Leta i den här bloggen

torsdag 16 juli 2009

Mer demokratiskt med folkvald statschef

Publicerad i Svenska dagbladet 12 juli 2009

Redan som tonåring blev Hillevi Larsson (S) republikan. Det var så självklart att samhället ska vara "100 procent demokratiskt", förklarar hon.
– Jag blev ännu mer engagerad och övertygad när jag kom in i riksdagen, och råkade läsa successionsordningen. Det är ju medeltida paragrafer.

Vilka är dina två bästa argument för republik?

– Det är mycket mer demokratiskt med en folkvald statschef. Dessutom bygger monarkin på en föråldrad människosyn. Kungligheterna får inte tro på vad de vill, inte gifta sig med vem de vill, inte välja vilket liv de ska ha.

Vad är motståndarnas bästa argument?

– Helt klart att en majoritet av svenska folket vill behålla nuvarande system. Det är något vi har stor respekt för.

Hur påverkar ett kungligt bröllop monarkins ställning?

– Sverige kommer att drabbas av rojalistisk yra, och kortsiktigt kommer stödet för monarkin att stärkas. Men bröllopet är också en påminnelse för alla som ifrågasätter hela systemet.

Vad tycker du om att kronprinsessan gifter sig med en man av folket?

– Jättebra, det är honom hon älskar. Alla människor ska få gifta sig med vem de vill, och det här var helt klart Victorias val, inte hennes föräldrars eller rojalisternas. Men hon har fått vänta många år.

Vem ska betala bröllopet?

– Det tycker jag att kungafamiljen ska göra själv, det är i första hand en privat angelägenhet. Skulle pengarna tryta kan de ta av apanaget. Staten kan kanske betala kortegen till kyrkan, som svenska folket kan titta på.

Varför har monarkin så starkt stöd?

– Jag tror inte att det handlar om systemet som sådant, utan om att det här med prinsar och prinsessor ger lite flärd och glamour i vardagen. Som en saga man kan följa.

Hur länge tror du att Sverige har kvar nuvarande statsskick?

– Det är inte helt omöjligt att det blir en ändring redan inom ett par decennier.

FaktaHillevi Larsson (S), 34 år
Ordförande i riksdagens republikanska sällskap
Kunglig favorit: Måste jag välja någon, så väljer jag Victoria. Jag tycker att hon är mycket bättre än kungen.


Lova Olsson
08-13 52 17
lova.olsson@svd.se

Nyckeln är jämlikhet

Det finns många områden att arbeta för de politiska visionerna. Det kan vara i EU, FN, i riksdag, kommuner eller varför inte vid köksbordet eller i det vardagliga mötet med grannar och vänner. Ingen politisk arena kan utesluta den andra.

I en tid där det talas mycket om de olika typerna av nya media glöms tyvärr ibland också det mänskliga mötet bort, hamnar lite i skymundan. Under EU-valrörelsen reste jag runt och hade fina politiska samtal med många människor. Nästan var fjärde skåning som röstade på socialdemokraterna valde att kryssa mig. Det känner jag stor tacksamhet och ödmjukhet inför.

Jag vill också understryka att även om inte kryssen nådde till det politiska forumet Europaparlamentet så kommer jag självklart fortsätta med de viktiga vardagliga politiska samtalen. Det är politikens innehåll som är det avgörande, inte enbart forumen. Jämställdhetsfrågorna får jag exempelvis nu förmånen att fortsätta driva som ledamot i styrelsen för S-kvinnor.

Vi i de svenska socialdemokraterna var pådrivande för att jämställdhetsfrågorna skulle vara i fokus i EU:s arbete för arbete och tillväxt – Lissabonstrategin. Det arbetet är viktigt såväl i Bryssel som här hemma i Sverige, i många olika politiska fora. Den nuvarande Lissabonstrategin sträcker sig till 2010 och möjliggör att arbetslivet görs på lika villkor för både kvinnor och män. Även efter 2010 måste självfallet det arbetet fortsätta, och jag vill vara drivande i frågan för en förlängning/förnyelse av Lissabonstrategin. Arbetet för fler jobb, ökad jämställdhet och tillväxt kommer vara högaktuellt även efter 2010. Lissabonstrategin har full sysselsättning som överordnat mål.

För att det skall uppnås måste kvinnors arbetskraftsdeltagande öka väsentligt och ett första mål är 60 procent på EU-nivå. Det är också viktigt att understryka att det inom ramen för Lissabonsprocessen finns mål om lika lön mellan män och kvinnor samt att bättre statistik ska utformas inom olika områden. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna får inte hamna på undantag med hänvisning till jobbkrisen, tvärtom.

Genom att bättre hantera de utmaningar jobbkrisen innebär, så att vi får bära både bördor och tillgångar mer rättvist i Sverige, så finns bättre möjligheter att skapa ett solidariskt samhälle. Nyckeln är ökad jämställdhet och jämlikhet.Hillevi Larsson
riksdagsledamot (S) Malmö

Allt EU:s jordbruksstöd bör inte avvecklas

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-06-22

Det kraftigt kritiserade jordbruksstödet från EU är inte bara av ondo utan hjälper till att producera turism och hembygd och bevarar ovärderliga kulturmiljöer.
Det anser riksdagsledamöterna Hillevi Larsson(S) och Kerstin Engle(S) som imorgon besöker Bjärebygden tillsammans med naturentusiasten Sven Hernborg i syfte att visa de positiva med EU:s jordbruksstöd.

Tid:Tisdagen den 23 juni 2009.

Plats:Resan startar på Ängelholms järnvägsstation kl 10.15

Program: Resan startar på Ängelholms järnvägsstation kl 10.15 och går över Ängelholmsslätten till Sinarpsdalen.
Ledamöterna kommer att besöka lantbrukaren David Lindegren. Lindegren har ett 100-tal kor av den hotade rasen Rödkulla.
Besök kommer även att göras hos Anders Gunnarsson i Glimminge, en mjölkbonde med djur i kustreservat.
I resan ingår även att se Skånes finaste slåtteräng som är mycket gammal och sköts av Naturskyddsföreningen.
Dagen avslutas på Båstads station kl 14.00.Pressen är välkommen att följa med eller möta upp under resan.