Leta i den här bloggen

måndag 23 mars 2015

söndag 15 mars 2015

Rätt till heltid och sammanhållen arbetsdag

Bland de ofrivilligt deltidsarbetslösa är en majoritet kvinnor. Många jobbar i offentlig sektor och inom handel, hotell och restaurang.

Möjligheten att deltidsstämpla gäller bara i högst 75 dagar. Därefter kan det bli svårt att klara sig ekonomiskt i låglöneyrken. Det finns nämligen ingen garanti för att arbetsgivarna verkligen kommer att erbjuda heltid bara för att deras anställda får svårare att försörja sig.

Åtskilliga deltidsarbetslösa har så låg lön att de blir beroende av sin partner. Ensamstående kan tvingas säga upp sig för att överleva ekonomiskt.

”Heltid rättighet, deltid möjlighet” är ett mål som ännu inte förverkligats på arbetsmarknaden

Tvärtom är det vanligt att deltidsarbetslösa konsekvent nekas att gå upp i arbetstid. Här är två exempel på domar från Arbetsdomstolen som visar hur svårt det är för deltidsanställda att få utökad sysselsättningsgrad. I båda domarna avslogs arbetstagarnas begäran om högre sysselsättningsgrad.

Domen från 2009 gäller skadestånd för brott mot bestämmelsen om företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. En skoförsäljare nekas högre sysselsättningsgrad när en annan säljare slutar. Arbetsgivaren organiserar då om verksamheten, och anser sig på grund av detta inte kunna ge arbetstagaren högre sysselsättningsgrad. Handels förlorar och tvingas betala rättegångskostnaderna 140 681 kr för motparten Svensk handel och Nilson Group AB.

Domen från 2012 gäller skadestånd för brott mot bestämmelsen om företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. Två deltidsanställda säljare i kosmetikabutik anmäler sin arbetsgivare för att de ville ha högre sysselsättningsgrad i samband med att en annan säljare sade upp sig från butiken. Säljaren som sade upp sig hade samma sysselsättningsgrad som de två som ville arbeta mer. Arbetsgivaren erbjöd inte dessa två högre sysselsättningsgrad utan anställde istället en ny person med samma sysselsättningsgrad som säljaren som slutade hade.

Deltidsanställda med kvalifikationer för uppdraget bör som huvudregel få utökad sysselsättningsgrad.

Ett annat stort problem är delade turer. Det blir långa arbetsdagar uppdelade i två arbetspass med flera timmars ofrivillig ledighet mellan arbetspassen. De obetalda håltimmarna är svåra att fylla samtidigt som det blir tidiga morgnar och sena kvällar. Det riskerar att gå ut över hälsa och familjeliv. Ofrivillig deltid i kombination med delade turer innebär både lägre lön och sämre arbetsvillkor.

 

Den goda staden - hur förverkligar vi den?

Partidebatt Malmö stadsbibliotek 16 mars 2015 http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/news/den-goda-staden-hur-skapar-vi-den-109229

SD och vigselrätten

Bloggen Helds HBT-nyheter 8 mars 2015 http://bengtheld.blogspot.se/2015/03/sd-vill-tvinga-katolska-kyrkan-och.html?m=1

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Alltinget Premium 25 februari 2015

https://web.retriever-info.com/go/?p=263513&a=30516&sa=2016282&x=b96b368fd176e8ccec29592c44ecf5bc&d=00958120150225223063461&s=9581

Piggelin i riksdagen eller radikalfeminist?

Piggelin i riksdagen eller radikalfeminist?