Follow by Email

Leta i den här bloggen

fredag 1 mars 2013

Nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet

Hillevi Larsson (S) vill införa en nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet, alltså gå ett steg längre och inte bara ha en nollvision mot narkotika. Hon menar att den narkotikarelaterade dödligheten fördubblats sedan 1994, och vad som behövs är att kombinera Sveriges restriktiva linje med en mer human vård. En viktig pusselbit är också att kunna snabbare kunna narkotikaklassa nya nätdroger. I en annan motion förslår hon obligatoriska sprutbytesprogram i alla Sveriges landsting.

Udrag ur nyhetsartikel av Jacob Zetterman publicerad i Dagen 2013-09-22

Inga kommentarer: