Leta i den här bloggen

tisdag 18 maj 2010

Dawit Isaak och biståndet till Eritrea

Riksdagens frågestund torsdag 6 maj 2010

HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Jag vill vända mig till biståndsminister Gunilla Carlsson, och det gäller samma ämne, Dawit Isaak.
Det finns en del frågetecken kring EU:s bistånd till Eritrea. Om Eritrea hämtar ut allt som de är berättigade till motsvarar det 3 miljarder svenska kronor. Det är rätt mycket pengar. Det här ska gå till folket och får inte användas av regimen. Men det finns frågetecken kring hur biståndet används, om det verkligen är NGO:er, organisationer i Eritrea, som fördelar detta bistånd.
Jag undrar om man åtminstone inte skulle kunna sätta i gång en kontroll av biståndet för att se om det går rätt till. I dag är biståndet helt ovillkorat, och det känns inte rimligt när det är en sådan här diktatur och förtryckarregim, som dessutom har en svensk medborgare i ett dödsläger. Min fråga till Gunilla Carlsson är därför: Kan man inte ta en lite närmare titt på biståndet?

Statsrådet GUNILLA CARLSSON (m):
Herr talman! Det är just vad vi har ägnat oss åt över lag, att ta en närmare titt på biståndet, att skapa ordning och reda och att se till att vi har en politikförnyelse som väver ihop hur man kan skapa bättre utveckling i världen. Hur kanaliseras biståndet? Hur har vi bättre kontroll på att det verkligen når fram till de fattiga människorna?
Det gäller naturligtvis både Sveriges eget bilaterala bistånd och olika multilaterala forum, däribland Europeiska unionen. De krav vi ställer här hemma ställer vi naturligtvis också på EU. Men det tar tid att förändra. Efter 40 år av slapphänthet med skattebetalarnas pengar och kanske inte en vana att följa upp biståndet tar det lite tid att få det här på plats.
Det vi nu försöker, bland annat i fallet Eritrea och EU:s bistånd, är att skapa så rimliga uppföljningsvillkor som möjligt. När vi har diskuterat detta och inte kunnat stoppa biståndet har vi i stället sett till att det finns uppföljningsklausuler och mer ordning och reda i EU. Men det tar tid att förändra, och därför behöver vi flera år för detta.

HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Problemet i det här fallet är att det inte finns så mycket tid. I det dödsläger där Dawit Isaak sitter har nästan hälften dött. Av 35 personer är 15 redan döda. Det är en uttänkt strategi, att man helt enkelt svälter ut fångarna, och dör de inte av svält dör de av infektioner. Frågan är hur länge Dawit Isaak lever, och därför tycker jag att det här inte får dra ut så långt på tiden som flera år.
Det finns andra exempel, som när Hamas tog makten i Palestina genom ett demokratiskt val. Då frös man biståndet, och det fick långtgående konsekvenser för folket, som svalt. Jag tycker i och för sig att det var fel att man gjorde på det sättet. Men det är märkligt att det är så omöjligt att villkora ett bistånd i detta fall när det pågår ett så oerhört förtryck i Eritrea. Det finns också affärsintressen från Europa där.

Statsrådet GUNILLA CARLSSON (m):
Herr talman! Vi har ägnat snart fyra år åt att försöka få in mer av respekt för mänskliga rättigheter och demokratisering i Sveriges och EU:s bistånd. Det tar tid. Det handlar också om att vi ska kunna se vilka standarder vi sätter upp för det här.
Mycket av det bistånd som vi ger till olika krishärdar i världen beror på att det finns förtryck och vanstyre. Sverige ger inte så mycket bistånd till så många demokratier. Det är därför det är viktigt att vi sätter friheten och de mänskliga rättigheterna främst i vårt engagemang och driver de frågorna. Men jag vill poängtera det jag sade igen: Det här kan vi inte lösa omedelbart.
Det är inte heller så att Eritreas lidande befolkning kan gå miste om en massa humanitärt stöd nu. Vad gäller EU-biståndet har vi försökt påverka så att EU ska föra en tuffare dialog och att vi ska använda den kontaktyta som biståndet utgör för att bland annat påtala alla de extrema övergrepp mot mänskliga rättigheter som sker i Eritrea, inklusive att föra en dialog om Dawit Isaak.

