Leta i den här bloggen

fredag 11 november 2011

Det gäller att hålla på sig under våren ;-)

Jämställdhetsperspektivet saknas i det senaste mediadrevet om riksdagsledamöternas föräldraledighet.

Jag födde min första dotter sommaren 2008. Jag tog föräldraledigt en månad före beräknat födelsedatum eftersom man aldrig vet när det blir, och jag ville föda i Malmö så att min man kunde vara med vid förlossningen och jag slapp resa från Stockholm till Malmö med ett nyfött barn.

Jag tog föräldraledigt innan riksdagens sommaruppehåll började och var ledig under hela sommaren och hösten därefter. Min tanke var att vara ledig ett halvår efter förlossningen för att kunna helamma mitt barn. Lägger man samman den månad jag var ledig före barnets födelse och de sex månader jag var ledig efteråt blir det sju månader. Då återstår en månad av föräldraledighet som är vikt för mig. Övriga åtta månader tillhör min man i egenskap av barnets pappa.

Jag bestämde mig för att spara en månad för framtida behov.

Med tanke på att jag varit föräldraledig under sommaren och juldagarna var det ingen som hade något att anmärka på min föräldraledighet.

Hösten 2009 blev min man allvarligt sjuk och tvingades bryta sin pappaledighet. Jag tog då ut min sista månad av föräldraledighet för att ta hand om barnet medan han var dålig.

Ingen hade något att anmärka på att jag då tog föräldraledigt.

För 10 månader sedan födde jag min andra dotter. Precis som förra gången tog jag föräldraledigt en månad före beräknad förlossning, för att slippa riskera att föda i Stockholm. Därefter tog tog jag föräldraledigt i sex månader för att kunna helamma mitt barn. En månad av min föräldraledighet återstod då, och jag valde precis som förra gången att spara den för framtida behov.

Men denna gången kom en reaktion i form av ett mediadrev, där jag pekades ut som en av de ledamöter som inte tog föräldraledigt över sommaren.

Det skulle vara intressant att få veta hur jag borde ha gjort istället?

Var det fel att spara en månad av min föräldraledighet för framtida behov, inte minst med tanke på min mans sjukdom?

I media framställs man nu som "trixare" om man inte varit föräldraledig under hela sommaruppehållet från riksdagen. Men skulle jag vara det hade det krävts att jag inte bara gjorde slut på mina föräldradagar utan dessutom gjorde anspråk på min mans föräldradagar! Var finns jämställdhetsperspektivet i det?!

Dessutom är det en missuppfattning att riksdagsledamöter inte jobbar bara för att det är uppehåll från riksdagen. Den 1 juli var jag på plats i riksdagen och röstade om sjukförsäkringen. Efter ett par veckors semester var jag sedan igång från och med 1 augusti och fick ihop 106 motioner till den allmänna motionstiden som gick ut 5 oktober. Under denna tid deltog jag också i en hel del möten på hemmaplan och i Stockholm.

Just nu är jag föräldraledig igen, för att avlasta min man. Han har bland annat hjärtsvikt och har fått oväntat svåra biverkningar av den senaste medicinhöjningen han tvingats göra. Det är tufft att ensam tre dygn per vecka (medan jag är i Stockholm) ta hand om två småbarn när man lider av extrem trötthet, illamående, yrsel och dålig blodcirkulation. Treåringen klättrar på väggarna eftersom hon bara har bara rätt till 15 timmars förskola per vecka, vilket är regeln medan den lilla är hemma med föräldraledig förälder.

Till våren börjar den lilla på förskolan och den stora får gå upp till heltid igen. Då bör min man också ha vant sig vid den högre medicindosen, så att vardagen blir lite lättare för honom när jag återigen börjar pendla till Stockholm.

När jag jämför hur jag gjort med mina två barn är skillnaderna väldigt små. Jag tog i samband med första barnet ledigt en månad före beräknad förlossning och därefter sex månader efter födseln för att kunna helamma. Sedan tog jag i ett senare skede ledigt en kortare tid för att avlasta min man under hans sjukdom.

