Leta i den här bloggen

onsdag 31 juli 2013

Aktivitet i riksdagen

Hillevi Larsson inom Socialdemokraterna är mest aktiv av alla. Jens Holm inom Vänsterpartiet är också väldigt aktiv.

*
Aktivitet per ledamot inkluderar alla betänkanden, interpellationer, skriftliga frågor, motioner och utlåtanden som denne varit aktiv i.

Tabell. De 15 mest aktiva ledamöterna i riksdagen Namn Antal
Parti
Hillevi Larsson 390 Socialdemokraterna
Jens Holm 389 Vänsterpartiet
Jan Lindholm 376 Miljöpartiet
Ulla Andersson 320 Vänsterpartiet
Hans Linde 304 Vänsterpartiet
Eva Olofsson 298 Vänsterpartiet
Carina Hägg 288 Socialdemokraterna
Monica Green 287 Socialdemokraterna
Carina Adolfsson Elgestam 262 Socialdemokraterna
Eva-Lena Jansson 259 Socialdemokraterna
Bodil Ceballos 252 Miljöpartiet
Finn Bengtsson 252 Moderaterna
Annika Lillemets 250 Miljöpartiet
Mia Sydow Mölleby 250 Vänsterpartiet
Jonas Sjöstedt 244 Vänsterpartiet

Där framgår bland annat att

 Miljöpartisterna Bodil Ceballos och Valter Mutt har haft utrikesfrågor som hjärteämne.

 Sverigedemokraten Kent Ekeroth och Vänsterpartisten Lena Olsson gärna bemödat sig om         
     justitiefrågor.

 Vänsterpartisten Ulla Andersson gärna talat om finansiella frågor.

 Vänsterpartisten Eva Olofsson gärna talat om sociala frågor.

 Miljöpartisten Jan Lindholm varit flitig inom civilutskottets frågor.

 Socialdemokraten Hillevi Larsson har varit flitig inom socialutskottets frågor.


Utdrag ur undersökning av Peter Thuresson om riksdagsledamöternas aktivitet från höstterminen 2010 till och med 18 juli 2013

Nytt Kunskapslyft behövs!

Sommardebatt

Satsningen pågick 1997 - 2002 och arbetslösheten halverades. Vi har gjort det förr och kan göra det igen!

Hillevi Larsson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Hon är dagens skribent i Folkbladets Sommardebatt om arbetslöshet.

Vi har idag både hög arbetslöshet och matchningsproblem, som innebär att arbetsgivarna inte hittar personal med rätt kompetens.
Var femte rekrytering misslyckas, trots att arbetslösheten är drygt 8%!

De senaste åren har arbetslösheten stigit samtidigt som matchningsproblemen har ökat.
Slutsatsen är att arbetslösheten inte automatiskt minskar för att fler jobb tillkommer. Vi måste självfallet skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, men även rusta de arbetslösa med kompetens så att de kan ta de jobb som finns!

Arbetsmarknadspolitiken har idag sitt fokus på sänkta ersättningar och tvingande åtgärder för arbetslösa och sjuka. Tanken bakom är att människors vilja att arbeta ökar när livet som arbetslös eller sjukskriven är eländigt. Denna strategi har misslyckats. De flesta arbetslösa vill inget hellre än att få ett arbete, men de får inte tillgång till den kompetensutveckling som skulle behövas för att komma i fråga för ett jobb. De sjuka utförsäkras, men det leder inte heller till jobb. Här krävs rehabilitering för att kunna återvända till arbetslivet.

De senaste fem åren har arbetsförmedlingen skickat tillbaka nästan 20 miljarder kronor till staten, pengar som ”brunnit inne” på grund av stelbenta byråkratiska regelverk som bara tillåter vissa begränsade åtgärder. Reglerna borde ändras så att arbetsförmedlingen kan erbjuda reguljära utbildningar till arbetslösa för att öka deras chanser att få jobb. Inte ens de arbetslösa som saknar grundskola eller gymnasium kan få hjälp med dagens regelverk!

Hela utbildningssystemet behöver en rejäl upprustning. Resurserna har minskat de senaste åren, när de istället borde öka. Vi behöver satsa på alla utbildningsnivåer: förskola, skola, gymnasium, högskola, yrkeshögskola, komvux, yrkesvux, folkbildning och så vidare.

Det sägs ibland att utbildning inte lönar sig, att vi har många akademiker som går arbetslösa. Visst är det så att utbildning aldrig är en garanti för att få jobb. Men samtidigt visar forskningen att risken att bli arbetslös ökar ju kortare utbildning man har. Störst är risken om man saknar gymnasieutbildning.

Det är inte bara teoretiska utbildningar som ökar jobbchanserna, många praktiska utbildningar ger minst lika goda jobbchanser. Inte minst bristyrkesutbildningar.
Sist vi hade 8% arbetslöshet lanserade S-regeringen "Kunskapslyftet": genom vuxenutbildning fick 800 000 gymnasiekompetens. Satsningen pågick 1997 - 2002 och arbetslösheten halverades. Vi har gjort det förr och kan göra det igen!

Hillevi Larsson
Riksdagsledamot (S)

Publicerad i Folkbladet 22 juli 2013

Psykopatiska kvinnomisshandlare

På Riksdagens information om problemet kan man läsa Hillevi Larssons (S) motion från 2003:
”I Sverige saknas god forskning och expertis kring psykopati. Det är en av anledningarna till att denna diagnos alltför sällan används eller får någon effekt i rättsliga sammanhang.
Den forskning som bedrivits i andra länder visar dock att psykopater är överrepresenterade bland kriminella. Minst 20 % av de intagna på svenska fängelser är psykopater.
Enligt Robert D Hare, en av världens ledande experter på psykopati, är så mycket som hälften av alla kvinnomisshandlare i själva verket psykopater.
Det ligger både i den utsatta kvinnans och samhällets intresse att upptäcka psykopaterna bland kvinnomisshandlarna och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Orsaken är att vård och behandling av psykopater inte har någon effekt och att psykopater saknar förmåga att känna rädsla och därför inte avskräcks av hotande fängelsestraff. Detta innebär att kvinnorna är särskilt hotade. Psykopaterna har heller ingen sjukdomsinsikt, och lider inte alls av sin psykopati. Tvärtom. De uppfattar sig själva som osårbara övermänniskor. … Om kvinnan skulle välja att lämna mannen riskerar han att bli extra farlig. De flesta mord på kvinnor sker efter att hon brutit från sitt förhållande.
Det är angeläget att skyddet för enskilda och samhälle förstärks mot den ytterst farliga kategori brottslingar som psykopaterna utgör. ”
Trots denna insikt är hotet mot kvinnor fortfarande stort och samhället har gjort mycket litet åt problemet. När en hög chef i polisen lyckas dölja sin monsterlika psykopati och under många år utnyttjade och kränkte unga flickor inser vi att problematiken är djup, skyddad och väl dold.

Utdrag ur text av Börje på bloggen Börje Peratt utforskare 22 juli 2013

söndag 14 juli 2013

Ordförande S-kvinnor

Till mitt eget distrikt mejlade jag om tänkbara kandidater, det var Ylva Johansson, Hillevi Larsson och så förståss Carina Ohlsson. Å det fanns andra namn under uppsegling.
Men jag fick ännu fler påstötningar från olika håll i landet och innan jag visste att Carina tackat ja till att kandidera hade jag sagt att det var OK att nominera mig.

Jag minns
den kvällen vi gick hem gemensamt till våra övernattningslägenheter och båda berättade att vi hade sagt ja och sedan började vi skratta.....

Jag hade helt enkelt lyssnat på de som kontaktade mig och blev både glad och hedrad över vad de tyckte om mig. Jag som fått känna av näthatet en del, blir kanske extra glad när jag får höra hur bra andra tycker att jag är. Nu har valberedningen sagt sitt och jag tycker att det blir fantastiskt bra med Carina Ohlsson.

Utdrag ur text av av Monica på Monica Green(s) blogg 2013-07-10

Ramadan


 
I dag inleds den muslimska fastemånaden ramadan. Och diskussionen om vad som är en tradition och inte i Sverige är fortfarande het. Så här tycker politikerna.
 SVERIGE. "Ramadan - en svensk tradition". Ja, så länge människor i det svenska samhället praktiserar något återkommande är det en tradition. Det menar religionsvetaren Jenny Berglund, som på måndagen läxade upp SD-toppen Richard Jomshof efter dennes uttalanden rörande ramadan och islam.
Det hela började med en intervju i Sydsvenskan med Raid Amin, från Malmös muslimska studentförening Alhambra, där Amin menade att ramadan visst är en svensk tradition.
Nyheter24 skickade ut frågan, huruvida det är en svensk tradition eller inte, till de svenska riksdagsledamöterna - och fick blandade svar. Men de flesta var överens.
– Självklart. En högtid som firas av av svenskar i Sverige måste väl betraktas som en svensk tradition, säger Veronica Palm (S).
Hennes partikollega Hillevi Larsson håller helt med och påpekar att högtiden firats här sedan långt tillbaka.
"Betyder inte att alla svenskar deltar"
Även Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson (C) är inne på samma spår.
– Eftersom en stor grupp svenskar under många år har firat ramadan är det som jag ser det en svensk tradition, säger han.
Jonsson betonar vad han menar är en viktig sak. Alla behöver inte vara med och fira för att det ska vara en tradition.
– Svensk tradition betyder inte att alla svenskar deltar. Det är säkert fler svenskar som deltar i firandet av ramadan än som äter surströmming i augusti och definitivt fler än som i Lillhärdal högtidlighåller bönmåndagen. Likväl är surströmmingsskiva och bönmåndag svenska traditioner och så bör även ramadan betraktas, säger han.

Utdrag ur nyhetsartikel av Viktor Adolfsson i Nyheter 24 2013-07-09

De fem fängslade MR-aktivisterna


 
Utdrag ur insändare av Uno L i Värmlands Folkblad 2013-07-08

Sveriges sexigaste politiker


 
Kvinnor - plats sex till tio:
6. Hillevi Larsson (S)
Den skånska riksdagsledamoten tar ständig strid för svaga och sjuka, även i enskilda fall. Det är hedervärt - och sexigt.


Det spelar ingen roll hur snygg politikern är på riksdagsfotot eller om hen är hetero, bög eller transa, lång eller kort.
I stället utser vi politiker med en extra dos personlighet, någon som bjuder på något annat än en stel politikerprofil, någon som gör något, som visar att politik faktisk kan innebära handling och inte bara ord.
Följande personer har chansen att koras till Sveriges sexigaste politiker:
- Minister
- Riksdagsledamot
- Partisekreterare
- Ordförande eller vice ordförande för ungdomsförbund
Juryn består av Nyheter24:s redaktion.

Utdrag ur text av Viktor Adolfsson på Nyheter 24 2013-06-30

Avtackning Ilmar

 Ilmar Reeplaus avtackning tog flera timmar
 
Foto: Andreas Hillergren
Text: Lennart Larsson
 
Skånska dagbladet 2013-06-21

Riksdagsmän kräver att fängslade kubaner friges

              
Alicia JrapkoAlicia Jrapko  Foto: Vania Ramírez

Alicia Jrapko tackar de svenska riksdagsmännen för att de kräver av USA:s utrikesminister John Kerry att de orättvist fängslade kubanerna snarast friges

Internationella Kommittén för de 5 (International Committee for the freedom of the Cuban 5) 
sänder tackhälsning till elva svenska riksdagsledamöter.
I samband med aktionen 5 dagar för de 5 i Washington DC kunde Vania Ramírez, representant för den svenska Kommittén Frige De Fem, vidarebefordra ett brev till ledamöterna i USA:s kongress, från elva svenska riksdagsledamöter. I brevet framför de svenska parlamentarikerna kritik mot behandlingen av De 5, och uttrycker förhoppning att de orättvist fängslade kubanerna snarast friges. Samma grupp av riksdagsledamöter har skickat ett ytterligare brev, med samma budskap, till USA:s utrikesminister John Kerry.

