Leta i den här bloggen

söndag 31 mars 2013

Nya körkortet kan inte ersätta pass

"För att få ett id som fungerar att resa med måste man vara svensk medborgare. I dag är det bara polisen som kan fixa pass och nationella id-kort i Sverige.
Körkort som Transportstyrelsen tar fram kan kan därför inte ses som en gilltig id-handling i andra EU-länder, och det här har folk från både Moderaterna och Socialdemokraterna tidgare sagt att de vill ändra på. – Kan man göra det säkert nog att använda inom landet så borde man kunna göra det säkert nog att använda inom Schengen i EU, säger riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S)."

Utdrag ur text av Lars-Peter Hielle publicerad på P3 Nyheter 2012-12-20

Vilda västerns skönhetsklinik AB

"Det finns tusen träningsformer, tusen dieter och tusen kosmetiska ingrepp på marknaden. Osäkerheten över vilken som är säker är stor och om du är korkad nog att välja fel, tro inte att någon kommer att hjälpa dig.

I Sverige krävs inga tillstånd för att utföra skönhetsingrepp och marknaden är förvånansvärt oreglerad. Socialstyrelsens utredare Karin Lindell menar att Sverige har ett oacceptabelt dåligt rättsskydd när det gäller de här frågorna och föreslog i juni en lag som kräver tillstånd för att utföra skönhetsingrepp, med böter om man bryter mot reglerna. Dessutom ska det vara 18-årsgräns för kosmetiska ingrepp. Min reaktion var, som många andras antagligen: är man inte tvungen att vara utbildad för att utföra kosmetiska ingrepp? Tydligen inte.
SVT Nyheter gjorde i november ett inslag om ”fettreducering” med ultraljud, ett hälsofarligt ingrepp där man förstör fettceller med strålning vilket minskar fettet runt midjan. Forskare varnar för att fettet kan vandra vidare i kroppen och Strål-säkerhetsmyndigheten för att de strålar som förstör fettcellerna kan skada närliggande organ. Men det finns en mängd sajter där det står att metoden är säker och att fettcellerna bara kissas ut. Och i reportaget sitter företagets ultraljudsterapeut med förtroendegivande ögon och sammetslen röst och insisterar på att det är säkert. Känslan av att det är många som säger sig vilja vårt bästa infinner sig.
2010 avslöjades det att silikoninläggtillverkaren Poly Implant Prothèse använt undermåligt silikon i sina inlägg, något som har gett många kvinnor hälsoproblem efter att silikonet har läckt ut i kroppen. 2 500 svenska kvinnor har Poly Implant Prothèse-inlägg, i Europa är det 300 000. Inläggen hade inte testats av någon myndighet i Sverige, utan blev godkända samtidigt i hela EU.
Efter avslöjandet vittnade många svenska kvinnor om att de själva har fått bekosta byte av implantaten. Försäkringarna de trodde sig ha gällde inte och klinikerna vägrade betala, då tillverkaren hade gått i konkurs.
Det är lättare att starta en skönhetsklinik än ett kafé i Sverige, skrev Hillevi Larsson (S) i september i sin motion till riksdagen, om en reglering av klinikerna som utför skönhetsingrepp. En liknande motion lämnades in av Eliza Roszkowska Öberg (M) samtidigt. Båda motionerna kommer att behandlas under 2013, förhoppningsvis kommer då en lagstiftning till skott som förtydligar gränsen mellan sjukvård och kosmetiska ingrepp."


Nyhetsartikel av Sanna Samuelsson, publicerad i Nöjesguiden 2012-12-12

Var tionde mamma skadas allvarligt vid förlossningen


Det är illa att det inte finns nationella riktlinjer för att förebygga sfinkterruptur i Sverige, något som finns både Finland och Norge och som lett till en betydligt lägre andel förlossningsskador där. Det skriver Hillevi Larsson (S) på TV4/Politikerbloggen.


Var tionde mamma i Sverige skadas allvarligt vid förlossningen!
Varje år föder omkring 100 000 kvinnor barn i Sverige. Enligt vården drabbas cirka 4% av den svåraste förlossningsskadan, sfinkterruptur, som innebär att samtliga lager i underlivet har brustit. Samtliga kvinnor som drabbas har tillfälligt eller permanent svårt att leva ett normalt liv, och många lider av fruktansvärda smärtor.
Men enligt en undersökning utförd på ett stort antal kvinnor visade det sig att bland alla som fött barn hade var tionde den svåraste förlossningsskadan, sfinkterruptur. Drygt hälften visste inte ens om att de hade denna skada, eftersom de varken fått diagnos eller blivit opererade i samband med förlossningen.
Denna bild bekräftas av kvinnor som haft svåra besvär och nu insett att de tillhör de drabbade och därför gått ut med sina berättelser. Frågan uppmärksammades i Uppdrag granskning för en tid sedan. Där trädde även vårdpersonal fram som bekräftade att det med största sannolikhet finns fler drabbade än vad den officiella statistiken gör gällande.
Det finns misstankar om mörkläggning i en del fall, eftersom det ses som ett misslyckande för vårdpersonalen att kvinnorna drabbas av sfinkterruptur vid förlossningen. Det finns också hos en del inställningen att det är ett ”övergrepp” att undersöka mammorna efter förlossningen för att avgöra om de drabbats av en sfinkterruptur. Flera experter menar dock att det i de flesta fall syns utanpå, utan att man ens närmare behöver undersöka kvinnornas underliv.
Det är illa att det inte finns nationella riktlinjer för att förebygga sfinkterruptur i Sverige, något som finns både Finland och Norge och som lett till en betydligt lägre andel förlossningsskador där.
Men vad som är betydligt värre är att andelen allvarliga förlossningsskador är ännu högre i Sverige än den officiella statistiken gör gällande. Det är särskilt skrämmande att det förekommer att skador mörkas!
De kvinnor med sfinkterruptur som skickas hem efter en förlossning utan vare sig diagnos eller operation får sina liv förstörda. Förutom att de inte tas på allvar av vården – de flesta kvinnor upplever själva att de fått svåra skador – innebär det stora problem att leva ett normalt liv och många lider av kronisk smärta. Vad som är allra värst är att chansen att lyckas med operationen minskar ju längre man dröjer. Det innebär att kvinnor som först långt senare får en diagnos och operation riskerar att aldrig bli återställda!
Självklart borde det vara obligatoriskt undersöka kvinnornas underliv med ett enkelt handgrepp efter förlossningen, för att avgöra om de drabbats av en allvarlig förlossningsskada. Vid detta handgrepp är det omöjligt att missa en sfinkterruptur. Vid svåra skador bör kvinnan omedelbart skickas till operation av en läkare. Kvinnan ska inte under några omständigheter sys av en barnmorska eller skickas hem helt utan åtgärd, vilket förekommer i dag.
Det finns naturligtvis många duktiga och engagerade medarbetare inom förlossningsvården, inte minst barnmorskor, som redan idag både förebygger och behandlar sfinkterruptur på rätt sätt. Men det räcker inte så länge var tionde mamma skadas allvarligt vid förlossningen och så länge hälften av dessa inte får den eftervård som krävs för att de ska bli återställda!
Fredag 14 december har jag interpellationsdebatt med ansvarig minister, Göran Hägglund. Jag hoppas då få svar på när vi får nationella riktlinjer för att förebygga, upptäcka och behandla svåra förlossningsskador!

Hillevi Larsson (S)
riksdagsledamot

Debattartikel publicerad på Politikerbloggen 2012-12-10

Förslag för utvidgning av rut-sfären


"På radio hörde jag Maria Abrahamsson (moderat) och Hillevi Larsson (socialdemokrat) debattera huruvida drinkblandande och polerande av familjesilvret skulle få ingå i rutavdraget. Naturligtvis: båda företeelserna är viktiga inom den överklass som
under sin "husregering" alliansen vuxit på grund av förmånliga
skatter och avdragsregler.

Efter att ha sett ett avsnitt av Downton Abbey föreslår jag även
följande utvidgning av rut: "Från sängen till limousinen". Det
kommer säkert att poppa upp småföretag som tillhandahåller
tjänsten.

Man smyger in i sängkammaren med ett underdånigt "god morgon",
hjälper den rutavdragsberättigade upp ur sängen, och hjälper sedan
till med tvättning, rakning och påklädning.

Efter frukost placeras dokumentportföljen i den
rutavdragsberättigades hand, och han följs till den väntade
limousinen, för vidare befordran till banken."

Gunilla Danielsson
Lund
 
 
Insändare av Gunilla Danielsson, Lund, publicerad i Sydsvenskan 2012-12-08

Ledarhund stoppades på fiket

"...Inte heller är det, enligt DO, diskrimineringsombudsmannen, diskriminering att inte släppa in en ledarhund på ett serveringsställe.

Malmöriksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) tycker att detta är fel.

I en motion från september i år vill hon att de regler om tillgänglighet som finns även ska omfatta ledarhundsförare.

Hon kräver också att ett skydd mot diskriminering av ledarhundsförare införs.

- Det är rimligt att djur inte automatiskt släpps in överallt. Men ledarhundar är en förlängning av sina förare, skriver Hillevi Larsson i sin motion och fort-sätter:

-Släpper man inte in hundarna är det detsamma som att porta synskadade. Att porta en ledarhund är som att kräva att en rullstolsburen person ska klara sig utan sin rullstol."


Utdrag ur nyhetsartikel av Lennart Andersson publicerad i Skånska dagbladet 2012-12-07

Gör förslag av Missbruksutredningen

Nu måste Missbruksutredningen, som lämnades för ett och halvt år sedan, leda till handling, tycker riksdagsleda­moten Hillevi Larsson (S)
 
I april 2011 överlämnade utredaren Gerhard Larsson utredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” till Maria Larsson. Den 15 oktober förra året gick remisstiden ut, men än har ingen proposition lagts av regeringen.
Regeringen gav dock i slutet av september Socialstyrelsen i uppdrag att snabbutreda hur metadon- och buprenorfin-programmen fungerar. Detta efter att en debatt blossat upp kring den höga dödligheten bland narkotikamissbrukare i Sverige. Dödsfallen finns nästan enbart bland tunga missbrukare som inte är i kontrollerad behandling.
Det är bra att Maria Larsson begärt denna snabbutredning. Skillnaderna över landet vad gäller möjlighet att få behandling är stora, vilket Gerhard Larsson också påpekar i sin utredning. Köerna kan vara årslånga i vissa landsting, medan andra landsting snabbt tar in missbrukare som uppfyller villkoren och är motiverade för behandling. Behandlingen finns dessutom inte utanför storstäderna. Tillgången till behandling bör rimligtvis vara likvärdig över hela landet.
En utvärdering av ”spärregeln”, som innebär att opiatmissbrukare kan stängas av från behandling under tre månader eller mer, bör göras. De drabbade uppfattar avstängningen som en dödsdom, vilket den dessvärre också är för många. Efter avstängning är ”självmedicinering” vanligt: metadon/buprenorfin köps på svarta marknaden och blandas med andra droger. Dessa ”cocktails” blir direkt livsfarliga.
Missbruksutredningen före­slår att spärregeln slopas och att behandlingen i stället anpassas till individuella förutsättningar. Den som återfallit i missbruk kan till exempel under en period få metadon/buprenorfin dagligen under övervakning, eller i extrema fall till och med som intagen på behandlingshem där det inte går att få tag i några andra droger. De flesta återfaller i missbruk en eller flera gånger, avstängning från behandling gör bara saken värre. Risken att dö ökar med 20 gånger efter avstängning – till följd av självmord, fortsatt missbruk och ”självmedicinering”.
Det mest idealiska är naturligtvis drogfrihet för alla. Tolvstegsprogrammet fungerar till exempel för många alkoholister, men inte för lika många narkomaner. Behandling utan substitut ska alltid först prövas. Men om det inte fungerar efter upprepade försök bör läkemedelsassisterad behandling övervägas för att rädda liv. Det finns vetenskapligt stöd för att kontrollerad metadonbehandling av opiatmissbrukare leder till minskat missbruk, färre hemlösa, färre prostituerade, färre kriminella, fler i arbete, bättre hälsa, fler familjeåterföreningar och minskad dödlighet.
Men Gerhard Larsson betonar i sin utredning att kraven måste höjas för behandlingen. En brist är att det psykosociala stödet ofta brister. Läkemedelsassisterad behandling fungerar, men effekten blir bättre om deltagarna i programmet även får psykosocialt stöd: exempelvis kognitiv beteendeterapi.
Stödinsatser i form av boende med mera underlättar behandlingen. Fler orkar ta itu med sitt missbruk när de har en egen bostad, känner trygghet och möts med respekt. Individuell anpassning av behandling och andra åtgärder är avgörande för resultatet.
Missbruksutredningen handlar inte bara om behandling av heroinmissbrukare, vilka utgör cirka 10 000. Det finns sammanlagt omkring 500 000 människor med beroende i Sverige. 330 000 alkoholberoende, 65 000 läkemedelsberoende, 29 500 narkotikaberoende och 10 000 som dopar sig.
Vården når bara var femte ­alkohol- och drogberoende. Den mänskliga kostnaden är hög både för missbrukare, deras familjer och närmaste omgivning. Samhällets kostnader för missbruket är 150 miljarder årligen. För varje krona som satsas på missbruksvården får vi enligt utredningen minst tre kronor tillbaka inom några år.
Utredningens förslags grundas på forskning och är väl genomarbetade. Av de 70 förslagen syftar de flesta till tidigare upptäckt av alkoholmissbruk, förbättrad tillgänglighet till missbruksvård över hela landet, samt att höja personalens kompetens.
Bland annat återfinns förslag på följande områden i utredningen:
Tidig upptäckt och kort inter­vention.
Tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting.
Bättre kvalitet, kunskap och kompetens.
Rejäl satsning på forskning.
Stärkt ställning för individen
Vårdens innehåll.
Polisens och kriminalvårdens ansvar.
Arbetsplatsernas ansvar.
Gerhard Larssons utredning förtjänar ett bättre öde än att ligga och samla damm, den bör i stället leda till handling från regeringens sida!
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (S)

Siffertrixandet, de deltidssjuka som utförsäkrats och en svajig (m)inister...


Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S ställde härom veckan en mycket befogad och viktig interpellation till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Frågorna handlade om vilket ställningstagande han har gjort rörande att i statistiken har man klassat om de deltidssjuka som har utförsäkrats så att de "är i arbete" fastän man har samma deltidsjobb som före utförsäkringen och vad ministern ämnar göra så att statistiken blir rättvisande. Svaren kom så igår och jag kan inte säga att det Kristersson sa på något sätt var svar i ordets rätta bemärkelse på Larssons frågor:Kristersson vidhöll att de deltidssjuka som det handlar om drygt 22 000 personer till det stora hela skulle arbeta mer nu än före utförsäkringen (!). Och med det skulle det alltså egentligen inte vara några problem med att säga att de som utförsäkrats och som då var deltidssjuka i samband med det också nu kan klassas som "i arbete". ..."

 
 
Utdrag ur text av Martin Moberg, publicerad på bloggen Mobergs betraktelser 2012-12-05

SPRÅKBRÅK: En Sifon-politiker

Sifon-politiker (en som försöker spruta mot­stån­daren i ansik­tet men vän­der flaskan fel och träf­far sig själv).

"RUT-DEBATTEN ÄR livlig för tillfäl­let. I radions P1 Mor­gon i fredags skulle Maria Abra­hams­son (m) försvara att vi skat­te­be­ta­lare ska sub­ven­tion­era Rut-avdrag för en bar­tender.
Det slu­tade med att hon ansåg att Hillevi Lars­son (s), som vill begränsa Rut, hade en ”fruk­tans­värd män­niskosyn”. Hur kunde det gå så galet?
Maria Abra­hams­son försökte blanda en mix av formalitet-vodka, laissez-faire-likör och soda med en cit­ron­skiva som deko­ra­tion.
Det är skat­tev­er­ket som angett vad som ska gälla för Rut-avdrag och det är inte vi poli­tiker som ska bestämma vad folk vill använda avdraget till, menade Abra­hams­son.
Hillevi Lars­son ansåg tvär­tom att poli­tik­erna borde förän­dra innehål­let i Rut.
Abra­hams­son tycker att Rut är bra för det ger jobb, till och med till en bar­tender ibland — men inte till en arborist för beskärn­ing av träd ingår inte i skat­tev­er­kets lista, möjli­gen kan arboris­ten få jobb som drinkb­landare..."

Utdrag ur text av Peter Lenken publicerad på bloggen Ateljé Lenken 2012-12-03

Rutavdraget underminerar välfärden

"I morse var det en liten debatt på radion (P 1)mellan Maria Abrahamsson (M) och Hillevi Larsson (S) och det finns mycket att kommentera om den. Bland annat visade debatten att gränsen för vad som ska kunna ge rutavdrag kommer att bli allt svårare att dra, i synnerhet eftersom det uppenbarligen är många som önskar att gränsen ska förflyttas. Titta på Skatteverkets hemsida för att inse det. Idag är det till exempel möjligt att göra avdrag för att få häcken klippt men inte för att få träden beskurna. Idag är det möjligt att få avdrag för en kock i hemmet men inte hemkörd mat. Dessutom är det en enorm orättvisa mellan de som bor i en ägd villa och de som hyr en lägenhet.
Villaägande ger avdragsmöjlighet för snöskottning, gräsklippning, städning både ute och inne för att bara nämna några exempel. Dessutom ger ägandet möjlighet till avdrag för upprustning och ombyggnad. I en hyrd lägenhet ska hyran betala fullt pris för snöskottning, gräsklippning, städning ute och i det gemensamma trapphuset. Inga avdrag för upprustning eller ombyggnad är möjliga."

Utdrag ur text av Lars Bjurström, publicerat på Lars Bjurströms blogg 2012-11-30

Högern får det allt svårare att försvara RUT-avdrag för drinkar

(...skål ta mig f*n och tack för RUT-avdraget...)

"Det kan låta hårt, men så verkar högern och dess stödtrupper resonera allt för att försvara det bisarra faktum att RUT-avdraget sväller och sväller till att omfatta mer och mer. Som till exempel det där med att en bartender som under en födelsedagsskiva i fashionabla villaträdgården står och blandar drinkar och så dras det av med hjälp av RUT-avdraget. Detta är förstås inte försvarbart och ingalunda genomtänkt heller, för varför ska överklassens festande skattesubventioneras...? Men skam den som ger sig verkar vara riksdagsledamoten Maria Abrahamssons melodi som stödjer de välbeställdas "rätt" att få göra så här. Det debatterades tidigare idag i Sveriges Radios P 1 mellan Hillevi Larsson (S) och just Maria Abrahamsson (M)"
 
Utdrag ur text av Martin Moberg, publicerat på bloggen Mobergs betraktelser 2012-11-30

söndag 10 mars 2013

Låg upphandlingskompetens oroar

"För två år sedan tände den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larssons krav på att upphandlare ska tvångsutbildas debattens låga. Riksdagen röstade dock nej till hennes motion om att tillsätta en utredning som skulle ta fram förslag till obligatorisk utbildning för offentliga upphandlare."

Utdrag ur nyhetsartikel av Per Eriksson publicerad i Upphandling24   2012-11-29

RUT-avdrag för bartender


Lyssna på debatten här: Rutavdrag för drinkar

Ska man kunna göra RUT-avdrag för att hyra in en bartender till festen? Enligt skatteverkets tolkning av lagen är det fullt möjligt. Men är det här en rimlig användning av RUT-avdraget? Debatt mellan riksdagsledamöterna Maria Abrahamsson (m) och Hillevi Larsson (s).

Riksdagsledamöternas epostadresser

... samlade på bloggen trulpens lilla gröna 2012-11-29

Regeringen pressas om villkor för socialsekreterare

"Socialsekreteranas larmrapporter har nått riksdagen. I en debatt igår krävdes stadsrådet Maria Larsson på svar om regeringens ansvar för personalens arbetsbelastning och rättssäkerheten i socialtjänsten.     Det var riksdagsledamoten Eva Olofsson (V) som i en interpellation begärt besked om vad regeringen tänker göra för att socialsekreterare ska kunna efterleva socialtjänstlagen, och om regeringen tänker se över arbetssituationen på socialkontoren.

Utgångspunkten var undersökningar som visar att socialsekreterare pressas allt mer, att personalomsättning är hög och att resursbristen gör att de inte kan följa socialtjänstlagen. Under året har också socialarbetare i bland annat Göteborg, Uppsala och Norrköping demonstrerat och vittnat om en orimlig arbetsbelastning. I Stockholm har Visions och SSR:s nätverk ”Nu bryter vi tystnaden” slagit larm om bristen på resusrer och att utsatta grupper i samhället får det allt svårare.

Både Eva Olofsson och Hillevi Larsson (S) framhöll statens ansvar och menade att försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen och bostadspolitiken lett till att kostnader vältrats över på kommunerna som får ta hand om de människor som utförsäkrats.

– Det är ett hårt tryck på kommunernas ekonomi som går ut över personalen i socialtjänsten och även mot de människor som behöver hjälp, sade Hillevi Larsson.


Utdrag ur text av Mårten Kierkegaard publicerad i Vision 2012-11-15
 

Krisen i socialtjänsten kan inte lämpas över i kommunernas knä

 
”Resursbrist och överutnyttjande av personalen hotar rättssäkerheten i socialtjänsten”, sa riksdagsledmot Eva Olofsson (v) idag i en debatt med barn- och äldreminister Maria Larsson (kd). Ministern hänvisade till att kommunerna har det yttersta ansvaret.

Utgångspunkten för dagens interpellationsdebatt i riksdagen var Akademikerförbundet SSR:s undersökning av socialsekreterarnas arbetsvillkor, en undersökning som avslöjar hur alarmerande situationen är runt om i landet. Barn- och äldreminister Maria Larsson fick svara på frågan om regeringen är beredd att nationellt se över läget i socialtjänsten och arbetssituationen för socialsekreterare.

Även Hillevi Larsson (s) deltog i debatten som initierats av Eva Olofsson. Olofsson och Larsson vittnade båda om den alarmerade situationen. De pekade på orimlig arbetsbelastning och på den övervältring av kostnader från staten till kommunerna som är resultatet av försämringar i a-kassan, socialförsäkringen och i bostadspolitiken. Hillevi Larsson talade om ett ”hårt tryck på kommunernas ekonomi som går ut över både personalen i socialtjänsten och på de hjälpbehövande människorna”.

Maria Larsson delade inte synsättet utan menade att ”debatten har blivit alltför bred och kommit att handla om både det ena och de andra.” Ministern betonade i stället att kommunerna har egen beskattningsrätt och det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det stöd de behöver.

– Det är välkommet att riksdag och regering uppmärksammar problematiken. Situationen är allvarlig och för att rätta till problemen behövs gemensamma krafttag från både stat och kommun. Medborgarnas rätt till ett likvärdigt socialt skyddsnät över hela landet gör att frågan inte kan lämpas över helt och hållet i kommunernas knä. Vi kommer därför fortsätta att vara pådrivande i de här frågorna, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Det är bra att staten tillskjuter pengar till kunskaps- och metodutveckling, men regeringen måste också ta sitt ansvar så att det går att leva upp till socialtjänstlagens intentioner om att kommunernas sociala erfarenheter ska ligga till grund för samhällsplaneringen. Den övervältring som har skett, och sker, som en följd av bland annat förändringar i a-kassa och socialförsäkringar är inte rimlig, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
Fullständig dokumentation från debatten hittar du på riksdagens webbplats.


Text publicerad på Akademikerförbundet SSRs hemsida 2012-11-13

Tandvård har blivit en klassfråga!

"Förbättra tandvårdsstödet så att fler har råd att gå till tandläkaren, för in tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd, och utöka stödet till fler grupper som ett led i sjukvårdsbehandlingen. Det är några förslag i årets riksdagsmotioner.
Det tandvårdsstöd som infördes 2008 är otillräckligt. Det anser de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Börje Vestlund, Anders Ygeman, Veronica Palm, Arhe Hamednaca och Ylva Johansson. Tandvårdsstödet säkerställer enligt dem inte en god tandhälsa hos hela befolkningen och har inte tillräckligt skydd mot höga kostnader. Stödet har inte heller lett till att fler ungdomar besöker tandvården. Första delmålet måste vara att förlänga den avgiftsfria ungdomstandvården, det långsiktiga målet ska vara ett högkostnadsskydd av samma modell som inom hälso- och sjukvården.

Partikamraten Hillevi Larsson vill också föra in tandvården i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Tandvård har enligt henne blivit en klassfråga."
 
Utdrag ur nyhetsartikel av Mats Karlsson publicerad i Tandläkartidningen 2012-11-08

Så styr PR-LOBBYN

"Samtidigt som pr-branschen växer får granskande medier det allt tuffare. Företagen tycks ha tröttnat på att köpa annonser, men verkar desto mer villiga att betala för den mjuka påverkan som ett pr-företag kan erbjuda. Det demokratiska problemet blir förstås att vi medborgare inte vet vem som betalar prbranschens tillväxt.

Som dokumentärfilmaren Fredrik Gertten påpekar tidigare i artikeln är den svenska pr-branschen inte reglerad på något sätt, utan förväntas vara självsanerande. Branschorganisationen Precis har tagit det tydligaste steget för att bli en instans för det genom att ställa upp ett antal etiska normer. Där konstaterar organisationen visserligen att "ett pr-konsultföretag inte har någon allmän skyldighet att för utomstående berätta om sina uppdragsgivare eller uppdragens art," men skriver också att "i en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende - till exempel en journalist eller en beslutsfattare - bör dock pr-konsult-företaget på anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är."

- Vi vill inte se en reglering som tvingar pr-företag att vara allmänt öppna kring sina uppdragsgivare, nej. Däremot anser vi att en pr-firma bör vara öppen med sina uppdragsgivare om man arbetar med lobbying mot journalister eller politiker. Det finns helt enkelt en skillnad när man vänder sig till någon i påverkande syfte, säger Anna-Karin Hedlund, ordförande för Precis och vd för Diplomat Communications.

Hon förklarar att man har skrivit "bör" och inte "skall" på grund av att föreningen är just en branschförening och inte har några sanktionsmöjligheter.

Den tidigare nämnda forskningsrapporten som Precis beställde tittade också på kritik mot och krav på regleringar av branschen och kommer faktiskt också fram till att det finns ett visst stöd bland riksdagsledamöterna för regleringar. De få initiativ som har tagits hittills har dock inte fått majoritet i riksdagen.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson ställde till exempel i våras en interpellation om krav på att pr-byråerna öppet ska redovisa sina uppdragsgivare. Dessutom ville hon förbjuda så kallat astroturfing, en metod där pr-byråer skapar falska gräsrotsrörelser för att påverka opinionen.

Interpellationen besvarades av justitieminister Beatrice Ask som hävdade att förslaget var ett hot mot yttrandefriheten och raljant frågade om vi "skulle förbjuda människor att skriva insändare också".

- Ja, Beatrice Asks reaktion var verkligen märklig. Som jag ser det är det pr-firmornas slutenhet som är ett hot mot yttrandefriheten. Jag vill inte förbjuda pr, jag tycker att pr ofta kan vara bra, men jag vänder mig mot att vi inte får någon insyn och att branschen mörkar vem som betalar, säger Hillevi Larsson.

Hon säger att hon inte ens kräver att det ska vara öppet vad pr-firmorna lobbar om, bara vilka som är deras uppdragsgivare, precis som det är i USA och Bryssel.

- I dag vet man inte vem som står bakom debattartiklar, kurser, informationsträffar. Det kan leda till en påverkan på ett osunt sätt. Man lyfter upp en fråga, men om man visste vem som betalade för prkampanjen bakom kanske frågan kommer i ett annat ljus.

Pr-branschen arbetar med en rad olika metoder. En del är öppna och enkla, som att skicka pressmeddelanden till journalister. Det är oftast inga problem att berätta att det är storföretaget X som gärna vill berätta om produkten Y eller kampanjen Z. Andra metoder bygger på mjukare eller mer sublim påverkan när det inte är lika fördelaktigt att berätta om vem som betalar för att frågan ska lyftas.

Fredrik Gertten tar de omstridda lchf-dieterna som exempel. De bygger på att man ska äta mer kött och mindre kolhydrater och påverkar många människor i deras val av livsmedel och livsstil. Frågan är om de fått lika stort genomslag om alla visste att nästan all forskning bakom dem betalas av köttindustrin. Organisationer som National Cattlemens Association och företag som Swissmilk har direkt intresse av att dieterna ökar i popularitet.

Hillevi Larsson tycker att den svenska pr-branschen inte verkar ha gått lika långt som motsvarigheten i USA, men att det ändå finns väldigt mycket lobbying riktad till riksdagsledamöter även här.

- Mycket är förstås positivt. Det finns till exempel många ideella intressen som arbetar med pr och lobbying mot oss politiker, men faktum kvarstår att det är de som har mest pengar som lättast får sin röst hörd och det kan vara ett demokratiproblem.

Ett annat problem är enligt Hillevi Larsson det faktum att pr-företagen i dag mer än gärna rekryterar före detta politiker och journalister.

- Om en person från en frivilligorganisation kontaktar mig vet jag oftast vem han eller hon representerar, men om det kommer en pr-kon-sult är det inte alltid jag får veta det. Det är inte ens säkert att jag får veta att personen ifråga är en pr-konsult. Det kan vara någon jag känner, en gammal politikerkollega eller en journalist jag har träffat i tidigare sammanhang.

Enligt Hillevi Larsson får man som riksdagsledamot en rad inbjudningar till mingelkvällar, frågestunder och debatter där politiska frågor tas upp.

- Alla samlas och det är väldigt svårt att avgöra vem som står för vad. Det saknas öppenhet och tydlighet, helt enkelt.

Hillevi Larsson berör här en fråga som även Fredrik Gertten tar upp, nämligen de nära kontakterna mellan politikerna som har makten, journalisterna som ska granska den och pr-konsulterna som ska smörja hela makt-media-maskineriet så att det rullar på utan gnissel.