Andra barnet likadant: en månad före beräknad förlossning och därefter sex månader efter födseln för att kunna helamma. Senare en kortare ledighet för att avlasta min sjuke man när han mådde som sämst.

Den stora skillnaden är att jag inte fick någon kritik när jag födde på sommaren och följdaktligen var föräldraledig under sommaren. Däremot fick jag kritik när jag födde på vintern, och följdaktligen avslutade min föräldraledighet under sommaren.

Det stora fel jag gjort är alltså att jag blivit gravid under våren. Jag borde alltså ha hållit på mig under våren och först till hösten släppt till ;-) Eller???

onsdag 10 augusti 2011

Stoppa bränder och vandalisering av förskolor!

Den här synen möttes barn och föräldrar av 2007. Då brändes Maryhills förskola ner, precis intill där jag bor, för andra gången på kort tid. Först brändes ena halvan ner till grunden och därefter andra halvan... Arbetet med att bygga upp förskolan har tagit flera år, först ganska nyligen blev den klar och barnen kunde äntligen återvända dit.

Denna typ av attentat mot skolor och förskolor är bakgrunden till de "ungdomsskrämmor" också kallade "mosquitobuzzers" som på försök införts på två förskolor i Malmö, en i Fosie och en i Oxie. På kvällar, nätter och helger aktiveras de och ovälkomna besökare möts av ett ljud som bara uppfattas av personer under 25 år, och som är störande. Hittills har larmet fungerat bra där det använts.

Trots detta har nu minister Nyamko Sabuni bestämt sig för att förbjuda "ungdomsskrämmorna".

Man undrar vad regeringen istället tänker göra för att bekämpa skadegörelsen och bränderna? Regeringen har tidigare hävdat att det är Malmö kommuns ansvar att bekämpa brottsligheten. Sanningen är att regeringen ansvarar för polis och rättsväsende, kommunen har begränsade möjligheter att agera. Möjligheter som nu blir ännu mer begränsade om Nyamko Sabuni får sin vilja igenom.

Till minne av offrenLjus och blommor vid statyn "Arbetets söner" på Möllevångstorget i Malmö, lördag 23 juli dagen efter massakern. Till minne av våra norska systrar och bröder som mist livet.

lördag 23 juli 2011

Solidaritet med Norge!

Idag hålls två manifestationer i Malmö med anledning av terrordåden i Norge igår:

18.00 går vi till Möllevångstorget, lägger blommor och tänder ljus vid statyn "Arbetets söner" till minne av alla barn och ungdomar som mist livet för att de kämpade för rättvisa, jämlikhet och solidaritet.

19.00 är det ljusmanifestation på Gustav Adolfs torg i solidaritet med det norska folket.

Slut upp!

lördag 16 juli 2011

Svar på tal om sjukförsäkringen

Mitt tidigare debattinlägg om att kvinnor är dubbla förlorare med den nya sjukförsäkringen har lett till svar från riksdagsledamoten Ann-Charlotte Hammar-Johnsson (M).

Här kommer mitt svar på hennes replik:

MISSLYCKADE SJUKFÖRSÄKRINGSREGLER

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) skriver i sin replik (Debatt 17 juni) att alla de kvinnor som drabbats av sjukskrivningar ska få hjälp och stöd att komma tillbaka. Problemet är bara att denna hjälp uteblivit. ”Rehabiliteringen” har bestått i att de fått betydligt mindre pengar att leva på och tvingats söka arbete för att inte förlora sin ersättning helt och hållet. Och detta oavsett hur sjuka de fortfarande är!

Bara drygt 1% av de utförsäkrade har kommit tillbaka till arbetslivet med regeringens nya sjukförsäkringsregler. Detta kan knappast räknas som en framgång, särskilt med tanke på alla som slagits ut på vägen och drabbats av ekonomisk ruin. Idag är var femte socialbidragstagare egentligen sjuk!

Hammar Johnsson skriver vidare att vi måste arbeta förebyggande och förhindra nya sjukskrivningar bland kvinnor i offentlig sektor. Det håller jag med om. Men varför har då regeringen skurit ner arbetsmiljöverkets resurser med 1/3? Det är lika ologiskt som att minska polisens resurser och tro att det leder till bättre brottsbekämpning(!) Personaltätheten har också minskat till följd av skattesänkningar. Inte heller detta förbättrar arbetsmiljön eller förebygger sjukskrivningar.

”Lösningen på kvinnors ohälsa är inte att de lämnas i passivt bidragsberoende och sjukfrånvaro” avslutar Hammar Johnsson med. Nej, men moderaternas lösning verkar vara att friskförklara svårt sjuka människor och döma dem till fattigdom. Istället borde lösningen vara en anständig ekonomiskt ersättning medan man är sjuk och rehabilitering värd namnet!

Hillevi Larsson
Riksdagsledamot och Ordförande s-kvinnor Malmö

Pubafton i Å(s)torp!

Pubafton i ABF-parken i Åstorp. Jag sjöng arbetarsånger, skånska visor och sommarvisor.

tisdag 28 juni 2011

Allianspolitiken slår mot jämställdheten

Reglerna i sjukförsäkringen ett dråpslag mot kvinnor. Insändarskribenten delar S-kvinnors kritik mot den nya sjukförsäkringen. Bra med kvinnor som protesterar mot orättvisorna!

tisdag 14 juni 2011

Sjukförsäkringen slår ut kvinnor!

Den nya sjukförsäkringen slår särskilt hårt mot kvinnor som haft tunga, stressiga jobb. Det är den största gruppen som nu utförsäkras och döms till fattigdom på grund av regeringens skärpta direktiv.

Försäkringshandläggare vittnar om utförsäkrade kvinnor som dessförinnan kämpat på för låga löner inom vård och omsorg och till slut blivit utslitna. De har tagit hand om barn, sjuka och gamla och varit garanten för trygghet och välfärd. Även sjukskrivna från andra kvinnodominerade yrken är hårt utsatta, exempelvis inom handeln där förslitningsskador är mycket vanliga.

Dessa kvinnor ”friskförklaras” nu på löpande band, utan att få någon rehabilitering. De som blir utförsäkrade tvingas i många fall sälja allt de har och söka socialbidrag för att överleva.

Huvuddelen av sjukskrivningarna beror på nedskärningar och dålig arbetsmiljö som gjort att dessa kvinnor tvingats dubbelarbeta. Arbetsgivaren fråntas ansvaret, trots att sjukdomen beror på arbetsmiljön, och kan med regeringens nya regler undandra sig allt rehabiliteringsansvar och till och med säga upp sjukskrivna arbetstagare!

De kvinnor som nu drabbas av regeringens sjukförsäkringsregler är förlorare dubbelt upp. De har under sitt arbetsliv haft en omänsklig arbetsbörda som till slut knäckt dem och gjort dem sjuka. Nu blir de än en gång knäckta när deras sjukdom inte tas på allvar och de riskerar utförsäkring – med den ekonomiska ruin det innebär för dem och deras familjer.

Värst av allt är att de under alla år avstått lön till sjukförsäkringen, för att få trygghet om olyckan är framme och de skulle drabbas av sjukdom. Men regeringen tycker det är viktigare att satsa på skattesänkningar som främst gynnar höginkomsttagare än att hjälpa svårt sjuka människor.

Sverige har hamnat i Europas bottenliga vad gäller stöd till sjuka människor. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle!

fredag 3 juni 2011

IDAHOT-dagen 17 maj

Långt kvar till lika rättigheter. Debattartiklar på gp.se och qx.se

Kommunalt veto

Sverige kommuner har vetorätt mot vindkraft men inte mot oljebolag

1 Maj Klippan

Vård och omsorg i centrum när jag sjöng och talade i Klippan

torsdag 2 juni 2011

Malmöskytten

Vännerna om Peter Mangs och hans förvandling. Vad ledde fram till skotten? Artikel publicerad i Kvällsposten 24 april 2011

torsdag 21 april 2011

Ingen järnridå i Öresund!