torsdag 6 maj 2010

Budget för arbete, välfärd och jämställdhet

Denna veckan presenterades ett gemensamt budgetalternativ för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Det är en ny färdriktning för hela Sverige. Budskapet är tydligt: full sysselsättning, välfärd och starka offentliga finanser går före nya stora skattesänkningar. Vi behöver fler jobb, en grön omställning och mindre klyftor – för hela Sverige.

Vi behöver fler hyresrätter. Därför föreslås satsningar på ökat byggande. Välfärden måste bli bättre. Därför ska 12 miljarder satsas på kommuner och landsting. Det ger 10 000 - 15 000 jobb och förstärker kvaliteten i skola, vård och omsorg. Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras. Därför höjs ersättningsnivåerna och avgifterna till A-kassan sänks. Stupstocken i sjukförsäkringen tas bort.

Det är nu dags att uvärdera fyra år med regeringen Reinfeldt. De rikaste har fått mycket mer och männen har fått 30% mer än kvinnorna. Genom att satsa på förskolan, skolan och föräldraförsäkringen skapar vi bättre förhållanden för barnen och ökar jämställdheten. Satsningarna på förskola på obekväm arbetstid löser en hopplös situation för många kvinnor som idag saknar barnomsorg. Höjningen av underhållsstödet innebär ett tillskott för ensamstående mammor, varav var fjärde idag är fattig. Kvinnor ska dessutom kunna leva på sin lön. Därför ska rätt till heltid gälla!

tisdag 4 maj 2010

1 Maj-tal

Sång med gitarrkomp: "Luffaren" av Joe Hill

Håll nu klaffen och hör på
så ska ni en visa få
Om en grabb som var förbannad och som svalt.
Han var ingen luffarsnobb
för han leta efter jobb
men fick höra samma visa överallt

Tramp, tramp, tramp, gå på och trampa.
Här finns ingenting att få.
När du kommer hit härnäst
åker du i mörk arrest
så det är bäst för dig att trampa och gå på.

Han gick gatan av och an
så att sulorna försvann.
I ett hus där stod en fru och stekte stek.
Och han sa:"Goddag, Goddag!
Får man hugga ved ett slag?"
Vad hon svarade det gjorde honom blek...

Refräng

Neråt gatan stod en snut.
Snuten snöt'en resolut
"Varför går du och dräller här, fattigfan?
Med till domaren, din sparv!"
Domarn sade: "Vilket larv.
Vi vill inte ha nån luffare i stan!"

Refräng


Vi ska aldrig tillbaka dit! Det var därför arbetarrörelsen bildades! Nu ser vi hur utvecklingen går tillbaka med massarbetslöshet, hemlöshet och fattigdom. 90% av Sveriges kommuner har fått ökade socialbidragskostnader sedan högerregeringen tog över. Nu växer också köerna till kyrkan för att få hämta ut matpaket. Framförallt är det fattigpensionärer och ensamstående mammor som måste gå dit för att de inte har råd med mat! Fattig-Sverige är tillbaka!

Det är nu valår och dags för utvärdering:
* Reinfeldt lovade fler jobb. Det blev 100 000 fler arbetslösa.
* Reinfeldt lovade att minska utanförskapet. Det blev 70 000 fler i utanförskap
* Reinfeldt lovade ordning och reda i statsfinanserna: Det blev sänkt skatt för lånade pengar och överskottet på 70 miljdarder förvandlades till underskott på 70 miljarder.
* Reinfeldt lovade mer och bättre välfärd. Han sa t.o.m. att vad S än satsade på välfärden så skull M satsa mer: Det blev 25 000 färre anställda i välfärden bara det senaste året.
* Reinfeldt lovade rättvisa skatter. Den rikaste procenten har fått lika mycket som de fattigaste 25 procenten tillsammans. Sjuka, arbetslösa, pensionärer och låginkomsttagare har betalat kalaset!

