Europarådet uppmanade den 26 juni samtliga medlemsländer att inte bara be alla de som i modern tid tvångssteriliserats om ursäkt utan även betala ut skadestånd till de drabbade. Romer och transsexuella nämndes särskilt i resolutionen och alla svenska parlamentariker röstade för förslaget. Med tanke på regeringens tystnad i frågan kan man fundera över om den moderatledda regeringen har läst beslutet. Fredrik Reinfeldt sa den 11 juni, till Expressen, att han inte tycker att det behövs en ursäkt. Bara femton dagar senare röstade alltså svenska parlamentariker, även den moderata parlamentarikern, i Europarådet för att både ursäkter och skadestånd ska ges. Sen dess är regeringen tyst. Det finns skäl att fundera över denna märkliga borgerliga politik på hemmaplan. Är meningen att Sverige ska ha en fin fasad utåt och kräva saker av andra länder, men mörka att man struntar i att gottgöra sina egna medborgare?

I debatten har också tidigare anförts, av bland andra folkhälsominister Maria Larsson, att det inte kunde ha handlat om tvång eftersom det inte går att jämföra med de steriliseringar som skedde förr. Detta är fel. Mellan 1935 och 1975 steriliserade Sverige uppskattningsvis 27000 personer under tvång eller tvångsliknande former. I ungefär hälften av dessa fall handlade tvånget om ett yttre administrativt tvång. I Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975, SOU 2000:20, sägs: ”Även situationer där sterilisering ställdes som uttryckligt villkor för något annat tex utskrivning från anstalt eller institution, för att få gifta sig, för att få abort eller ekonomiskt bidrag är exempel på sådant administrativt tvång. // Enligt vår tids sätt att se det har den enskilde i dessa situationer inte ställts inför några reella valmöjligheter utan de utgör tvångsliknande situationer.”

Staten har fram till i juni i år villkorat möjligheten för transpersoner att byta juridiskt kön och leva som sig själva. Villkoret var att de för all framtid gav upp sina möjligheter att få biologiska barn, genom att låta sterilisera sig. Genom regeringens kohandlande med kristdemokraterna fördröjdes beslutet så pass att domstolen hann slå politikerna på fingrarna i vintras och påpeka att kravet stred både mot svensk grundlag och mot Europakonventionen. Ett antal människor tvångssteriliserades också under den tid som regeringen velade internt, trots att det fanns parlamentarisk majoritet för att avskaffa steriliseringskravet redan augusti 2010.
Totalt sett har omkring 800 människor för all framtid berövats möjligheterna att skaffa biologiska barn. Det som togs ifrån dem kan staten aldrig ersätta och statens skuld är uppenbar. Det enda vi kan göra som politiker, oavsett partifärg, är att be om ursäkt och kompensera ekonomiskt så gott det går.

Här har givetvis även Socialdemokraterna ett ansvar, vi borde agerat mycket tidigare än 2005 för att avskaffa tvångssteriliseringarna. Men det är alltid regeringen och ytterst statsministern som svarar för statens tillkortakommanden. Regeringens agerande hittills, och inte minst brist på agerande, är allvarligt och oroande. Det enda anständiga är nu att be offentligt om ursäkt och betala ut skadestånd, Reinfeldt!
SÖREN JUVAS (S)
förbundsordförande HBT-Socialdemokrater Sverige
KERSTIN HAGLÖ (S)
riksdagsledamot
ANNA HEDH (S)
europaparlamentariker
EVA-LENA JANSSON (S)
riksdagsledamot
JONAS GUNNARSSON (S)
riksdagsledamot och Europarådets Parlamentariska församling
CARINA OHLSSON (S)
riksdagsledamot och Europarådets Parlamentariska församling
HILLEVI LARSSON (S)
riksdagsledamot
LUKAS ROMSON (S)
medlem HBT-Socialdemokrater, tvångssteriliserad transsexuell


Debattartikel publicerad på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2013-08-17