Leta i den här bloggen

fredag 11 november 2011

Det gäller att hålla på sig under våren ;-)

Jämställdhetsperspektivet saknas i det senaste mediadrevet om riksdagsledamöternas föräldraledighet.

Jag födde min första dotter sommaren 2008. Jag tog föräldraledigt en månad före beräknat födelsedatum eftersom man aldrig vet när det blir, och jag ville föda i Malmö så att min man kunde vara med vid förlossningen och jag slapp resa från Stockholm till Malmö med ett nyfött barn.

Jag tog föräldraledigt innan riksdagens sommaruppehåll började och var ledig under hela sommaren och hösten därefter. Min tanke var att vara ledig ett halvår efter förlossningen för att kunna helamma mitt barn. Lägger man samman den månad jag var ledig före barnets födelse och de sex månader jag var ledig efteråt blir det sju månader. Då återstår en månad av föräldraledighet som är vikt för mig. Övriga åtta månader tillhör min man i egenskap av barnets pappa.

Jag bestämde mig för att spara en månad för framtida behov.

Med tanke på att jag varit föräldraledig under sommaren och juldagarna var det ingen som hade något att anmärka på min föräldraledighet.

Hösten 2009 blev min man allvarligt sjuk och tvingades bryta sin pappaledighet. Jag tog då ut min sista månad av föräldraledighet för att ta hand om barnet medan han var dålig.

Ingen hade något att anmärka på att jag då tog föräldraledigt.

För 10 månader sedan födde jag min andra dotter. Precis som förra gången tog jag föräldraledigt en månad före beräknad förlossning, för att slippa riskera att föda i Stockholm. Därefter tog tog jag föräldraledigt i sex månader för att kunna helamma mitt barn. En månad av min föräldraledighet återstod då, och jag valde precis som förra gången att spara den för framtida behov.

Men denna gången kom en reaktion i form av ett mediadrev, där jag pekades ut som en av de ledamöter som inte tog föräldraledigt över sommaren.

Det skulle vara intressant att få veta hur jag borde ha gjort istället?

Var det fel att spara en månad av min föräldraledighet för framtida behov, inte minst med tanke på min mans sjukdom?

I media framställs man nu som "trixare" om man inte varit föräldraledig under hela sommaruppehållet från riksdagen. Men skulle jag vara det hade det krävts att jag inte bara gjorde slut på mina föräldradagar utan dessutom gjorde anspråk på min mans föräldradagar! Var finns jämställdhetsperspektivet i det?!

Dessutom är det en missuppfattning att riksdagsledamöter inte jobbar bara för att det är uppehåll från riksdagen. Den 1 juli var jag på plats i riksdagen och röstade om sjukförsäkringen. Efter ett par veckors semester var jag sedan igång från och med 1 augusti och fick ihop 106 motioner till den allmänna motionstiden som gick ut 5 oktober. Under denna tid deltog jag också i en hel del möten på hemmaplan och i Stockholm.

Just nu är jag föräldraledig igen, för att avlasta min man. Han har bland annat hjärtsvikt och har fått oväntat svåra biverkningar av den senaste medicinhöjningen han tvingats göra. Det är tufft att ensam tre dygn per vecka (medan jag är i Stockholm) ta hand om två småbarn när man lider av extrem trötthet, illamående, yrsel och dålig blodcirkulation. Treåringen klättrar på väggarna eftersom hon bara har bara rätt till 15 timmars förskola per vecka, vilket är regeln medan den lilla är hemma med föräldraledig förälder.

Till våren börjar den lilla på förskolan och den stora får gå upp till heltid igen. Då bör min man också ha vant sig vid den högre medicindosen, så att vardagen blir lite lättare för honom när jag återigen börjar pendla till Stockholm.

När jag jämför hur jag gjort med mina två barn är skillnaderna väldigt små. Jag tog i samband med första barnet ledigt en månad före beräknad förlossning och därefter sex månader efter födseln för att kunna helamma. Sedan tog jag i ett senare skede ledigt en kortare tid för att avlasta min man under hans sjukdom.

Andra barnet likadant: en månad före beräknad förlossning och därefter sex månader efter födseln för att kunna helamma. Senare en kortare ledighet för att avlasta min sjuke man när han mådde som sämst.

Den stora skillnaden är att jag inte fick någon kritik när jag födde på sommaren och följdaktligen var föräldraledig under sommaren. Däremot fick jag kritik när jag födde på vintern, och följdaktligen avslutade min föräldraledighet under sommaren.

Det stora fel jag gjort är alltså att jag blivit gravid under våren. Jag borde alltså ha hållit på mig under våren och först till hösten släppt till ;-) Eller???