Jan Lindholm, riksdagsledamot för Miljöpartiet
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Jacob Johnson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Katarina Köhler, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet
Bengt Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Mattias Jonsson, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet
Siv Holma, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Walter Mutt, riksdagsledamot för Miljöpartiet
Marianne Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet

International Committee for the Freedom of the Cuban 5
www.thecuban5.org

Utdrag ur text av Vania Ramirez publicerad i Folket i Bild, Kulturfront 2013-06-15

En tondöv skolpolitik

I fjol ställde Hillevi Larsson (S) en interpellation, rubricerad Kris för musikämnet på grundskolenivå, till utbildningsministern Bara fem personer i hela Sverige hade valt att studera till musiklärare för årskurs 7–9. Larsson fann orsaken i lärarutbildningen. Hon befarade akut brist på lärare med djup ämneskunskap, vilket på sikt bland annat försvagar återväxten i svenskt musikliv. Musikexporten hotas.
Musikundervisning utan utbildad pedagog kan också mer akut få allvarliga följder. I måndags skrev Jenny Leonardz i SvD att barn får alltmer problem med sång – de hittar inte tonhöjd och blir hesa. I början på 2000-talet slog musikpedagoger larm runt om i Europa.
Bara 3–5 procent föds tondöva. Alla kan träna. Barns gehör utvecklas till 10–12-årsåldern. Men då måste de få sjunga mycket, i höga tonarter – barn har korta stämband. Vuxna utan sångutbildning som sjunger med barn använder ofta låga tonarter, bekväma för dem själva, men det kan skada röst och sångutveckling hos barn.
En framtid med färre utbildade musiklärare vore förödande på alla plan. För min generation, som vuxit upp med ljusa sångfrökenröster, sång varje dag i skolan (jo, faktiskt, psalmerna gav både gehörsträning och språkstimulans), gratis kommunal musikskola och obligatoriska estetiska ämnen i gymnasiets årskurser är detta ett sorgligt paradigmskifte.
Hör skolpolitikerna kanske till de tondöva procentenheterna? Desto större anledning att se till att alla får mucisera mera.
 
Utdrag ur ledare av Maria Ripen publicerad i Uppsala Nya Tidning 2013-06-14

FAS 3 är nu gratis heltidsarbete

Hillevi Larsson (S) skriver i en bra interpellation en fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) om Fas 3, som nu blir etter hårdare gentemot de långtidsarbetslösa...:
(...) Hon befarar att fas 3-deltagare tvingas till gratis heltidsarbete och bara får söka jobb och utbilda sig på fritiden, eftersom det är anordnarna som bestämmer om fas 3-deltagarna får söka jobb på arbetstid eller inte.

– Eftersom kontrollen av fas 3-anordnarna brister riskerar detta att bli ett allvarligt problem, skriver Hillevi Larsson. Hon konstaterar dessutom att allt fler arbetslösa hamnar i fas 3, trots riksdagens beslut om att stoppa anvisningarna dit.
Utdrag ur text av Martin publicerad på Martin Mobergs betraktelser 2013-06-14

lördag 13 juli 2013

Barn till frihetsberövade föräldrar

Det är en tjej som sitter i riksdagen Hillevi Larsson (s) har tagit upp kampen för utsatta barn. Hör henne här i en debatt runt barn med föräldrarna i fängelse http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H010435&doctype=ip#pos=254
Några av hennes förslag:
kolla om den man skall gripa har barn då vet man att man kan stöta på barn vid gripandet.
Kolla vilka som är hemma innan man går in.
Informera barn om vad och varför saker händer så är det inte idag. Många upplever det som att föräldern dött.
Äldre barn kan lämnas vind för våg. Socialtjänsten informeras inte utan de lämnas enmamma i flera månader ibland.
Att man jobbar för ett umgänge mellan barn och deras föräldrar under fängelse tiden.
För in i polisutbildningen hur man jobbar med barnperspektivet i focus.

Hon har flera bra förslag som Beatrice Ask tvingas bemöta. Tyvärr halkar Beatrice in på försvars linjen istället: vi har gjort och barnperspektivet finns måste följas...

Det som slår mig mest är hur man hela tiden försvarar sig med att man har ett barnperspektiv att man gör så mycket inte vad man skall göra mer eller erkänna bristerna och tala om vad man tänker göra åt dem.


Utdrag ur text av Eva i Mark publicerat på bloggen Dom tog "våra" barn 2013-06-13

Borde faderskapspresumtionen bli könsneutral?


Borde faderskapspresumtionen bli könsneutral?
Varför gäller inte lika rättigheter och skyldigheter för alla gifta par? Varför blir en gift man omedelbart förälder till det barn hans fru föder, medan samma sak inte gäller för en gift kvinna? Är detta verkligen det bästa ur ett barnperspektiv? Och: varför ska juridiskt kön fortfarande spela så stor roll vid regleringen av föräldraskap, nu när kopplingen mellan juridiskt kön och könsceller är borta?

Hillevi Larsson (S) och Anna Steele (Fp) ordnar idag ett kunskapsseminarium i riksdagen där dessa frågor diskuteras med RFSL och direkt berörda privatpersoner.
- Vi är glada att ett par riksdagsledamöter engagerat sig i frågan, som länge har varit en av våra prioriterade familjepolitiska frågor. Vi anser att det är rimligt att alla gifta par har samma rättigheter och skyldigheter, oavsett kön, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Kom gärna till seminariet!
Tid: idag onsdag 12-14 i riksdagen, Templum RV3-17 (precis intill riksdagscafeet).

