Leta i den här bloggen

tisdag 8 juni 2010

"Arbetarpartiet" är en bluff!

Krönika publicerad i Aktuellt i Politiken 24 maj 2010


Moderaterna varnar nu för ett maktskifte, som enligt dem skulle leda till att arbetslinjen överges. Men det är ju högerregeringen som urholkat arbetslinjen, inte Socialdemokraterna!


Deltidsarbetslösa tvingas säga upp sig för att de inte kan försörja sig sedan regeringen ändrat reglerna för deltidsstämpling. De får högre ersättning som heltidsarbetslösa.


Vårdnadsbidraget leder till att kvinnor tappar fotfästet på arbetsmarknaden samtidigt som förskoleverksamheten trängs undan och förskolepersonal förlorar sina jobb.


Regeringen ställer sig kallsinnig till krav på barnomsorg på obekväm arbetstid. Samtidigt som småbarnsföräldrar tvingas gå ner till deltid eller säga upp sig för att förskolornas öppettider inte är anpassade efter föräldrarnas arbetstider.


Vad som gör saken än värre är att regeringen numera tvingar arbetslösa att söka jobb i hela landet från dag ett av arbetslöshet. Med långa pendlingsavstånd blir det än viktigare med bättre öppettider inom barnomsorgen.


Vad regeringen dessutom missat är att arbetslinjen måste bygga på ”rätten till arbete”. Det räcker inte att människor är beredda att arbeta. Vi måste skapa förutsättningar för fler arbeten och skapa en bra utbildnings- och arbetsmarknadspolitik så att de arbetslösa har en chans att få de jobb som finns. Regeringen har gjort motsatsen.


Nedrustningen av arbetsmiljöarbetet, med ökad ohälsa och fler olyckor, och möjligheten för arbetsgivare att lättare göra sig av med sjuka anställda leder till utslagning.


Vi har nu massarbetslöshet. Under mandatperioden har arbetslösheten nästan fördubblats och ligger nu över nio procent.


Trots fiaskot klamrar sig Moderaterna fast vid sin diskriminerande arbetslinje. Moroten går till dem som redan klarar sig bra och piskan till dem som mest skulle behöva samhällets stöd.


Så ser arbetslinjen ut i ”arbetarregeringens” Sverige.

Hillevi