Leta i den här bloggen

tisdag 28 juni 2011

Allianspolitiken slår mot jämställdheten

Reglerna i sjukförsäkringen ett dråpslag mot kvinnor. Insändarskribenten delar S-kvinnors kritik mot den nya sjukförsäkringen. Bra med kvinnor som protesterar mot orättvisorna!

tisdag 14 juni 2011

Sjukförsäkringen slår ut kvinnor!

Den nya sjukförsäkringen slår särskilt hårt mot kvinnor som haft tunga, stressiga jobb. Det är den största gruppen som nu utförsäkras och döms till fattigdom på grund av regeringens skärpta direktiv.

Försäkringshandläggare vittnar om utförsäkrade kvinnor som dessförinnan kämpat på för låga löner inom vård och omsorg och till slut blivit utslitna. De har tagit hand om barn, sjuka och gamla och varit garanten för trygghet och välfärd. Även sjukskrivna från andra kvinnodominerade yrken är hårt utsatta, exempelvis inom handeln där förslitningsskador är mycket vanliga.

Dessa kvinnor ”friskförklaras” nu på löpande band, utan att få någon rehabilitering. De som blir utförsäkrade tvingas i många fall sälja allt de har och söka socialbidrag för att överleva.

Huvuddelen av sjukskrivningarna beror på nedskärningar och dålig arbetsmiljö som gjort att dessa kvinnor tvingats dubbelarbeta. Arbetsgivaren fråntas ansvaret, trots att sjukdomen beror på arbetsmiljön, och kan med regeringens nya regler undandra sig allt rehabiliteringsansvar och till och med säga upp sjukskrivna arbetstagare!

De kvinnor som nu drabbas av regeringens sjukförsäkringsregler är förlorare dubbelt upp. De har under sitt arbetsliv haft en omänsklig arbetsbörda som till slut knäckt dem och gjort dem sjuka. Nu blir de än en gång knäckta när deras sjukdom inte tas på allvar och de riskerar utförsäkring – med den ekonomiska ruin det innebär för dem och deras familjer.

Värst av allt är att de under alla år avstått lön till sjukförsäkringen, för att få trygghet om olyckan är framme och de skulle drabbas av sjukdom. Men regeringen tycker det är viktigare att satsa på skattesänkningar som främst gynnar höginkomsttagare än att hjälpa svårt sjuka människor.

Sverige har hamnat i Europas bottenliga vad gäller stöd till sjuka människor. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle!

fredag 3 juni 2011

IDAHOT-dagen 17 maj

Långt kvar till lika rättigheter. Debattartiklar på gp.se och qx.se

Kommunalt veto

Sverige kommuner har vetorätt mot vindkraft men inte mot oljebolag

1 Maj Klippan

Vård och omsorg i centrum när jag sjöng och talade i Klippan

torsdag 2 juni 2011

Malmöskytten

Vännerna om Peter Mangs och hans förvandling. Vad ledde fram till skotten? Artikel publicerad i Kvällsposten 24 april 2011