Internationella kvinnoföreningen Malmö, kvinnors jobbchanser i fokus


Foto: Isabelle Beckman

Citat ur nyhetsartikel av Isabelle Beckman publicerad i Malmö City 2013-05-30

Kungafamiljen och politiken

Men det var inte bara det känslomässiga som avhandlades i intervjun som sänds i den finska kanalen i juni och som Aftonbladet refererar i dag. Drottningen avslöjade dessutom att hon och kungen ofta ventilerar politiska frågor med regeringen.


- Det har aldrig varit min mening att blanda mig in i politiken eller så men vi tar väldigt många frågor direkt med statsråden, eller kungen då, också med regeringen självklart. Han ventilerar vissa frågor, också politiska frågor, med statsråden. Men inte att vi gör det offentligt, säger drottning Silvia.

Ett uttalande som väcker starka reaktioner. Republikanska föreningens förre ordförande, riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) tycker att det är fel att de överhuvudtaget lägger sig i det politiska.

– Jag kan inte se varför det skulle bli bättre av att de inte gör det offentligt, på sätt och vis gör de ju ändå det. Det borde inte få gå till så att ickefolkvalda får kalla till sig regeringen och kanske till och med lägger sig i arbetet och politiken. Så länge kungahuset är kvar får man se till så att reglerna följs, säger hon.


Utdrag ur text av Karolina Arenhäll publicerad i Aftonbladet 2013-05-29

Nätdrottningar

Grafik: Kalle Källström


Kvinnliga politiker är mest framgångsrika i sociala medier, visar SVD:s unika kartläggning.

Listor över vem som är "mäktigast" eller "inflytelserikast" i sociala medier brukar möta en del - berättigad - kritik. Att ranka vem som skrivit flest inlägg är meningslöst om ingen läst dem. Att räkna vem som har flest följare är irrelevant om de aldrig reagerar eller vidarebefordrar något.

SvD har i samarbete med analysföretaget Infopaq granskat svenska politiker i sociala medier, men valt en bredare metod. Vi har inte bara tittat på politikernas egen aktivitet utan också på hur ofta de omnämns av andra, hur ofta de retweetas, hur snabb ökning av följare de har, och vi har undersökt flera olika plattformar som Twitter, Facebook och bloggar.

Kort sagt: Vi har mätt både vad politikerna gör själva och deras förmåga att engagera.
 
 
Utdrag ur nyhetsartikel av Tobias Brandel publicerad i Svenska dagbladet 2013-05-13
 

Topp 10

Top 10 bästa politiker i riksdagen (samt alla partiledare och ministrar), (oavsett vilka åsikter de har).

1. Stefan Löfven (S)
2. Mehmet Kaplan (MP)
3. Carl Bildt (M)
4. Göran Hägglund (KD)
5. Ibrahim Baylan (S)
6. Carl B Hamilton (FP)
7. Jimmie Åkesson (SD)
8. Jonas Sjöstedt (V)
9. Hillevi Larsson (S)
10. Mikael Damberg (S)

Utdrag ur text av Johan Widmark på Widmark the blogger 2013-05-11

Debatt på Stadsbiblioteket i Malmö: Varför byggs det inte fler och billigare bostäder?

Riksdagsledamöter och kommunpolitiker i bostadspolitisk debatt måndagen den 13 maj

Välkommen klockan 17.00-18.30 för att lyssna och delta. Plats: Slottet, plan 2.
Två huvudfrågor är:
  • Varför byggs det inte fler och billigare bostäder?
  • Hur stoppar vi segregeringen?
På plats för debatt:
Hillevi Larsson (S) riksdagsledamot
Allan Widman (FP) riksdagsledamot
Maria Ferm (MP) riksdagsledamot
Håkan Fäldt (M) kommunpolitiker
Anders Olin (SD) kommunpolitiker
Hanna Gedin (V) kommunpolitiker

Moderator för kvällen är Anneli Philipson från Hyresgästföreningen.

Text publicerad på Webfinancer 2013-05-08

FAS 3 är slavarbete

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) utmanade nyligen sin namne arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i en interpellationsdebatt i riksdagen. Då drog hon sig inte för att kalla Fas 3 för ‘slavarbete’.
– Många anordnare har startat bara för att lägga beslag på de här femtusen kronorna. Jobbfabriken är ett exempel. Uppgifterna är meningslösa, säger Hillevi Larsson. När jag kallar det ‘slavarbete’ är det anställningsvillkoren jag hänger upp mig på. Man jobbar ju nästan heltid, men har ingen riktig lön.” / Sydsvenskan

Utdrag ur text publicerad på skvitts blogg 2013-05-06

Sjöng för sjukvården

 
Fotograf Susanna Nygren
Bildtext:- Hillevi Larsson (S), ville inte bara tala utan sjöng även kampsånger när hon framträdde vid 1 maj. Hon tyckte att regeringen borde fasas ut, precis som människor fasas ut i jobb- och utvecklingsgarantin.
 
 
Demonstrationen avslutades traditionsenligt med ett möte i Surbrunnsparken. Där fick en viss riksdagskvinna visa sina musikaliska färdigheter. Hillevi Larsson, (S), nöjde sig inte med att hålla ett vanligt förstamajtal utan klev ut på podiet med en gitarr på axeln.

Hon varvade kampsånger med att göra sig ond över den borgerliga regeringen. Regeringens politik har ökat klyftorna, påpekade Hillevi Larsson. Det har skapat en helt ny typ av fattigdom.

- Jag har lagt märke till ett nytt fenomen. Det är matköer. Ensamstående mammor och pensionärer köar för hjälp hos frivilligorganistationer, sa Hillevi Larsson och började sjunga Cornelis Vreeswijks visa "Somliga går med trasiga skor". Hillevi Larsson fortsatte sedan med att ge regeringen en salva för sin arbetslöshetspolitik. Och kallade Fas 3, som nu fått namnet jobb- och utvecklingsgarantin, för slavarbete.

- Man tvingas att arbeta heltid utan lön samtidigt som man förhindras att söka arbete, påpekade honon och anförde att det vore bättre att fasa ut regeringen i stället.

