Follow by Email

Leta i den här bloggen

måndag 4 mars 2013

Skövlingen av Ojnareskogen

"EN riksdagsledamot för S, Hillevi Larsson är modig nog att motionera om att se över avregleringen av täktverksamhet i Miljöbalken. Modiga, unga kvinna och jag blir så stolt över henne. Det frestar på att gå in med en enskild motion. I värsta fall får hon inget stöd av sina egna. Jag har förstås skrivit till henne med uppmuntrande ord. Men det är så härligt med de unga människorna som tänker mer på saken än den egna personen. Hon har förstått vidden av den förändring som riksdagsbeslutet ang miljöbalken har. Förändringen innebär att det numera inte fins några skyddsvärda miljöer i vårt land. Varhelst företagen vill bryta våra mineraler så finns inget hinder längre. Domstolarna behöver lagar att luta sig mot när de ska göra avvägningar mellan olika riksintressen. Nu är det fritt fram!"

Utdrag ur text av Rose Marie Wåtz, alias Tuttan, publicerad på bloggen "Tuttanscancerblogg" 2012-10-07

Inga kommentarer: