Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 10 mars 2013

Tandvård har blivit en klassfråga!

"Förbättra tandvårdsstödet så att fler har råd att gå till tandläkaren, för in tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd, och utöka stödet till fler grupper som ett led i sjukvårdsbehandlingen. Det är några förslag i årets riksdagsmotioner.
Det tandvårdsstöd som infördes 2008 är otillräckligt. Det anser de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Börje Vestlund, Anders Ygeman, Veronica Palm, Arhe Hamednaca och Ylva Johansson. Tandvårdsstödet säkerställer enligt dem inte en god tandhälsa hos hela befolkningen och har inte tillräckligt skydd mot höga kostnader. Stödet har inte heller lett till att fler ungdomar besöker tandvården. Första delmålet måste vara att förlänga den avgiftsfria ungdomstandvården, det långsiktiga målet ska vara ett högkostnadsskydd av samma modell som inom hälso- och sjukvården.

Partikamraten Hillevi Larsson vill också föra in tandvården i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Tandvård har enligt henne blivit en klassfråga."
 
Utdrag ur nyhetsartikel av Mats Karlsson publicerad i Tandläkartidningen 2012-11-08

Inga kommentarer: