Utgångspunkten var undersökningar som visar att socialsekreterare pressas allt mer, att personalomsättning är hög och att resursbristen gör att de inte kan följa socialtjänstlagen. Under året har också socialarbetare i bland annat Göteborg, Uppsala och Norrköping demonstrerat och vittnat om en orimlig arbetsbelastning. I Stockholm har Visions och SSR:s nätverk ”Nu bryter vi tystnaden” slagit larm om bristen på resusrer och att utsatta grupper i samhället får det allt svårare.

Både Eva Olofsson och Hillevi Larsson (S) framhöll statens ansvar och menade att försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen och bostadspolitiken lett till att kostnader vältrats över på kommunerna som får ta hand om de människor som utförsäkrats.

– Det är ett hårt tryck på kommunernas ekonomi som går ut över personalen i socialtjänsten och även mot de människor som behöver hjälp, sade Hillevi Larsson.


Utdrag ur text av Mårten Kierkegaard publicerad i Vision 2012-11-15