Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 10 mars 2013

Missbruksutredningen - Ansvarslöst och tragiskt att inget hänt!

"Riksdagsmannen William Petzälls död i september i år väckte stor uppmärksamhet; när han dog hade han länge stått i kö för att få metadonbehandling mot sitt narkotikaberoende. Ungefär samtidigt redovisades siffror som visar att narkotikadödligheten i Sverige 2011 var den högsta någonsin: 487 personer.
En politiker som engagerat sig i frågan är Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna:
– Det måste bli lättare för opiatmissbrukare att få behandling med metadon eller Subutex, säger hon. Utan läkemedel är det många som inte klarar att sluta – trots att alternativet ofta är brottslighet, prostitution eller en för tidig död.
Om det är svårt att nå fram till beslut i huvudmannafrågan, så tycker Hillevi Larsson att man skulle kunna bryta loss vissa delförslag från Missbruksutredningen och behandla dem snabbare. En fråga hon nämner är just läkemedelsbehandling av opiatmissbrukare.
Kanske är regeringen inne på samma spår. I slutet av september gav man Socialstyrelsen i uppdrag att snabbutreda hur metadon- och Subu­texprogrammen fungerar."


Utdrag ur artikel av Miki Agerberg publicerad i Läkartidningen 2012-10-23

Inga kommentarer: