Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 31 mars 2013

SPRÅKBRÅK: En Sifon-politiker

Sifon-politiker (en som försöker spruta mot­stån­daren i ansik­tet men vän­der flaskan fel och träf­far sig själv).

"RUT-DEBATTEN ÄR livlig för tillfäl­let. I radions P1 Mor­gon i fredags skulle Maria Abra­hams­son (m) försvara att vi skat­te­be­ta­lare ska sub­ven­tion­era Rut-avdrag för en bar­tender.
Det slu­tade med att hon ansåg att Hillevi Lars­son (s), som vill begränsa Rut, hade en ”fruk­tans­värd män­niskosyn”. Hur kunde det gå så galet?
Maria Abra­hams­son försökte blanda en mix av formalitet-vodka, laissez-faire-likör och soda med en cit­ron­skiva som deko­ra­tion.
Det är skat­tev­er­ket som angett vad som ska gälla för Rut-avdrag och det är inte vi poli­tiker som ska bestämma vad folk vill använda avdraget till, menade Abra­hams­son.
Hillevi Lars­son ansåg tvär­tom att poli­tik­erna borde förän­dra innehål­let i Rut.
Abra­hams­son tycker att Rut är bra för det ger jobb, till och med till en bar­tender ibland — men inte till en arborist för beskärn­ing av träd ingår inte i skat­tev­er­kets lista, möjli­gen kan arboris­ten få jobb som drinkb­landare..."

Utdrag ur text av Peter Lenken publicerad på bloggen Ateljé Lenken 2012-12-03

Inga kommentarer: