Follow by Email

Leta i den här bloggen

fredag 1 mars 2013

Vibrationer blir riksdagsfråga

Det måste bli lättare att bedöma hur mycket farliga vibrationer vi utsätts för i arbetslivet. Arbetsmiljöverket bör också utöka sina inspektioner på området och skyddsombuden måste få lära sig mer om dessa faror. Det tycker riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s), som i dagarna lagt fram en motion om faran med vibrationer i arbetslivet.
Trots att faran med vibrationer är välkänd bland forskarna är kunskapen hos såväl arbetsgivare som anställda alldeles för låg, konstaterar Hillevi Larsson. Dessutom är statistiken över drabbade synnerligen bristfällig.
Riksdagens utredningstjänst har försökt ta reda på hur många förtidspensioner och sjukskrivningar som orsakas av vibrationer - men gått bet på uppgiften.Det finns också bra föreskrifter på området sedan 2005, men problemet är att de efterföljs dåligt. Det är därför Hillevi Larsson vill se att Arbetsmiljöverket prioriterar en tillsyn på området.
 
Av Birgitta Ländin publicerad i Arbetarskydd 2012-10-05

Inga kommentarer: