Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 10 mars 2013

Upprop för en bättre missbruksvård!

Till Folkhälsominister Maria Larsson, regeringen och Sveriges riksdag som beslutar om ny missbruksvård

Vi undertecknare kräver:
Det är dags nu att prioritera missbruks- och
beroendevården!

1 000 000 riskbrukare av alkohol, 330 000
alkoholberoende, 77 000 riskbrukare av
narkotika, 65 000 med läkemedelsberoende, 10
000 med dopningsproblem och 29 500 tunga
narkotikamissbrukare.
1 av 5 får vård.

Resurserna minskar nu återigen till vården samtidigt
som minister Maria Larsson och regeringen för
1.5 år sedan fick betänkandet SOU 2011:35 från
missbruksutredningen på sitt bord. Inget har hänt!

Vi på X-CONS ser dagligen exempel på hur människor
inte längre får den vård de så väl behöver, de slås ut ännu
hårdare än tidigare, de saknar bostad och går djupt ner i
missbruk. Dessa människor lider något fruktansvärt, de
vill inget hellre än att få en möjlighet att kunna få lägga
av med missbruket och därmed också kriminaliteten.

Men de erbjuds inte behandling, de erbjuds i bästa fall
ett boende över natten i något av härbärgena som finns i
staden och ett minimalt försörjningsstöd. I slutändan är
det kriminalvården som får sörja för dem.

X-CONS och övriga undertecknare kräver nu att
Maria Larsson plockar fram missbruksutredningen ur
skrivbordslådan, läser igen de många remissvaren och
ser till att det händer något. Det kan inte få fortsätta så
här att människor som ropar efter hjälp inte får hjälpen
därför att regeringen inte förmår sig att fatta beslut i
frågorna som rör missbruksvården.

Vi som undertecknat detta upprop är nödvändigtvis inte
överens i alla delar av betänkandets förslag, däremot är vi
överens om att missbruks- och beroendevården måste få en
högre prioritet istället för att nedrustas.

Peter Söderlund ordförande X-CONS
Eva-Britt Svensson (V) tidigare vice ordförande i
GUE/NGL-gruppen och ordförande i EU-parlamentets
jämställdhetsutskott,
Jimmy Blondin Socialpedagog vid ”En dag i taget”
Björn Fries Förra regeringens narkotikasamordnare
Jörgen Sviden European Cities Against Drugs (ECAD)
Johan Kakko MD PhD Beroendecentrum Stockholm
Hillevi Larsson Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Inga kommentarer: