Follow by Email

Leta i den här bloggen

fredag 1 mars 2013

Svåra förlossningsskador

- Förlossningsvården lider av att det blir modenycker och jag tror att det delvis kan ha berott på det. Att man uppfattade att kvinnan skulle föda själv och att vi som assisterade under förlossningen skulle vara väldigt passiva, säger Ove Axelsson.
På många håll i landet måste gravida kvinnor i dag säga till sin barnmorska i föreväg om de vill att perinealskydd ska användas. Det blir också en bakvänd situation menar Ove Axelsson:
- All vård och diagnostik ska ske i samråd med patienten. Lika fullt är det vi som har den medicinska kunskapen och då måste vi rimligen också säga vad vi anser är att föredra för att minska komplikationerna.
Användandet av perinealskydd har även diskuterats i riksdagen.
Under en debatt i juni i år frågade riksdagsledamoten Hillevi Larsson, S, vad socialminister Göran Hägglund, KD, tänkt göra åt att antalet svåra förlossningsskador är betydligt högre i Sverige jämfört med andra nordiska länder.
Hon hänvisar främst till Finland där man använder perinealskydd i samma utsträckning i dag som man gjorde under 1970-talet.
- I Norge bestämde man sig för att göra något åt den höga andelen svåra förlossningsskador och införde nationella råd för förlossningsvården på detta område, inspirerade av finnarna. Effekten har ­blivit att antalet allvarliga förlossningsskador i Norge har halverats, sa Hillevi Larsson i debatten.
Göran Hägglund är medveten om att den svenska förlossningsvården inte är exemplarisk:
- När det gäller sfinkterrupturer görs det ibland jämförelser med våra finska grannar, som uppenbart har lyckats bättre än vad vi har gjort i Sverige, svarade han i debatten.

Utdrag ur artikel av Åsa Asplid publicerad i Expressen 2013-09-28

Inga kommentarer: