsceller är borta?

Hillevi Larsson (S) och Anna Steele (Fp) ordnar idag ett kunskapsseminarium i riksdagen där dessa frågor diskuteras med RFSL och direkt berörda privatpersoner.
- Vi är glada att ett par riksdagsledamöter engagerat sig i frågan, som länge har varit en av våra prioriterade familjepolitiska frågor. Vi anser att det är rimligt att alla gifta par har samma rättigheter och skyldigheter, oavsett kön, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Kom gärna till seminariet!
Tid: idag onsdag 12-14 i riksdagen, Templum RV3-17 (precis intill riksdagscafeet).

Internationella kvinnoföreningen Malmö, kvinnors jobbchanser i fokus


Foto: Isabelle Beckman

Citat ur nyhetsartikel av Isabelle Beckman publicerad i Malmö City 2013-05-30

Kungafamiljen och politiken

Men det var inte bara det känslomässiga som avhandlades i intervjun som sänds i den finska kanalen i juni och som Aftonbladet refererar i dag. Drottningen avslöjade dessutom att hon och kungen ofta ventilerar politiska frågor med regeringen.


- Det har aldrig varit min mening att blanda mig in i politiken eller så men vi tar väldigt många frågor direkt med statsråden, eller kungen då, också med regeringen självklart. Han ventilerar vissa frågor, också politiska frågor, med statsråden. Men inte att vi gör det offentligt, säger drottning Silvia.

Ett uttalande som väcker starka reaktioner. Republikanska föreningens förre ordförande, riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) tycker att det är fel att de överhuvudtaget lägger sig i det politiska.

– Jag kan inte se varför det skulle bli bättre av att de inte gör det offentligt, på sätt och vis gör de ju ändå det. Det borde inte få gå till så att ickefolkvalda får kalla till sig regeringen och kanske till och med lägger sig i arbetet och politiken. Så länge kungahuset är kvar får man se till så att reglerna följs, säger hon.


Utdrag ur text av Karolina Arenhäll publicerad i Aftonbladet 2013-05-29

Nätdrottningar

Grafik: Kalle Källström


Kvinnliga politiker är mest framgångsrika i sociala medier, visar SVD:s unika kartläggning.

Listor över vem som är "mäktigast" eller "inflytelserikast" i sociala medier brukar möta en del - berättigad - kritik. Att ranka vem som skrivit flest inlägg är meningslöst om ingen läst dem. Att räkna vem som har flest följare är irrelevant om de aldrig reagerar eller vidarebefordrar något.

SvD har i samarbete med analysföretaget Infopaq granskat svenska politiker i sociala medier, men valt en bredare metod. Vi har inte bara tittat på politikernas egen aktivitet utan också på hur ofta de omnämns av andra, hur ofta de retweetas, hur snabb ökning av följare de har, och vi har undersökt flera olika plattformar som Twitter, Facebook och bloggar.

Kort sagt: Vi har mätt både vad politikerna gör själva och deras förmåga att engagera.
 
 
Utdrag ur nyhetsartikel av Tobias Brandel publicerad i Svenska dagbladet 2013-05-13
 

Topp 10

Top 10 bästa politiker i riksdagen (samt alla partiledare och ministrar), (oavsett vilka åsikter de har).

1. Stefan Löfven (S)
2. Mehmet Kaplan (MP)
3. Carl Bildt (M)
4. Göran Hägglund (KD)
5. Ibrahim Baylan (S)
6. Carl B Hamilton (FP)
7. Jimmie Åkesson (SD)
8. Jonas Sjöstedt (V)
9. Hillevi Larsson (S)
10. Mikael Damberg (S)

Utdrag ur text av Johan Widmark på Widmark the blogger 2013-05-11

Debatt på Stadsbiblioteket i Malmö: Varför byggs det inte fler och billigare bostäder?

Riksdagsledamöter och kommunpolitiker i bostadspolitisk debatt måndagen den 13 maj

Välkommen klockan 17.00-18.30 för att lyssna och delta. Plats: Slottet, plan 2.
Två huvudfrågor är:
  • Varför byggs det inte fler och billigare bostäder?
  • Hur stoppar vi segregeringen?
På plats för debatt:
Hillevi Larsson (S) riksdagsledamot
Allan Widman (FP) riksdagsledamot
Maria Ferm (MP) riksdagsledamot
Håkan Fäldt (M) kommunpolitiker
Anders Olin (SD) kommunpolitiker
Hanna Gedin (V) kommunpolitiker

Moderator för kvällen är Anneli Philipson från Hyresgästföreningen.

Text publicerad på Webfinancer 2013-05-08

FAS 3 är slavarbete

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) utmanade nyligen sin namne arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i en interpellationsdebatt i riksdagen. Då drog hon sig inte för att kalla Fas 3 för ‘slavarbete’.
– Många anordnare har startat bara för att lägga beslag på de här femtusen kronorna. Jobbfabriken är ett exempel. Uppgifterna är meningslösa, säger Hillevi Larsson. När jag kallar det ‘slavarbete’ är det anställningsvillkoren jag hänger upp mig på. Man jobbar ju nästan heltid, men har ingen riktig lön.” / Sydsvenskan

Utdrag ur text publicerad på skvitts blogg 2013-05-06