Varför finns det till exempel så lite debatt kring pr-företagens metoder och stora makt? Enligt Fredrik Gertten är svaret enkelt. - Jag tror att det är för att alla är för insyltade. Alla journalister vet att pr-branschen kan vara nästa karriärsteg. En pr-lön är ofta två till tre gånger så hög som en journalistlön. Också politikerna ser pr-branschen som en karriärväg om man skulle förlora sina politiska uppdrag. Det finns ett ständigt flöde fram och tillbaka mellan parti och pr-företag.

När Fredrik Gertten visade sin dokumentär om storföretagens pr-arbete i den svenska riksdagen och samtidigt gick ut med hård kritik mot den svenska pr-bran-schen i en rad svenska medier väntade han sig reaktioner och en livlig debatt, men den uteblev helt.

- Inte ens medier som Resumé eller Dagens media som säger sig granska pr-bran-schen intresserade sig eller lyfte frågan. Jag tror helt enkelt inte att de vågar bråka för mycket, säger Fredrik Gertten."


Utdrag ur nyhetsartikel av Jon Röhne publicerad i  Miljöaktuellt 2012-11-05

Upprop för en bättre missbruksvård!

Till Folkhälsominister Maria Larsson, regeringen och Sveriges riksdag som beslutar om ny missbruksvård

Vi undertecknare kräver:
Det är dags nu att prioritera missbruks- och
beroendevården!

1 000 000 riskbrukare av alkohol, 330 000
alkoholberoende, 77 000 riskbrukare av
narkotika, 65 000 med läkemedelsberoende, 10
000 med dopningsproblem och 29 500 tunga
narkotikamissbrukare.
1 av 5 får vård.

Resurserna minskar nu återigen till vården samtidigt
som minister Maria Larsson och regeringen för
1.5 år sedan fick betänkandet SOU 2011:35 från
missbruksutredningen på sitt bord. Inget har hänt!

Vi på X-CONS ser dagligen exempel på hur människor
inte längre får den vård de så väl behöver, de slås ut ännu
hårdare än tidigare, de saknar bostad och går djupt ner i
missbruk. Dessa människor lider något fruktansvärt, de
vill inget hellre än att få en möjlighet att kunna få lägga
av med missbruket och därmed också kriminaliteten.

Men de erbjuds inte behandling, de erbjuds i bästa fall
ett boende över natten i något av härbärgena som finns i
staden och ett minimalt försörjningsstöd. I slutändan är
det kriminalvården som får sörja för dem.

X-CONS och övriga undertecknare kräver nu att
Maria Larsson plockar fram missbruksutredningen ur
skrivbordslådan, läser igen de många remissvaren och
ser till att det händer något. Det kan inte få fortsätta så
här att människor som ropar efter hjälp inte får hjälpen
därför att regeringen inte förmår sig att fatta beslut i
frågorna som rör missbruksvården.

Vi som undertecknat detta upprop är nödvändigtvis inte
överens i alla delar av betänkandets förslag, däremot är vi
överens om att missbruks- och beroendevården måste få en
högre prioritet istället för att nedrustas.

Peter Söderlund ordförande X-CONS
Eva-Britt Svensson (V) tidigare vice ordförande i
GUE/NGL-gruppen och ordförande i EU-parlamentets
jämställdhetsutskott,
Jimmy Blondin Socialpedagog vid ”En dag i taget”
Björn Fries Förra regeringens narkotikasamordnare
Jörgen Sviden European Cities Against Drugs (ECAD)
Johan Kakko MD PhD Beroendecentrum Stockholm
Hillevi Larsson Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Missbruksutredningen - Ansvarslöst och tragiskt att inget hänt!

"Riksdagsmannen William Petzälls död i september i år väckte stor uppmärksamhet; när han dog hade han länge stått i kö för att få metadonbehandling mot sitt narkotikaberoende. Ungefär samtidigt redovisades siffror som visar att narkotikadödligheten i Sverige 2011 var den högsta någonsin: 487 personer.
En politiker som engagerat sig i frågan är Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna:
– Det måste bli lättare för opiatmissbrukare att få behandling med metadon eller Subutex, säger hon. Utan läkemedel är det många som inte klarar att sluta – trots att alternativet ofta är brottslighet, prostitution eller en för tidig död.
Om det är svårt att nå fram till beslut i huvudmannafrågan, så tycker Hillevi Larsson att man skulle kunna bryta loss vissa delförslag från Missbruksutredningen och behandla dem snabbare. En fråga hon nämner är just läkemedelsbehandling av opiatmissbrukare.
Kanske är regeringen inne på samma spår. I slutet av september gav man Socialstyrelsen i uppdrag att snabbutreda hur metadon- och Subu­texprogrammen fungerar."


Utdrag ur artikel av Miki Agerberg publicerad i Läkartidningen 2012-10-23

måndag 4 mars 2013

Vi vill lyfta frågan om analfabetism

"På torsdag kommer vi ha ett gemensamt arrangemang på biblioteket för att prata om analfabetismen som breder ut sig i Sverige. Bland annat kommer riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) och författaren Margareta Mörling.
Musikern Mamadou Sene, som länge bott i Alby, berättar om hur det var för honom att komma hit som 20-åring och inte kunna läsa. Han studerade senare på Musikhögskolan. Kvinnoresurscenter möter ofta kvinnor som inte kan läsa och skriva och därför har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Hur kan man hjälpa dem? Men också bland personer som är födda här blir läs- och skrivsvårigheter allt vanligare. Vi hoppas att man under kvällen kommer med förslag på lösningar. Alla är välkomna att delta i diskussionen.

När: Torsdag 18 oktober kl 18:30-20:30 Var: Hallunda bibliotek Arr: Biblioteket i samarbete med Kvinnoresurscenter och ABF Botkyrka-Salem"

Publicerat i Södra Sidan 2012-10-13                     


Satsa på ungdomarna!

Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög och växande. Idag är den svenska ungdomsarbetslösheten högre än i jämförbara europeiska länder såsom Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Trots detta agerar regeringen endast med impotenta medel.

Omkring 100 000 personer i åldern 18-24 år är inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetslösa. Bara i Skåne är nästan 15 000 unga antingen inskrivna som arbetssökande eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Enligt Arbetsförmedlingens avrapportering denna vecka var 3 747 ungdomar under 24 år öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Av de 100 000 ungdomar som är arbetslösa i riket har ungefär 35 procent varit arbetslösa i mer än sex månader. Denna generation kommer att glida fel om vi inte ser till att de bryter mönstret. Ju längre tid de är utan jobb eller utbildning desto svårare är det att ta steget in på arbetsmarknaden. Regeringens strategi mot ungdomsarbetslösheten har uppenbarligen misslyckats. Istället för att analysera problemet har regeringen infriat en annan dröm, att sänka skattern och sedan struntat i att erbjuda rätt stöd till rätt personer. Bland de långtidsarbetslösa ungdomarna dominerar personer utan gymnasieutbildning. Varför har det inte helt enkelt satsats mer på att rusta ungdomarna för framtiden?
Socialdemokraterna anser att ungdomsarbetslösheten ska bekämpas genom att höja ungdomarnas kompetens och underlätta för unga att ta steget ut på arbetsmarknaden. Unga människor ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa.
Vi vill införa ett utbildningskontrakt för unga utan fullgjord gymnasieutbildning. Om de vill ha ersättning från samhället måste de fullgöra sin gymnasieutbildning. Statens åtagande måste dock vara på sådan nivå att vi ger en reell chans till var och en av dessa ungdomar att faktiskt avsluta utbildningen. Den individuella utbildningsplanen ska präglas av att det finns många olika vägar fram till ett slutbetyg och att behoven skiljer sig mellan olika individer.
Vi vill även satsa brett på yrkesintroduktionsjobb där unga nyanställda ges möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. I vårt budgetalternativ gör vi en satsning där kommuner och landsting kan erbjuda 75 procentiga anställningar till kollektivavtalade löner, kombinerat med 25 procents handledning.
Vår ambition att attackera rekryteringsgapet och se till att ungdomarna kan ta de jobb som faktiskt finns. Vår inställning är att politiken är till för att stimulera så att samhällsutvecklingen går åt rätt håll, istället för att sitta med armarna i kors och låta marknaden sköta allt. På kort sikt minskar vi den höga arbetslösheten för samhället och besparar många personer ångest och skam. På längre sikt gör vi redan nu något åt den generationsväxling som kommer att ske på arbetsmarknaden. Vi behöver den unga generationens arbete precis som var och en av dem behöver ett arbete.

Marie Granlund, riksdagsledamot (s)
Leif Jakobsson, riksdagsledamot (s)
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s)

Debattartikel publicerad i Efter Arbetet 2013-10-10

Skövlingen av Ojnareskogen

"EN riksdagsledamot för S, Hillevi Larsson är modig nog att motionera om att se över avregleringen av täktverksamhet i Miljöbalken. Modiga, unga kvinna och jag blir så stolt över henne. Det frestar på att gå in med en enskild motion. I värsta fall får hon inget stöd av sina egna. Jag har förstås skrivit till henne med uppmuntrande ord. Men det är så härligt med de unga människorna som tänker mer på saken än den egna personen. Hon har förstått vidden av den förändring som riksdagsbeslutet ang miljöbalken har. Förändringen innebär att det numera inte fins några skyddsvärda miljöer i vårt land. Varhelst företagen vill bryta våra mineraler så finns inget hinder längre. Domstolarna behöver lagar att luta sig mot när de ska göra avvägningar mellan olika riksintressen. Nu är det fritt fram!"

Utdrag ur text av Rose Marie Wåtz, alias Tuttan, publicerad på bloggen "Tuttanscancerblogg" 2012-10-07

Medicin mot prostatacancer till kvinnor?!


Uppmaning - Motion
"Nu vädjar jag om några få sekunder i ditt liv. I Riksdagen har nu både S och M lagt in två motioner om endometrios. Dessa två motioner är otroligt viktiga och för mig och 200 000 andra kvinnor i Sverige. Jag uppskattar speciellt Hillevi Larssons (S) uppmärksammande om att GnRh-analogen, som finns i bland annat Enanton, är en medicin för prostatacancer. Det är inte försvarbart att behandlas med en sådan typ av medicin när man inte ens har prostatacancer. Jag har inte ens en prostata eller ens cancer! Det är ett val mellan svåra symptom och vidriga biverkningar.

Vad jag från mitt hjärta nu ber om är att där ni är verksamma länka till någon utav motionerna, eller båda två om ni vill, och skriva några rader. Eller till detta blogginlägg. Ni gör gott och kanske samma stund hjälper en kvinna att bli uppmärksam på sin kropp och sina smärtor. Det ska inte behöva ta 9 år att få en diagnos! Utan behandling går vi sönder långsamt. Livskvalité och liv står på spel. Tack för din hjälp!"

Motion - Hillevi Larsson (S)
Motion - Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 
Publicerat på bloggen "I sällskap av endometrios" 2012-10-09

fredag 1 mars 2013

Skriv ut kultur på recept


"Regelbundna kulturupplevelser har likvärdiga positiva hälsoeffekter som motion!" Det skriver socialdemokraternas Hillevi Larsson som tycker att kultur ska kunna skrivas ut som recept.

Utdrag ur artikel av Max Byström publicerad i Riksdag och Departement 2012-10-08

Vibrationer blir riksdagsfråga

Det måste bli lättare att bedöma hur mycket farliga vibrationer vi utsätts för i arbetslivet. Arbetsmiljöverket bör också utöka sina inspektioner på området och skyddsombuden måste få lära sig mer om dessa faror. Det tycker riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s), som i dagarna lagt fram en motion om faran med vibrationer i arbetslivet.
Trots att faran med vibrationer är välkänd bland forskarna är kunskapen hos såväl arbetsgivare som anställda alldeles för låg, konstaterar Hillevi Larsson. Dessutom är statistiken över drabbade synnerligen bristfällig.
Riksdagens utredningstjänst har försökt ta reda på hur många förtidspensioner och sjukskrivningar som orsakas av vibrationer - men gått bet på uppgiften.Det finns också bra föreskrifter på området sedan 2005, men problemet är att de efterföljs dåligt. Det är därför Hillevi Larsson vill se att Arbetsmiljöverket prioriterar en tillsyn på området.
 
Av Birgitta Ländin publicerad i Arbetarskydd 2012-10-05

Bussen till bokskogen indragen!


I 200 år har Bokskogen och Torup varit ett av Malmöbornas populäraste utflyktsmål.
Men nu har bussförbindelsen dragits in.
Malmö stad och Skånetrafiken är oense om vem som ska stå för trafiken.
Över en halv miljon besökare tog sig till Torups rekreationsområde förra året. Områdets popularitet lär inte minska. I maj fick Malmö stad även tillgång till Torups slott, sedan den tidigare ägarfamiljen von Leithner lämnat godset i förtid.
– Vi vill göra hela Torup mer tillgängligt och bredda utbudet, slottet är en del av det, förklarade fastighetskontorets Mikael Lang i Sydsvenskan i våras.
Men hur ska Malmöborna ta sig dit? Under många år har besökare, som inte har bil eller möjlighet att cykla, kunnat ta sig dit med buss. Bussförbindelsen har finansierats av Skånetrafiken och Malmö stad.
Men den möjligheten har nu försvunnit.
– Det fungerade inte. Det kostade oss en hel del och vi fick inte ut vad ville för pengarna, därför drog vi in det, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för Malmös framtida trafik.
Det har fått många Malmöbor att protestera. På Malmöinitiativet, kommunens digitala debattforum, har 137 personer, bland andra riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S), skrivit under och önskat bussförbindelse till Torup.
Malmö stad vill samma sak:
”Rekreationsområdet i Torup är ett viktigt och populärt resmål för många Malmöbor. Att de Malmöbor som saknar tillgång till bil och/eller körkort nu inte har möjlighet att komma till Torup är olyckligt. En trafikering som möjliggör att man åtminstone under helgerna kan nå rekreationsområdet ser vi som mycket viktigt”, slog tekniska nämnden nyligen fast.

Utdrag ur artikel av Andreas Persson publicerad i Sydsvenskan 2013-10-02

Läxades upp angående Apoteksprivatiseringen

         
Socialminister Göran Hägglund (KD) läxades upp ordentlig av oppositionens företräder i går under en interpellationsdebatt i riksdagen om privatiseringen av Apoteken.
Lena Olssons (V) tog i interpellationen upp problemen som uppstått sedan apoteken avreglerades. Debattörerna refererade bland annat till SVT:s granskning som visat att det är mer smink och mindre mediciner på apoteken efter privatiseringen. Att det är svårare att får tag på medicin och att kvaliteten och säkerheten för kunderna minskat, att utlämning av fel mediciner och brister i dokumentationen numer är mycket vanligt.

Hägglund var dock benhård i sitt försvar av privatiseringen. Hans argumentation pulvriserades dock av vänsterpartisterna Eva Olofsson, Lena Olsson och Ulla Andersson tillsammans med Socialdemokraten Hillevi Larsson i debatten.

Det är uppenbart att privatiseringen av Apoteken endast handlar om ideologisk dogmatism och inte om vad som faktiskt är bäst för medborgarna.


 
Ledare av Lena Sandlin publicerad i Folkbladet 2013-09-28

Svåra förlossningsskador

- Förlossningsvården lider av att det blir modenycker och jag tror att det delvis kan ha berott på det. Att man uppfattade att kvinnan skulle föda själv och att vi som assisterade under förlossningen skulle vara väldigt passiva, säger Ove Axelsson.
På många håll i landet måste gravida kvinnor i dag säga till sin barnmorska i föreväg om de vill att perinealskydd ska användas. Det blir också en bakvänd situation menar Ove Axelsson:
- All vård och diagnostik ska ske i samråd med patienten. Lika fullt är det vi som har den medicinska kunskapen och då måste vi rimligen också säga vad vi anser är att föredra för att minska komplikationerna.
Användandet av perinealskydd har även diskuterats i riksdagen.
Under en debatt i juni i år frågade riksdagsledamoten Hillevi Larsson, S, vad socialminister Göran Hägglund, KD, tänkt göra åt att antalet svåra förlossningsskador är betydligt högre i Sverige jämfört med andra nordiska länder.
Hon hänvisar främst till Finland där man använder perinealskydd i samma utsträckning i dag som man gjorde under 1970-talet.
- I Norge bestämde man sig för att göra något åt den höga andelen svåra förlossningsskador och införde nationella råd för förlossningsvården på detta område, inspirerade av finnarna. Effekten har ­blivit att antalet allvarliga förlossningsskador i Norge har halverats, sa Hillevi Larsson i debatten.
Göran Hägglund är medveten om att den svenska förlossningsvården inte är exemplarisk:
- När det gäller sfinkterrupturer görs det ibland jämförelser med våra finska grannar, som uppenbart har lyckats bättre än vad vi har gjort i Sverige, svarade han i debatten.

Utdrag ur artikel av Åsa Asplid publicerad i Expressen 2013-09-28

Låt 2-åringen stanna!

FLYKTINGPOLITIK. En tvåårig flicka född och uppvuxen i Sverige kanske måste skiljas från sin fosterfamilj och utvisas från Sverige. Övergiven efter födseln och svårt vanvårdad därefter, kom hon till sin fosterfamilj vid 4 månaders ålder. Nu blir hon sviken igen! Hadille måste få stanna och FN:s barnkonvention måste bli svensk lag!
Hillevi Larsson (S) riksdagsledamot, Malmö
 
Insändare publicerad i Uppsala Nya Tidning 2013-09-25

Nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet

Hillevi Larsson (S) vill införa en nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet, alltså gå ett steg längre och inte bara ha en nollvision mot narkotika. Hon menar att den narkotikarelaterade dödligheten fördubblats sedan 1994, och vad som behövs är att kombinera Sveriges restriktiva linje med en mer human vård. En viktig pusselbit är också att kunna snabbare kunna narkotikaklassa nya nätdroger. I en annan motion förslår hon obligatoriska sprutbytesprogram i alla Sveriges landsting.

Udrag ur nyhetsartikel av Jacob Zetterman publicerad i Dagen 2013-09-22