Öresundsresande kan tvingas byta tåg på Kastrup. Detta förslag måste stoppas! Kvällsposten debatt 18 april 2011

Nattis

Kampen för barnomsorg på obekväm arbetstid går vidare! Skånska dagbladet 1 April 2011

fredag 1 april 2011

Självkriti(s)kt efter valet 2010

Artikel Sydsvenskan efter valet 2010

Dråpslag mot Öresundsregionen!

Intervju Radio Malmöhus om förslaget att chockhöja avgifterna på Öresundsbron

Alternativ kungamiddagNär det bjöds på kungamiddag på slottet var jag hemma och åt denna micromiddag istället :)

Föräldraledig från riksdagen...

Politikerkollen Aftonbladet om Hillevi och Luciano

Aldrig är ett aldrig

Diskussion Radio Malmöhus om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna med mig och Stefan Pettersson, 1:e ombudsman (s) i Skåne.

Sahlin stod i centrum

Sverige.Malmö. Tråkigt. Rätt. Jobbigt. Ändå hoppfullt. Mona Sahlins avhopp var ett givet samtalsämne när Malmös socialdemokrater hade medlemsmöte.
Förra veckan knackade Malmös socialdemokrater dörr för att värva nya medlemmar. Samtidigt handlade alla mediers huvudnyheter om partiets ledarkris.

Nu är det måndag kväll. Drygt 170 socialdemokrater är samlade i Folkets hus. Den stora frågan för kvällens möte: ordförande till Malmös nämnder. Partiledarkrisen dominerar nyhetsmedierna även denna dag.

– Det som är tråkigt är att vårt parti är fullständigt blottat, säger fritidspolitikern Rose-Marie Gudmundsson.

– Jag har alltid känt att vårt parti är väldigt starkt. Men nu ser inte folk vår politik, bara våra konflikter. Och borgarna applåderar ju.

Många socialdemokrater vill tona ner betydelsen av personfrågor. Rose-Marie Gudmundsson är inte en av dem.

– För mig är personfrågor jätteviktiga.

Hon vet vilken slags partiledare hon vill ha:

– Det ska vara ett positivt ansikte utåt. Någon som går hem i stugorna och är tydlig i sin politik.

Hon vet också vilken sort hon inte vill ha:

– Jag är inte intresserad av att välja en gammal uv som kan ena partiet. Det ska inte vara en tillfällig lösning.

Hon förtydligar: nej till ex-ministern Anders Sundström, nej till gruppledaren Sven-Erik Östberg.

Rose-Marie Gudmundsson tycker att Mona Sahlin fattade rätt beslut i ett trist läge.

– Jag ser inte att hon hade fått medlemmarnas förtroende på extrakongressen.

Jamal El-Haj som är stadsdelsordförande i Limhamn-Bunkeflo tycker att all publicitet om partiledarkrisen är besvärande.

– Vi som har varit med länge vet att vårt parti inte brukar fungera såhär. Men jag tror att nya medlemmar kan bli frustrerade, säger han.

Sanna Axelsson från S-studenter tillhör de frustrerade:

– Folk som man träffar på gatan vill ju inte prata om vår politik. De undrar bara vem som ska bli vår partiledare.

Sanna Axelssons önskemål om nästa partiledare:

– En kvinna, hoppas jag.

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson valkampanjade i Mona Sahlin-tröja. Nu tycker hon att partiledaren fattat rätt beslut.

– Hon var bra, men det blev en tuff situation. Det är naturligt att en ledare tar ansvar vid ett valnederlag.

Hillevi Larsson beskriver situationen som turbulent, men hoppfull.

– Våra väljare har underkänt oss i valet. Det får vi ta till oss, och förändra oss. Just nu känns det jobbigt. Men jag tror att det blir något positivt i slutändan.

Läs mer: Sittande MKB-ordföranden utmanade Astudillo och vann. C6. .

Text: Elin Fjellman Jaderup
Publicerad 16 november 2010 i Sydsvenskan

onsdag 16 mars 2011

Västsahara, skattefusk, säkerhetsbälte tåg...

Riksdagsmotioner, för och emot i Sydsvenskans ledare

Kaninkokerskor

Våld mot kvinnor och kaninkokerskor, läs mer här

söndag 13 mars 2011

Riksdagens allmänna motionstid 2010

Mina motioner finns att läsa här

Vi tar fajten mot högern och rasisterna!

Nu har riksdagens arbete kommit igång och vi får i praktiken erfara konsekvenserna av valresultatet.

Flera av våra kamrater har förlorat sina platser samtidigt som Sverigedemokraterna gjort sitt intåg i riksdagen. Det har blivit aktuellt att plocka fram SSUs märke ”Rör inte min kompis”.

Sverigedemokraterna visade sitt rätta ansikte i samband med riksdagens invigning i Storkyrkan. När biskopen tog ställning mot rasismen reste sig ett gäng unga män och marscherade ut under ledning av Björn Söder. När hon vidare talade om alla människors lika värde blev det för mycket för Jimmie Åkesson som iklädd folkdräkt tågade ut med sin tillika folkdräktsklädda flickvän i släptåg.

Det var inte bara Åkesson som bar folkdräkt i samband med riksdagens öppnande. S-kvinnor hade bjudit in kvinnor med invandrarbakgrund iklädda färgsprakande folkdräkter från hela världen och med svenska flaggor i händerna. Den svenska välfärden har byggts genom öppenhet mot omvärlden, SD ägnar sig åt historieförfalskning när de hävdar något annat!

Riksmötets öppnande blev för övrigt en prövande tillställning. Fredrik Reinfeldt höll ett nästan timslångt tal där han rabblade upp innehållet på ett robotlikt sätt. Socialdemokratiska värdeord dök upp med jämna mellanrum såsom ”att hålla ihop”, ”tillsammans” och ”hjälpa utsatta”. Kanske var det därför han verkade så oengagerad, han menade helt enkelt inte vad han sade!

Bristande engagemang lär inte bli hans enda problem de kommande åren. Det blir svårt att än en gång skylla på ”krisen” som förklaring till arbetslöshet, ökade klyftor och fattigdom. Borgarna har också tappat den egna majoriteten. De verkade rejält omskakade när vi lanserade Kent Härstedt som ny talman!

Vi ska nu visa att vi varken går i Reinfeldts eller Åkessons ledband. Med stark och tydlig opposition kan vi stå emot både högern och rasisterna!


Hillevi Larsson


Krönika publicerad i Aktuellt i Politiken 10 oktober 2010

Valtribunal med journalister

Lyssna på Publicistklubben södra Valtribunal

Otillbörligt gynnande?
Trolöshet mot huvudman?
Förargelseväckande beteende?

Valet är över och diskussionen är i full gång. Vad hände? Och hur kunde det ske? Mosades Mona? Surfade Sverigedemokraterna in i riksdagen på en våg av massmediala misstag? Gör medierna politiken till ett reserv-Idol?


27 september var det eftervalsdebatt på Publicistklubben Södra krets. Vilket ansvar har media för att valrörelsen blev som den blev? Svaren söktes i en debatt med ombytta roller. Ansvariga redaktörer på de svarandes bänk och politiker på kärandesidan.

De kärande:
Allan Widman, riksdagsledamot för Folkpartiet
Julia Janiec, Malmö Stads stabschef, Socialdemokraterna
Olof Lavesson, riksdagsledamot Moderaterna
Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Lari Pitkä-Kangas, första kommunalråd för Miljöpartiet

De åtalade:
Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan
Robert Olsson, Beställare för samhälle och nyheter, SVT
Mattias Lundell, editionschef, Expressen

Domstolssekreterare: Per Svensson

Plats: Café le fil du Rasoir (Savoy) på Norra Vallgatan 62 i Malmö.

Released by: Publicistklubben Södra
Release date: Sep 27, 2010