Leta i den här bloggen

fredag 18 maj 2012

Konkurrera med kunskap

Kompetensutveckling och yrkesutbildning är två sätt att möta de ökade kraven på arbetsmarknaden. Det anser den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson. Framtiden är oviss såtillvida att den måste byggas av oss. Det blev tydligt under mitt möte med Unionens företrädare i Malmö när jag besökte Kockums den 2 april att de beslut som vi tar i dag påverkar vilket slags morgondag vi kommer att få. Just därför måste vi satsa på kunskap och flexibilitet för att arbetsmarknaden ska vara anpassad för morgondagen. Arbetstagarna på Kockums har mycket hög kompetens och kan tillverka högspecialiserade och hypermoderna produkter, vilket är mycket attraktivt för beställarna. Detta gör också att arbetstagarna kan ställa krav utifrån sin unika kompetens. Ett konkret exempel är när en flytt av verksamheten var aktuell. Eftersom många nyckelpersoner vägrade följa med fick flytten ställas in då företaget annars hade tappat alltför mycket kompetens. Bästa sätt att konkurrera om morgondagens jobb på den globala marknaden är att satsa på utbildning och kompetensutveckling. Under mitt möte med Unionens företrädare på Kockums i Malmö blev jag också närmare bekant med Unionens syn på kompetensutveckling. Människor måste tillåtas växa och rusta sig med utbildning. Det kräver hela tiden nya möjligheter till kompetensutveckling och ett livslångt lärande i arbetslivet. Sverige behöver en arbetsmarknad där företag kan hitta rätt kompetens. Den som inte har ett jobb ska få stöd, utbildning eller praktik som leder till jobb. Vi behöver underlätta den kommande generationsväxlingen, inte minst inom den gemensamma sektorn. I Malmö kommer det, i likhet med resten av Sverige, att ske stora pensionsavgångar efter år 2012. Samtidigt kommer för första gången i modern tid antalet nytillträdande ungdomar att vara lägre än åldersavgångarna, det vill säga framtida arbetskullar kommer att vara mindre än de som nu lämnar arbetsmarknaden. I de förslag från Unionen som finns i "En politik för kompetens - Unionens riktlinjer för kompetensutveckling" finner vi social­demokrater mycket som liknar det vi själva tycker. Vi har speciellt två mål som vi vill satsa på. Vi vill investera i yrkesutbildning i de branscher där företagen har svårt att hitta medarbetare. Att Unionen tar upp vikten av olika utbildningar och utbildningsformer är inget konstigt. Vi vet redan att det finns matchningsproblem på arbetsmarknaden. Med större satsning på utbildningar, både kortare och längre, ökar man chansen att hitta jobb och att byta jobb. Vi vill också införa utbildningsvikariat så att redan anställda kan komplettera och bygga vidare på sin utbildning samtidigt som en långtidsarbetslös får praktik och jobb inom viktiga framtidsbranscher. Möjlighet för anställda att under en tid prova på ett annat jobb/eget företagande, utan att förlora anställningstryggheten, är också ett bra instrument för att stärka arbetstagare och ge dem möjlighet att pröva vingarna. Vi ser positivt på en ökad rörlighet inom arbetsmarknaden. Vi behöver ge människor förutsättningar att möta företagens och den offentliga sektorns behov av arbetskraft. På så sätt kan människor ta jobben när de kommer, inte som i dag alltför ofta stå utan den kompetens som efterfrågas. Välutbildade arbetstagare står starka. Det är bättre att Sverige konkurrerar med kunskap än med låga löner. Hillevi Larsson (s) Publicerad i tidningen Kollega 15 maj 2012

På besök hos Hotelltalangerna

Studiebesök på Hotellprojektet i Malmö, jobbinriktad SFI-undervisning med hotellkunskap och hotellpraktik. De flesta får jobb! Här med Malmös arbetsmarknadskommunalråd Andreas Schönström

onsdag 2 maj 2012

Sång och tal 1 Maj i Burlöv

Jag 1 Maj-talade och sjöng i Burlöv. Sol, god stämning och bra uppslutning :-)

Framtid(s)tro inför 1 Maj!

Mitt 1 Maj-tal i Burlöv 2012

1 Maj Burlöv 2012 Jag sjunger ”Första Maj, första maj” och kompar på gitarr. Första maj är Arbetarrörelsens internationella kampdag, också kallad Generalstrejkens dag. 1886 hölls en demonstration i Chicago med parollen 8 timmars arbetsdag. Tumult uppstod och 21 arbetare skjöts ihjäl. Ledarna för demonstrationen greps och tre stycken avrättades. Det visade sig senare vara ett justitiemord, eftersom det inte fanns någon grund för anklagelserna. De överlevande släpptes ur fängelset och de avrättade blev martyrer. 1890 utlystes 1 Maj som arbetarrörelsens internationella kampdag, till minne av ”Chicagomartyrerna” och för att samordna kampen för 8 timmars arbetsdag. Svenskättlingen Joe Hill deltog i arbetarrörelsens kamp i USA och blev också utsatt för ett justitiemord, när han avrättades på lösa grunder. Men hans sånger lever vidare än idag. Här kommer ”Luffaren”: Jag sjunger ”Luffaren” och kompar på gitarr. Vi ska aldrig tillbaka dit! Det var därför arbetarrörelsen bildades! Nu ser vi hur utvecklingen går tillbaka med massarbetslöshet, hemlöshet och fattigdom. Nu växer också köerna till kyrkan för att få hämta ut matpaket. Framförallt är det fattigpensionärer och ensamstående mammor som måste gå dit för att de inte har råd med mat! Med moderaternas politik backar utvecklingen och klyftorna växer. Historiskt har de heller inte stått för något positivt, de har tvärtom motsatt sig varje välfärdsreform och var emot allmän rösträtt. Jag förstår varför de behöver ägna sig åt historieförfalskning, de har mycket att dölja... Socialförsäkringarna genererar ett överskott, som motsvarar jobbskatteavdraget. Här ingår sjukförsäkringen, a-kassan, tandvården och arbetsskadeförsäkringen. Pengarna har använts till skattesänkningar istället för förbättringar, trots de brister som finns i försäkringarna. Socialminister Göran Hägglund fick frågan varför vi inte kan satsa mer på tandvården, när tandvårdsförsäkringen går med överskott. Han svarade. ”Om man jämför med att gå till frisören är det billigt att gå till tandläkaren”. Jag undrar vilken frisör han går till och än mer vilken tandläkare... Jag sjunger ”Falsk matematik” och kompar på gitarr. Många arbetat hela sitt liv och avstått lön till sjukförsäkringen och a-kassan. När de sedan blir sjuka eller arbetslösa har regeringen konfiskerat pengarna och de får ingen hjälp. Som en följd av regeringens politik har socialbidragskostnaderna ökat i 9 av 10 kommuner! Vi anklagas ofta av moderaterna för att vara ett bidragsparti, men det verkliga bidragspartiet är moderaterna! Bidragen regnar nu över arbetsgivarna som kan hämta in mångmiljardbelopp som sägs leda till fler jobb. Men hittills har arbetslösheten istället ökat... Överskottet i sjukförsäkringen borde användas för att stoppa utförsäkringarna och läkare borde bedöma arbetsförmågan. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ser utförsäkringarna som en framgång, nu är nämligen sjuka människor istället arbetslösa. Om han ser detta som succée undrar jag hur han definierar ett fiasko... Regeringens politik har lett till en halvering av arbetslösa med a-kassa. Detta är illa inte bara för de drabbade utan även för Sverige. Forskningen visar att en bra a-kassa fungerar som en omställningsförsäkring och bidrar till att rätt kompetens hamnar på rätt nivå. Avgifterna måste sänkas och ersättningsnivåerna och taket höjas! FAS 3 innebär bidragslinjen för arbetsgivarna. 5 000 kronor per månad får de för varje person de tar emot. FAS 3-arna får leva på 65% av a-kassan alternativt socialbidrag. Som det fungerar på många håll är det rent slavarbete. Gratis arbetskraft som jobbar heltid och obekväm arbetstid, utan att omfattas av kollektivavtal och utan jobbskatteavdrag. Extremt få som jobbar i FAS 3 går vidare till riktiga jobb. För ett år sedan beslutade riksdagen att alla nya anvisningar till FAS 3 skulle stoppas, trots det har ytterligare drygt 10 000 tillkommit i systemet. FAS 3 är nu landets största arbetsgivare! Det är nu dags att fasa ut både FAS 3 och den här regeringen! Genom FAS 3 och försämringarna i A-kassan bidrar regeringen till lönedumping. Både centern och folkpartiet vill gå ännu längre och införa ungdomslöner, som ska vara 75% av ordinarie lön. Samtidigt skär de ner på utbildning riktad till ungdomar. Subventionerna till låglönebrancher är ytterligare ett steg på vägen mot lönedumpning. Jag sjunger ”Somliga går med trasiga skor” och kompar på gitarr Regeringens politik är inte bara orättvis. Den är också motsatsen till framtidsinriktad. Arbetslösheten ökar, utanförskapet växer, jämställdheten backar, bostadsbristen blir allt värre, välfärden krymper, utsläppen ökar, företagsklimatet försämras och den högteknologiska industrin packar ihop och lämnar landet. Vår 1 Maj-paroll är ”Arbete och Kunskap”. Kampen mot arbetslösheten blir vår viktigaste fråga om vi vinner valet. Vi har gjort det förut! Sist borgarna vanstyrde vårt land lämnade de efter sig en arbetslöshet på 8%. Vi lyckades då halvera arbetslösheten. Vi ska nu göra det igen! Men inte genom lönedumping, som är borgarnas modell. Utan genom ett kompetenslyft. Det var så vi lyckades sist! Idag misslyckas var femte rekrytering på arbetsmarknaden, eftersom det inte går att hitta arbetssökande med rätt kompetens. Vi ska satsa på en bred utbildningssatsning både för att bekämpa arbetslösheten och stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden! Det finns stora behov inom kommuner och landsting, vi måste anställa fler och höja kvalitén! Satsningar på forskning och innovation är helt avgörande om vi ska stå oss i den globala konkurrensen. Vi ska inte konkurrera med låga löner utan med kunskap! Deltidsarbetslösheten är utbredd framför allt bland kvinnor. Ensamstående mammor har svårt att försörja sig och sina barn med låg lön och få timmar. Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver byggas ut. Många småbarnsföräldrar jobbar på kvällar, nätter och helger. Äldreomsorgen i Sverige har skurits ner de senaste 20 åren, konsekvensen är att allt fler kvinnor går ner på deltid eller slutar jobba för att ta hand sina och mannens gamla föräldrar. För jobben och jämställdheten behöver både barnomsorgen och äldreomsorgen fungera! Jag sjunger ”Och fastän vi är kvinnor” och kompar på gitarr Öresundsregionen har en enorm potential för att skapa jobb och utveckling. Öresundspendlingen har ökat dramatiskt sedan bron byggdes. Men skattefrågan är ett problem. Idag betalar man skatt där man jobbar och inte där man bor. Detta har lett till ett stort skattebortfall för skånska kommuner med många danskar som jobbar i Danmark. De skånska kommunerna står för välfärden medan Danmark får skatteintäkterna. En viss kompensation sker till Sverige, men den delas ut till alla kommuner i skatteutjämningssystemet. De skånska kommunerna får inte kompensation för skattebortfallet! Det finns ytterligare gränshinder som gör livet besvärligt för Öresundspendlare som bor på ena sidan och jobbar på den andra eller möter kärleken över sundet. Regeringen har ett Stockholms-perspektiv och inser inte hur viktig Öresundsregionen är för hela landets utveckling! Nästa sång handlar om att möta kärleken över sundet. Jag sjunger ”Hönsafötter, gulerötter” och kompar på gitarr Vi socialdemokrater har alltid kämpat för en god arbetsmiljö. Men det ser idag bedrövligt ut på många håll. Det gamla ”daglönar-systemet” har kommit tillbaka för de visstidsanställda som tvingas sitta hemma och vänta på att telefonen ska ringa. De vet inte från månad till månad om de kommer att klara sin ekonomi, de vet aldrig hur många inhopp det blir. De tvingas jobba väldigt mycket obekväm arbetstid, då luckorna uppstår. Varje helg, julafton, midsommarafton, påsk... Personal på bemanningsföretag saknar ofta kollektivavtal och ingen tar arbetsmiljönasvaret, varken arbetsgivaren eller bemanningsföretaget. Det förebyggade arbetsmiljöarbetet överlag har rustats ner. Arbetslivsinstitutet har lagts ner, arbetsmiljöverket har drabbats av nedskärningar och utbildningen till skyddsombuden har slopats. Regeringen talar om rehabilitering för arbetsskadade. Men det är bara fagert tal, det finns inga pengar till detta – de har redan använts till skattesänkningar. Reinfeldt vill att vi ska höja pensionsålderna till 75 år. Helst ska vi väl arbeta tills vi stupar, det blir billigast. Men det vore mycket bättre att satsa på arbetsmiljön så att fler kan arbeta till 65! Våldet mot kvinnor är den yttersta formen av kvinnoförtryck. För inte så länge sedan miste en kvinna livet inför sina små barn på Lugnet i Malmö, när hennes före detta man lyckats spåra upp henne. Han hade nyligen dömts till fängelse för kidnappning av kvinnan, men släpptes fri i väntan på att domen skulle vinna laga kraft. Domstolen ansåg inte att han utgjorde något hot mot kvinnan... För bara en vecka sidan förlorade en ung kvinna i Landskrona sitt liv, även denna gång hade samhällets skydd brustit, trots att hon var dödshotad och vädjade om hjälp. Myndigheterna måste bli bättre på att ta hoten på allvar och ge skydd åt de utsatta! De många mord vi sett på senare tid i Malmö är en väckarklocka, många känner sig otrygga och vågar inte gå ut. Det gäller nu att polisen går till botten med den organiserade brottslighet som fått fäste i södra Sverige och som håller på att sprida sig till resten av landet. Vi kan alla bidra genom att låta bli att göda den organiserade brottsligheten. Inte gå på svartklubbar, kräva kvitto när vi handlar och inte köpa smuggelsprit och smuggelcigaretter. Viktigt är också det förebyggande arbetet, att se till att ungdomar inte rekryteras till kriminella gäng. Bra utbildning, fritidssysselsättning, jobb och bostäder åt de unga ger ett konstruktivt alternativ. Ger vi de unga framtidstro minskar risken att de hamnar snett! Regeringen har infört en skattediskriminering som innebär omvänd Robin Hood-politik. Ta från de fattiga och ge till de rika! Sverige är det enda land i Europa som beskattar sina pensionärer hårdare än löntagarna. I genomsnitt betalar pensionärer en 1000-lapp mer i skatt per månad! Samtidigt ser vi ett guldgregn över de rika. I Reinfeldts egna kvarter tjänar miljonärerna 10 000-tals kronor på skattesänkningarna! Skattediskrimineringen måste bort. Vi ska ha rättvisa skatter! Vi kan nu glädja oss åt positiva opinionssiffror och högt förtroende hos svenska folket för vår nye partiledare Stefan Löfvén. Detta efter en svår tid för vårt parti. Men vi har gått stärkta ur krisen och har nu alla möjligheter att lyckas. Vi har en tredubbel utmaning. Att göra fler kommuner i Skåne röda och behålla de vi redan har. Att ta över Region Skåne och få ordning på vården och kollektivtrafiken. Sist men inte minst ska vi vinna regeringsmakten och för första gången i modern tid få en arbetare som statsminister! Jag sjunger ”Aldrig ger vi upp” och kompar på gitarr