Förutom många pensionärer passade även barnfamiljer på att lyssna på talet.

- Jag tycker att demonstrationen behövs för att peka på nedskärningarna inom skolan och vården, sa Erik Linge som satt med sin familj i gräset.

Doris Möller (S), instämde. Hon är orolig för hur patienterna drabbas när det ska sparas.

- Det är oerhört ansträngande för äldre att behöva åka hit och dit för att få behandling.

DET VAR MÅNGA ÅR SEDAN VI TÅGADE FÖRBI SJUKHUSET.


 
 
Utdrag ur nyhetsartikel av Susanna Nygren publicerad i Skånska dagbladet 2013-05-02

Demonstration mot nedskärningar i vården

             Bild av Anette Sjöstrand i Ystad Allehanda

En av talarna var riksdagsledamot Hillevi Larsson (S). Hon varvade kritik mot borgerlig politik, med bland annat ökade klyftor och satsningen på Fas tre, med sång till eget gitarrackompanjemang.
– Det är dags att fasa ut Fas tre och hela den borgerliga regeringen, sade hon och fick applåder.
 
Utdrag ur nyhetsartikel av Cecilia Billgren publicerad i Ystad Allehanda 2013-05-01

1 Maj Burlöv

Burlöv: Socialdemokraternas första majtåg avgår från
Svenshögsskolan klockan 10 och Hillevi Larsson talar vid Arlövs
teater tjugo minuter senare.

Vellinge och Trelleborg: firar tillsammans och tåget avgår från
Stortorget i Trelleborg klockan 11 och en halvtimme senare talar
Morgan Johanson i stadsparken.

Svedala: Tåget avgår från Folkets hus klockan 10 och i stadsparken
talar Bo Bernhardsson.

Trelleborg: Vänsterpartiet har möte i Trelleborg klockan 9.30 på
Olof Palmes plats. Tal hålls av Aron Etzler.
 
 
Utdrag ur notis publicerad i Sydsvenskan 2013-04-30

Demonstrationståget tar vägen om lasarettet

Demonstrationen som tågar mot neddragningarna i Ystads sjukvård och för arbete och bostäder åt ungdomar i Ystad, avgår klockan 13 från Folkets park. På Stortorget, där en orkester från Kulturskolan spelar från klockan 12.45, gör tåget ett litet uppehåll och SSU-ordförande Adrian Magnusson håller ett kort anförande.

Tåget fortsätter sedan längs Klostergatan, svänger vänster i rondellen, marscherar upp till Bellevuevägen och sedan in på lasarettsområdet.

Hillevi Larsson

Vid Bryggaretorget slår tåget in på den traditionella vägen och går via Blekegatan och Bruksgatan tillbaka till Folkets park. Där blir det tal av riksdagsledamot Hillevi Larsson, Malmö.

Kent Mårtensson hoppas på fint väder och stor uppslutning.

- Det blir en del plakat med vårdtema. Det kan kanske locka en del, säger han.
 
 
Udrag ur nyhetsartikel av Cecilia Billgren publicerad i Ystad allehanda 2013-04-29

Brist på specialistläkare och specialistsjuksköterskor

Det förhållandet att man kan anslå mer pengar till olika specialistutbildningar eller till kursverksamhet – jag har själv fått delta i sådant från politisk utgångspunkt – tror jag är viktigt för att få fler läkare att intressera sig för olika områden.
Det som Hillevi Larsson (s) är inne på i sitt anförande är viktigt, nämligen att detta även gäller sjuksköterskor.
Man måste ha olika kompetenser på specialistavdelningarna – det kan jag personligen vittna om – och de ska finnas på många ställen i landet.
En koncentration inte bara till Sverige utan till hela Norden och kanske till och med till Europa är viktig för att på så sätt kunna ta vara på de allra bästa kunskaper som finns.
 
Utdrag ur inlägg av Gunnar på bloggen Gunnar Andréns politiska blogg 2013-04-23

Vanvårdade barn efter 1980

Flera riksdagsmän/kvinnor reagerar Hillevi Larsson
Den 3 maj ska Hillevi Larsson debattera frågan med ansvarig minister, Maria Larsson (KD). S-ledamoten från Malmö menar att dagens skrivning är orimlig eftersom den exkluderar vanvårdade barn efter 1980.
- Det blir absurt, säger hon.
Anledningen till att gränsen satts vid 1980 är att ansvariga gjort bedömningen att senare övergrepp ska kunna prövas rättsligt i svenska domstolar.
Men Joakim Frimans fall är sedan länge preskriberat, och dessutom utrett av åklagare och därmed är han också rättslös och helt utan chans till kompensation.
- Vi måste se till att lagen öppnar för undantag, så att Joakim och de andra som drabbats kan få upprättelse. Annars medverkar vi till ett dubbelt svek.
Utdrag ur text av Eva, mamman från Mark. Publicerad på bloggen Dom tog "våra" barn 2013-04-26

SMS-låneföretag i blåsväder

Socialdemokraternas Hillevi Larsson påpekar att detta är en verksamhet där låntagarna saknar rättigheter. Något som hon och hennes parti också vill se förändras.

Dåligt skött bransch
Utifrån ett granskning genomförd av Konsumentverket fann man slarv i samtliga fjorton företag man undersökte. Dock har man i dagsläget inga muskler att utdöma böter, vilket även detta är något som regeringen vill ändra på. Den politiska majoriteten på nationell nivå vill att Konsumentverket ska kunna utdöma vite till ett belopp av 5 miljoner kronor om inte lagar och regler följs.
SMS-låneföretag är också kända för extrema räntor. Socialdemokraterna vill se ett tak på 50 procent i ränteläge, detta skulle premiera seriösa företag tror man. I extrema fall kan alla de avgifter sms-lånebolag innehar räknas upp till 17,000 procent.
Bankverksamhet lyder under en så kallad ocker-lagstiftning, vilket syftar till att reglera oskälig bankverksamhet, men i dagsläget räcker inte lagstiftningen till för att förhindra det som i princip hela det politiska fältet betraktar som dålig affärsverksamhet.
 
Utdrag ur text av Mikael Karlsson och Robert Halvarsson publicerad i ASP-bladet 2013-04-25

För vanvårdade barn

Manifestation för dagens placerade barn och för de som placerades efter 1980

Organisationen Röster för barn jobbar för att de barn som placerades av samhället efter 1980 ska få samma rätt till ersättning för vanvård som de som var placerade under perioden 1920-1980.
Och för att dagens omhändertagna barn ska behandlas enligt FNs barnkonvention. Bland annat ska de ha rätt till ett juridiskt ombud.
torsdag den 25 april håller Röster för barn en manifestation på Sergels torg i Stockholm klockan 16.
Det blir musik och tal.
Med musik medverkar bland andra : Billey Shamrock Gleissner, Benny Guran, Pierre Ström, trubadur, Samuel Trygger, vissångare, Rebellrobban o Waterduo, Sanna Carlstedt, Sofia Rapp Johansson.
På talarlistan återfinns: Inger Forsgren RFHL, Annina Karlsson mamma till Donia som dog i sitt familjehem, Virpi Hellmark som bla för kampen mot Oasens Barnhem, Camilla Larsson Röster För Barn, Eva rikskänd fostermamma från Mark, Joakim Friman, placerad efter 1980 och som är med i Uppdrag Granskning på onsdag. Karin Rågsjö V, Hillevi Larsson S.

Publicerad på Social Aktion Nu 2013-04-22
 

S har förslag till nytt team

Valberedningen i Malmö Arbetarkommun har nu formerat sitt team inför valet nästa år. Fem kvinnor och fyra män ingår i förslaget som är en rejäl föryngring.
– Vi är nöjda med förslaget som är en bra blandning av människor med olika ålder och erfarenhet, säger Joakim Sandell, ordförande i valberedningen.
Den stora nyheten inom Malmö stad är att Milan Obradovic blir nytt kommunalråd med ansvar för miljö-, stadsbyggnads- och tekniska frågor.
Milan Obradovic, 35 år, är i dag ordförande för miljönämnden och har tidigare suttit i tekniska nämnden. Enligt valberedningen var han en av de mest framträdande ombuden på kongressen i Göteborg och tillför kompetens och energi till gruppen.
Samtidigt byter nuvarande kommunalråd Anders Rubin, 49 år, område och tar över som gruppledare för den nya grundskolenämnden.
– Anders är en av våra mest erfarna politiker i Malmö stad och var tillsammans med Katrin Stjernfeld våra representanter i skolutredningen. För oss är skolan en av stans viktigaste frågor. Därför vill vi se honom på den posten, menar Joakim Sandell.
Sen tidigare har Katrin Stjernfeldt-Jammeh, 34 år, valts som kommunalråd för hela kommunen. Förslaget innebär också att Andreas Schönström, 36 år, fortsätter som kommunalråd för arbetsmarknaden, vuxenutbildningen och även gymnasieskolan och att Carina Nilsson, 53 år ansvarar för sociala frågor, vård och omsorg, som tidigare.
I Arbetarkommunens lag ingår även Christine Axelsson, 61 år, som regionråd och Marie Granlund, 50 år, Hillevi Larsson, 39 år, och Leif Jakobsson, 57 år, som toppnamn på listan från S i Malmö.
 
Nyhetsartikel av Kristina Davidson publicerad i Skånska Dagbladet 2013-04-22

FAS 3 med försörjningsstöd

Varför arbetar då människor i fas 3 när de inget får av detta?
Tidigare fick arbetslösa avtalsenlig lön när de arbetade i beredskapsarbeten, plusjobb eller liknande. Innan dess a-kassa på 80 % av tidigare lön.
Idag 65 % av a-kassans brytpunkt från 2002 då den inte höjts sedan dess.

Men varför människor arbetar utan någon ersättning idag beror på att de inte ens får socialbidrag om de inte står till arbetsmarknadens förfogande eller arbetar i fas 3. Så djävulsk är den så kallade arbetslinjens ideologi!

Arbetssökande är måletdesto fler desto bättre. Nu har man påtalat hur fel det är i olika sammanhang att ingen ersättning förutom socialbidrag ges och då först när alla tillgångar är borta för den arbetssökande.

Citat: Nu har nuvarande arbetsmarknadsministernHillevi Engström gjort klart att det inte blir någon ändring. För någon månad sedan svarade hon på en interpellation från Hillevi Larsson (S) och sa att fas 3 utan ersättning är en fråga för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Det betyder att det inte händer något på två år. I januari 2015 ska utredningen komma med förslag. Slut citat.

Den hårda järnladyn har uttalat sig, ingen misskund med den som blivit arbetslös har hon, utan med alla medel försöker hon likt övriga i alliansens arbetslinjeflum förhala eller nonchalera allt som kan förbättra för den arbetslösa eller sjuka i ekonomiskt hänseende. Istället försämras denna genom att inte ens basbeloppet höjs år för år i a-kassan vilket det görs i socialbidraget. Socialbidrag är målet i arbetslinjen för de utan arbete som ingen anställer på grund av för lång arbetslöshet och vilket egentligen är
arbetsförmedlingens ansvar.

Arbetsförmedlingen har istället för att hitta arbeten och arbetsgivare blivit ett kontrollorgan i statens tjänst för att kontrollera arbetssökande så de söker arbete själva, ett totalt misslyckat uppdrag då arbetslösa är detta på grund av kontaktlöshet på arbetsmarknaden. Vem anställer en sådan?

Inte ens alla bidrag arbetsgivare kan få avhjälper detta, de anställer hellre utan bidrag en arbetssökande som vill byta jobb eller i annat fall nyutbildad ung, om inget annat finns att tillgå.

 
Utdrag ur text av Rolf publicerad på bloggen Dagens filosofiska tanke 2013-04-22

torsdag 11 juli 2013

Utan fler musiklärare är Sveriges popunder snart ett minne blott

MUSIK I SKOLAN
Just nu är det bara tolv personer i hela landet som studerar till musiklärare för årskurs 7-9. Förutom att fostra världsstjärnor visar forskning att musikundervisning stimulerar kreativiteten och förbättrar elevers resultat i andra ämnen. Om vi inte gör något riskerar Sveriges tid som världens tredje största musikexportör att snart vara ett minne blott, skriver Hillevi Larsson (S).
I höstas var det bara fem personer i hela Sverige som valde att studera till ämneslärare i musik för årskurs 7-9. Sammanlagt är det just nu bara tolv personer i landet som studerar på 7-9-utbildningen i musik.
Intresset för att bli lärare i estetämnena på högstadiet är överlag mycket dåligt, men musikämnet verkar stå för den mest extrema minskningen jämfört med tidigare.
Inom bara några år kommer vi att stå inför en akut brist på musiklärare med djup ämneskunskap på grundskolenivå. Detta kan på sikt innebära att den kvalitet svensk musikundervisning hållit under många år, tack vare gedigen lärarutbildning för grundskolan, försvagas, och rekrytering till estetiska program och återväxten i svenskt musikliv är i fara. Forskning visar att musikundervisning förbättrar elevernas resultat även i övriga ämnen, stimulerar ett kreativt förhållningssätt och ger goda förutsättningar för deltagande i samhällets kulturliv.
Dessutom är det ”svenska musikundret” i fara. Vår framgångsrika musikexport har byggt på bra musikundervisning i skolan i kombination med kulturskolorna, där alla barn oavsett bakgrund givits möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter. Sverige är världens tredje största musikexportör, näst efter USA och Storbritannien. Abba, Kent, Robyn, The Cardigans med flera har bidragit till stora exportintäkter och satt Sverige på kartan som musikland.
Flera universitet väljer nu att inte erbjuda 7-9-utbildningen med hänvisning till det dåliga söktrycket och elever som hoppar av. I kommande antagning är det endast Malmö, Stockholm och Umeå som erbjuder ämneslärarutbildning i musik för grundskolan. Det innebär att bara en handfull musiklärare för grundskolan kommer att utexamineras 2015/16!
Orsaken till det vikande intresset för att undervisa högstadieelever i musik kan sökas i den nya lärarutbildningen. De största problemen är att det är för få högskolepoäng i huvudämnet musik och att eleverna tvingas läsa sammanlagt tre ämnen. Tidigare populära ämneskombinationer som musik och idrott är inte längre möjliga. Utbildningen slutar dessutom mitt i terminen, vilket gör utbildningen än mindre attraktiv för eleverna.
För att uppmuntra fler att söka till musiklärarutbildningen för högstadiet skulle man kunna öka musikämnesstudierna, ta bort kravet att läsa tre ämnen och låta studenterna fritt välja ett andra ämne förutom musik att undervisa i.
Jan Björklund har hittills inte velat diskutera krisen för musikämnet på grundskolenivå, trots att berörda musikhögskolor kontaktat utbildningsministern för att få igång en sådan diskussion.
Vad tänker Björklund göra för att garantera att barnen i skolan även i framtiden ska få musikutbildning med hög kvalitet? Hur tänker han öka intresset för musiklärarutbildningen på grundskolenivå och framför allt – när kommer han inleda dialog med berörda musiklärarutbildningar för att lösa krisen?
 
Hillevi Larsson (S), riksdagsledamot
 
Publicerad på SVT Debatt 2013-04-17

100 miljoner i sammanhanget är ganska lite

Socialdemokraten och riksdagsledamoten Hillevi Larsson anser att sommarjobb är så pass viktigt att hon motionerade i frågan i höstas då hon såg att allt färre sommarjobb utlystes.

- Fram till regeringsskiftet 2006 satsades det 100 miljoner om året i statliga stöd på sommarjobb, säger hon. Valåret 2010 gjorde man samma engångssatsning vilket ledde till att

25 000 ungdomar fick sommarjobb. Det är synd att man enbart gör punktinsatser när det ger så positiva utslag. Det borde vara varje år eftersom 100 miljoner i sammanhanget är ganska lite.

Hillevi Larsson nämner "Nynäshamnsmodellen".

Nynäshamn ger en sommarjobbsgaranti till alla ungdomar från årskurs nio till trean på gymnasiet under tre veckor. Alla som lämnar in en ansökan får ett jobb. Hon tycker att initiativet borde tas upp på nationell nivå.

- Det är inte bara kommunala jobb utan ungefär 50 procent av jobben har varit i den privata sektorn. Arbetslösheten slår extra hårt mot just ungdomar. På det här sättet får de chans att få erfarenhet och knyta viktiga kontakter.

Motionen vann dock inget gehör hos regeringen.

Debatten mellan henne själv och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) sammanfattar Hillevi Larsson med att "regeringen inte är beredda att göra den här typen av satsningar (som Nynäshamnsmodellen, SN:s anm.)".


Utdrag ur nyhetstext av Maria Gustafsson publicerad i Södermanlands nyheter 2013-04-12

Fråga till statsministern om missbruksvården

Hillevi Larsson (S) talar om de 150 miljarder kronor som samhället har i kostnader för missbruk. Hon efterlyser en lagstadgad vårdgaranti:
– Det finns människor som dör medan de köar, säger hon.
Frågan:
– Varför kan vi inte ge missbrukare samma rättigheter som andra inom vården?
Reinfeldt säger att missbrukare ofta går in och ut ur behandling. De får akuta insatser, men rehabilitering – som ofta är ”väldigt dyra” insatser – går inte alltid att ha råd med.
– Det finns inte utrymme för allt. Den som påstår det är inte seriös.


Utdrag ur nyhetsartikel av Jenny Stiernstedt på Svenska Dagbladet Live

 10 000 kräver bättre missbruksvård

[bild] Bruce Clarke, fd narkoman, idag reporter på Drugnews, var en av inititativtagarna till manifestationen
Bruce Clarke, fd narkoman, idag reporter på Drugnews, var en av inititativtagarna till manifestationen
STOCKHOLM En manifestation hölls i onsdags på Sergels torg i Stockholm mot regeringens urvattnade förslag om missbruksvården som uppfattas som steg i fel riktning. Ett upprop med 10 000 namn för en bättre missbrukvård lämnades efteråt till riksdagen.
På ”Plattan” samlades under onsdagseftermiddagen ett par hundra deltagare och flera förbigående stannade till och lyssnade på flera tal och sånger av riksdagsledamoten Hillevi Larsson, bland annat visan ”Somliga går med trasiga skor”.
Nätverket av föreningar och enskilda bakom manifestationen har olika bakgrund och åsikter, men hade enats om tre krav till regeringen: en vårdgaranti och öronmärkta pengar för omedelbar hjälp för personer som vill bryta sitt beroende, lagstadgat brukarinflytande, samt evidensbaserad behandling och en rejäl forskningssatsning.
Flera talare hyllade utredaren Gerhard Larssons genomlysning av bristerna i missbruksvården i Sverige, men beklagade att de flesta av hans 70-tal förslag till reformer lagts åt sidan i regeringens proposition.
Enligt utredaren – som lämnade betänkandet till regeringen redan i april 2011 – finns omkring en halv miljon människor som hamnat i beroende av alkohol, narkotika, doping eller läkemedel och en miljon som har ett riskbruk. Men bara en av fem med missbruk upptäcks och erbjuds hjälp idag, särskilt personer med flera diagnoser riskerar hamna mellan stolarna.
Han ville bland annat flytta huvudansvaret till hälso- och sjukvården (istället för delat som idag med kommunerna), ändra tvångvården, införa särskild vårdgaranti, lagstadga brukarinflytande och lyfta det länge nedprioriterade vårdområdet.
Men regeringen kom efter nära två års funderande nästan bara med ett lagförslag om att införa skyldighet för landsting och kommuner att samarbeta om personer med beroendeproblem.
– Regeringens nonsensproposition är ett hån mot alla missbrukare och deras anhöriga. Den får inte röstas igenom i riksdagen. Gör om, gör rätt, sade en av initiativtagarna Bruce Clark, före detta drogmissbrukare och idag journalist, i sitt inledningsanförande.
Han har arbetat hela hösten med ett upprop för en bättre missbrukarvård och samorganiserat dagens manifestation. Inte helt enkelt, flera stridiga viljor, men det gick till slut. Kommer nog kännas lite tomt nu när det är över, sade han efteråt.
Några talare attackerade hårt ansvarig minister Maria Larsson (KD) för att inte lyssnat på utredaren.
– Bästa minister, hur kunde det bli så fel? Det behövs mer kunskapsbaserade åtgärder, inte tyckande. Vad är det ministern trippar på om inte makten, sade läkaren Johan Kakko som tyckte hon borde avgå.
Kajsa Duvstad från Liberala ungdomsförbundet skämdes för att ”behöva stå här idag, men det görs nästan ingenting för de som hamnat på samhällets botten”. Hon tycker också hennes eget parti, Folkpartiet, svikit vallöftet om vårdgaranti för missbrukare.
Även representanter från X-cons och Riksförbundet för Rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling kritiserade regeringen.
– Vi är också verklighetens folk!, socialminister Göran Hägglund och Maria Larsson – det behövs bostäder, arbete och en fungerande missbruksvård för lika behandling och ett gott bemötande, sade RFHL:s ordförande Inger Forsgren.
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare på Kriminalvården, beklagade i sitt tal att utredarens förslag inte följts och vill utöka läkemedelsassisterad behandling av de många intagna med missbruksproblem. Vilket också skulle minska risken för återfall i kriminalitet.
En i sällskapet av talare som särskilt ville betona att han stöder en svensk restriktiv och balanserad narkotikapolitik var Jörgen Sviden, direktör på nätverket European Cities Against Drugs. Men han oroas över att Sverige är ett av få länder där missbruket ökar.
– Vi är många som reagerat på att det görs för lite, för sent, för tyst. Från högsta politiska ledningen hörs ingenting och debatten är i princip död om narkotikafrågan.
Agerar beslutsfattare inte och ”sätter upp rödljus igen, så kan tusentals ungdomar hamna i ett missbruk”, som helt eller delvis förstör deras och anhörigas liv, resonerade Sviden.
Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) varnade för att dödlighet och missbrukets nota fortsätter att öka om inget grundläggande görs och mer satsas.
17 miljarder kronor satsar landsting och kommuner årligen på missbruksvård, men samhällets kostnader är omkring 150 miljarder, de mänskliga kostnaderna går inte att beräkna, underströk hon.
– Vi borde som nytt mål även sätta upp en nollvision mot missbruksrelaterad dödlighet. Dagens mål om ett narkotikafritt samhälle riskerar ofta bli repressivt, sade hon.
Efter manifestationen vandrade en utsedd kommitté till riksdagens entré och lämnade över de cirka 10 000 namnunderskrifter, som samlats via Facebook och över 500 fångar som skrivit på, till stöd för en bättre missbruksvård. Namnlistan togs emot av två ledamöter från socialutskottet för registrering.
Moderaten Metin Ataseven sade att hans parti stöder den kritiserade propositionen, medan socialdemokraten Christer Engelhardt berättade att S just lagt en motion som stöder flera av manifestationens krav.
– Vi stöder inte regeringens förslag, det är för tunt och saknar helhetsgrepp, sade Engelhardt till Drugnews.
Hur missbruksvården ska reformeras börjar socialutskottet diskutera nästa vecka, 15 maj ska riksdagen ta ställning till propositionen.

Nyhetsartikel av Sven Liljesson publicerad på Drugnews 2013-04-10

Om Magdalena Andersson

Sydsvenskans ledarsida 2013-04-05