Leta i den här bloggen

söndag 14 juni 2015

S vill avskaffa pensionärsskatten!

Skånska Dagbladet debatt lördag 13 juni 2015

Den "okända" kvinnosjukdomen endometrios!

Endometrios kallas den ”okända” sjukdomen trots att den drabbar 10–15 procent av alla kvinnor.

På kvinnor med endometrios sätter sig livmoderslemhinnan även utanför livmodern – exempelvis på äggstockar, tarmar och i på bukhinnan. Det leder till en kronisk inflammation som ger kraftiga smärtor. Endometrios är den vanligaste orsaken till ofrivillig barnlöshet bland kvinnor.

Idag behandlas endometrios med värktabletter, p-piller, hormoner och operation. Hormonbehandlingarna är som regel effektiva men kan ge svåra biverkningar.

Men det har kommit ett nytt läkemedel, Visanne, som är speciellt framtaget för endometriosdrabbade. Det har hjälpt kvinnor där andra behandlingar varit verkningslösa och/eller gett mycket svåra biverkningar. Därför är det upprörande att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att Visanne inte ska omfattas av det statliga högkostnadsskyddet. Konsekvensen har blivit att kvinnor som behöver Visanne kan få betala minst 4 800 kronor på ett år.

En ny studie ”Burden of illness” visar att endometrios kostar i genomsnitt 93 000 kr per kvinna och år. ”Studien visar tydligt att det är mycket dyrt att inte sköta vården av patienter med endometrios på ett effektivt sätt. Priset bärs dels av samhället, men i hög grad också av kvinnorna själva som utöver sitt lidande får en sämre ekonomi och sämre möjligheter till ett fungerande arbetsliv”, säger Matts Olovsson som är överläkare vid Nationellt endometrioscentrum på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och huvudförfattare till studien.

Ett stort problem är okunskapen om endometrios inom vården. Många patienter får höra att de lider av ”vanlig mensvärk”, vilket försenar diagnosen medan sjukdomen förvärras. Det tar i genomsnitt 5-10 år att få en diagnos.

Redan i grundutbildningen för sjuksköterskor och läkare bör endometrios finnas med. Informationen måste också nå ut till andra yrkesgrupper som möter flickor och kvinnor: skolsköterskor, personal på ungdomsmottagningar, gynekologer, barnmorskor inom mödravården med flera.  

Specialistsjukvården inom området behöver byggas ut över hela landet. Idag behandlas kvinnor med endometrios helt olika beroende på var i landet de bor! 

Kunskapen måste bli mycket bättre om denna utbredda och allvarliga sjukdom. Idag plågas  mängder av kvinnor i åratal innan de, i bästa fall, får diagnos och fungerande behandling. Det finns ingen ursäkt för att vi låter detta onödiga lidande få fortsätta år efter år!