Har vi råd med 4 år till??? Svaret är NEJ! Det har redan kostat för mycket!

Vår 1 Maj-paroll är ”Jobb och nya möjligheter”. Kampen mot arbetslösheten blir vår viktigaste fråga om vi vinner valet. Vi har gjort det förut! Sist borgarna vanstyrde vårt land lämnade de efter sig en arbetslöshet på 8 %. Vi lovade då att halvera arbetslösheten. Lars Tobisson från moderaterna häcklade oss då. Han sa att det var lika troligt att vi skulle lyckas halvera arbetslösheten som att böckling skulle bli hela världens favoriträtt. Han fick äta upp det uttalandet många gånger om. För arbetslösheten gick från 8 – 4 % och Tobisson har man inte hört mycket av sedan dess…

Vi ska nu göra det igen! Men inte genom lönedumping, som är borgarnas modell. Utan genom ett kompetenslyft. Det var så vi lyckades sist! Under lågkonjunkturen utbildade vi människor och när konjunkturen vände fick många av dem som utbildat sig jobb! Vi ska nu också satsa på fler anställda i kommuner och landsting. Det blir jobb som verkligen behövs!
Vi vill också bygga oss ur krisen. Det behövs hyresrätter, infrastruktursatsningar, renoveringar och miljöomställning. På så sätt får vi fart på Sverige igen och skapar nya jobb!
Vi måste hjälpa de deltidsarbetslösa. Med regeringens politik tvingas många säga upp sig för att de inte kan försörja sig. Detta går stick i stäv med arbetslinjen! Vi vill istället stärka rätten till heltid, det är en viktig jämställdhetsfråga. Så att fler kan försörja sig och sina familjer.

Vi måste tillbaka till Rätten till arbete! Det begreppet myntades av arbetarrörelsen. Regeringen går i motsatt riktning och skär ner på arbetsmarknadsutbildningar, skuldbelägger och förnedrar de arbetslösa. De hänvisar till att jobbskatteavdraget ger fler jobb. Men arbetslösheten har ju nästan fördubblats, från 5% till över 9%! Det nya arbetarpartiet är en bluff!
Det måste nu bli ett slut på jakten på sjuka och arbetslösa! Skammens gräns är nådd! Till och med svårt hjärtsjuka och cancersjuka förföljs.
Gör sjuka friska istället för att jaga dem! Sluta skylla på de arbetslösa – Ge dem jobb i stället! Återupprätta arbetslöshets- och sjukförsäkringen!

Regeringen har infört en skattediskriminering som innebär omvänd Robin Hood-politik. Ta från de fattiga och ge till de rika!

Sverige är numera det enda land i Europa som beskattar sina pensionärer hårdare än löntagarna. I genomsnitt betalar pensionärer en 1000-lapp mer i skatt per månad!

Samtidigt ser vi ett guldregn över de rika. I Reinfeldt egna kvarter tjänar miljonärerna 10 000-tals kronor på jobbskatteavdrag, sänkt fastighetsskatt och slopad förmögenhetsskatt. Ju rikare man är, desto mer skattesänkningar får man!

1000-lappen som vanligt folk utlovades äts upp av alla avgiftshöjningar och försämringar. Höjd a-kasseavgift, höjd fackföreningsavgift, slopat avdrag för a-kasseavgiften, dyrare bilförsäkring, dyrare mediciner och läkarbesök, höjda hyror m.m. Värst av allt är att den försäkring löntagarna betalat till i alla år, a-kassan och sjukförsäkringen, plundrats av högerregeringen för att bekosta skattesänkningar för de rika. Blir man sjuk eller arbetslös i Reinfeldts Sverige står man utan trygghet och riskerar att få lämna hus och hem!

Utförsäljningarna av våra gemensamma tillgångar är ett annat tråkigt kapitel. Jag vill särskilt nämna SBAB, som hållit nere boräntorna och pressat ner kostnaderna för en vanlig familj med i genomsnitt 30 000 kronor per år. Nu riskerar vi istället få se höjda boräntor framöver eftersom SBAB sålts ut och styrs av vinstintressen istället för av allmänintresset!

