Leta i den här bloggen

fredag 7 december 2007

In hate we trust


Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

Häromdagen medverkade jag i en manifestation tillika fotografering av Elisabeth Ohlson Wallin.
Vi var ett par riksdagsledamöter som blev "spetsade" på pålar utanför Högsta domstolen för att symbolisera att det enligt HD är okej att skriva på en hemsida att homosexuella män som lever i enlighet med sin läggning bör hängas upp på pålar på stadens torg. Jag antar att vi valdes ut för att vi varit med och stiftat de lagar som HD nu ska tillämpa. Flera av de "pålade" ledamöterna är dessutom homosexuella själva.

Man kan fråga sig om den nya hetslagstiftningen (som nu även kriminaliserar hets p.g.a. sexuell läggning) verkligen haft någon effekt. Denna och flera tidigare domar visar på motsatsen.

Vi hade riktiga pålar som vi tryckte mot kroppen. Bilden "photoshopades" i efterhand så det blev ännu mer verklighetstroget.

Bilden ingår nu i utställningen "In hate we trust" som turnerar Sverige runt. Temat är hatbrott mot HBT-personer. Alltför många homo- bi- och transpersoner trakasseras, förföljs, hotas, misshandlas, våldtas och till och med mördas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

tisdag 4 december 2007

Julen och barnfattigdomen

Idag lämnade jag in den här interpellationen till regeringen angående barnfattigdomen och familjer som inte har råd att handla julklappar. Det ska bli intressant att se vad jag får för svar och om det blir något svar innan jul..


Interpellation angående Barnfattigdom

Många barn i Sverige lever under knappa ekonomiska omständigheter. Det gäller inte minst barn med ensamstående, deltidsarbetslösa och/eller lågavlönade föräldrar.
Regeringens neddragningar av ersättningen till sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer i kombination med höjda avgifter slår även hårt mot barnen.
Det nya förslaget att kraftigt begränsa möjligheten till deltidsstämpling kommer även det att drabba många barn.
Barn drabbas på många sätt av sina föräldrars dåliga ekonomi. De tvingas anpassa sig efter de knappa marginalerna och drabbas av det utanförskap som många låginkomsttagare i samhället upplever. Åtskilliga barn känner sig tvingade att hitta på resor de gjort på skollovet för att slippa berätta för läraren och klasskamraterna att de inte haft råd att resa någonstans.
Det är ytterst tveksamt att hävda att låginkomsttagare själva ”valt” eller ”förtjänat” sin situation. Men vad som är ännu värre är om man menar att även deras barn ”får skylla sig själva”!
Barnen är totalt oskyldiga offer som inte på något sätt kan göras ansvariga för föräldrarnas situation!
Vi måste arbeta för att alla barn i Sverige får en god uppväxt och att även fattiga föräldrar ges ekonomiska förutsättningar att tillgodose barnens behov!
Julen närmar sig nu. Detta är höjdpunkten på året för massor med barn. Samtidigt finns det många föräldrar som just nu undrar hur de ska ha råd med julklappar, julgodis och julmat till sina barn. Allt det barn hoppas på och som de vet att deras jämnåriga får.
Tyvärr finns det åtskilliga kommuner i Sverige som inte betalar ut socialbidraget förrän 27 december (alltså efter julafton!). Detta försvårar situationen ytterligare för de drabbade. Och detta samtidigt som flertalet löntagare enligt avtal får sin lön före jul, för att underlätta köp av julklappar, julmat m.m
Mina frågor till socialförsäkringsministern är:
Vad avser ministern göra för att hjälpa barn i familjer med knappa ekonomiska omständigheter?
Planerar ministern extra insatser till barn vars föräldrar fått sänkt ersättning till följd av regeringens politik?
Vad anser ministern att man kan göra för de barnfamiljer som inte får sitt socialbidrag utbetalt förrän 27 december?