Apoteket har också släppts vind för våg. I Norge resulterade utförsäljningen av Apoteket i högre priser, sämre kvalitet och tillgänglighet. Vi kan befara det värsta även här!

Ja, det är så mycket elände som högerregeringen ställt till att man nästan vill gråta. Så nu tar jag 34:an. Den påminner oss om folkhemmet, som socialdemokraterna byggt upp, och som borgarna nu är i full färd med att riva ner.


Sång med gitarrkomp: Trettifyran

Denna kåk har varit våran uti många herrans år,
denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår.
Denna kåk har hängt i och den har stått i vått och torrt,
men nu är det slut på det för nu skall trettifyran bort.

Refr: Ja nu är det slut på gamla tider,
ja nu är det färdigt inom kort,
nu skall hela rasket rivas,
nu skall hela rasket bort,
så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind.
Nu är det slut på gamla tider,
nu går trettifyran i himlen in.


Men nu är det dags att gå vidare! Vi har alla chanser att få en förändring i höst. Ungdomarna stödjer oss redan, de brukar vara trendmätare. Kvinnorna charmades av Reinfeldts bruna ögon inför förra valet. Men regeringens politik har slagit hårt mot jämställdheten och en majoritet har nu övergett Reinfeldt. Alltfler inser att han är en ulv i fårakläder. Pensionärerna har nu också börjat dra öronen åt sig och återvända till oss.

Ni gjorde ett fantastiskt jobb i EU-valrörelsen! Jag vill tacka er särskilt för det. Men tyvärr har vi ändå ett blått Europa idag. Det är ytterligare en anledning att byta regering och se till så vi får bättre företrädare på EU-mötena i Bryssel. Dagens regering har inte lyft ett finger för att värna kollektivavtalen och bekämpa lönediskriminering. Här i Skåne ser vi många exempel på utnyttjande av arbetskraft till svältlöner, utan att skatt betalas. I de värsta fallen rör det sig om slavarbete med rena gangstermetoder där fattiga människor hotas och rånas! Regeringen blundar för detta. Det är dags att vi byter regering både för Skånes och Sveriges skull!

Det är också dags att vi bryter vanstyret i Region Skåne. 1 000-tals vårdanställda har förlorat jobbet, med hänvisning till ”arbetsbrist”, när det i själva verket handlar om att bekosta skattesänkningar. Det är en katastrof eftersom vårdens viktigaste resurs är de anställda! Utan dem går det inte att korta köer och upprätthålla kvaliteten. En majoritet av medborgarna är beredda att betala högre skatt om pengarna går till vården. Men för högern är skattesänkningar ändå viktigare!

Vi har också en speciell uppgift här i Skåne - att stoppa Sverigedemokraterna. SD är ett populistiskt, rasistiskt missnöjesparti och vi måste nu se till att väljarna har klart för sig att det är vi socialdemokrater som kan åstadkomma förändring!

Ja, det måste nu till en förändring på alla politiska nivåer. Vi ska byta ut kommunledningen, vi ska byta ut regionledningen och vi ska byta regering. Och Mona ska bli Sveriges första kvinnliga statsminister!

Jag avslutar med att sjunga Mikael Wiehes nya kampsång som han ger ut nu inför valet. Han ska själv sjunga den i Linköping där han talar idag. Han har meddelat att han är glad för att jag framför den för er här också! Jag vill tacka honom för att jag får framföra den för er!


Sång med gitarrkomp: "Ta det tillbaka" av Mikael Wiehe

Vi fattade inget
Vi stod där som fån
medan tjuvarna snodde
allt dom kom åt
Vi trodde vi drömde
Dom trodde vi sov
Och nu ska vi ta det tillbaks
Dom beröva oss allt
som vi sparat ihop
a-kassa, sjukpeng
lön och pension
Sen bjöd dom ut det
till spekulation
Och nu ska vi ta det tillbaks
Tillbaka, tillbaka
Nu ska vi ta det tillbaka
Friheten ger dom oss aldrig
Friheten måste vi ta
Tillbaka, tillbaka
Allt som var vårt ska vi ha
Inget är nånsin förlorat
Nu ska vi ta det tillbaks
Dom tog våra löner
Dom tog våra jobb
Dom tog våra drömmar
och släckte vårt hopp
Dom raserade allt
som vi hade byggt opp
Och nu ska vi ta det tillbaks
Dom tog våra skolor
våra sjukhus och tåg
Dom tog våra tankar
förgifta vårt språk
Dom tog ifrån oss vår stolthet
och det land som var vårt
Och nu ska vi ta det tillbaks
Tillbaka, tillbaka…
Dom sålde vår välfärd
och vår solidaritet
Dom sålde vår rättvisa
och vår jämlikhet
Dom sålde vår känsla
för rätt eller fel
Och nu ska vi ta det tillbaks
Dom tog och tog över
gator och torg
Dom köpte vår glädje
och sålde vår sorg
Dom byggde ett samhälle
iskallt och hårt
Och nu ska vi ta det tillbaks
Tillbaka, tillbaka…
Sen gav dom oss fattigdom
klyftor och gap
tiggare, hemlösa
missmod och hat
ensamhet, hopplöshet
brist på ansvar
Och nu ska vi ta det tillbaks
Kan dom ta från oss
kan vi ta från dom
Fram och tillbaks
är precis lika långt
Livet var det
som det handlade om
Och nu ska vi ta det tillbaks
Tillbaka, tillbaka….

Tack för ordet! Nu vinner vi valet!

Fattigdomen i Sverige

Statsministerns frågestund torsdag 22 april 2010

HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Inkomstklyftorna har ökat under senare år. Man kan se skillnaden mellan fattig och rik. Man kan se skillnaden mellan män och kvinnor. Man kan också se att klyftan har ökat mellan löntagare och pensionärer.
Detta är ett problem. Vi kan samtidigt se att allt fler söker socialbidrag – det som nu kallas för försörjningsstöd. Där är reglerna hårda. Man måste sälja allt man äger, och det blir ingen hög levnadsstandard.
Vi har också kunnat se att allt fler söker sig till kyrkan som sista instans. Där har man till och med ransonerat matpaketen på en del håll eftersom de inte räcker till alla. Det gäller till exempel fattiga kvinnliga pensionärer och ensamstående fattiga mammor.
Min fråga till regeringen är: Vad ska vi göra åt detta? Klyftorna och fattigdomen ökar. Man skulle till exempel kunna ha lite mindre skattesänkningar för de rikaste och lite större för de fattigaste. Vad säger regeringen?

Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):
Herr talman! Strax innan jag tillträdde som statsminister 2006, herr talman, kom rapporter om att de rödgröna åren hade inneburit att de rika blev rikare och de fattiga blev fler i ett Sverige där klyftorna växte huvudsakligen beroende på att utanförskapet växte. Jag delar alltså inte riktigt uppfattningen om vad det var vi kom ifrån.
Man kan som vanligt diskutera statistik och siffror, men vi kan inte finna att vi under de här åren har haft växande inkomstklyftor på det sätt som här påstås. Det finns en kriseffekt av kortvarigt ökad arbetslöshet. Men i vår statistik visar vi fortsatt på att Sverige har de minsta inkomstskillnaderna i världen. Dessutom har vi kommit längre just när det gäller bland annat barnfattigdom och dem som är allra mest utsatta via de stora insatser som Sverige som välfärdsnation gör.
Det är klart att vi behöver göra mer. Att finna en pricksäker politik handlar ofta om att finna stöd via bra, fungerande välfärdsverksamheter, via psykiatri, via vägar till arbete och via olika välriktade stöd. Vi har bland annat nu föreslagit en höjning av flerbarnstilläggen. Jag säger inte att vi har funnit alla vägar, men jag delar inte synen i den beskrivning som Hillevi Larsson har givit.