Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 31 mars 2013

Var tionde mamma skadas allvarligt vid förlossningen


Det är illa att det inte finns nationella riktlinjer för att förebygga sfinkterruptur i Sverige, något som finns både Finland och Norge och som lett till en betydligt lägre andel förlossningsskador där. Det skriver Hillevi Larsson (S) på TV4/Politikerbloggen.


Var tionde mamma i Sverige skadas allvarligt vid förlossningen!
Varje år föder omkring 100 000 kvinnor barn i Sverige. Enligt vården drabbas cirka 4% av den svåraste förlossningsskadan, sfinkterruptur, som innebär att samtliga lager i underlivet har brustit. Samtliga kvinnor som drabbas har tillfälligt eller permanent svårt att leva ett normalt liv, och många lider av fruktansvärda smärtor.
Men enligt en undersökning utförd på ett stort antal kvinnor visade det sig att bland alla som fött barn hade var tionde den svåraste förlossningsskadan, sfinkterruptur. Drygt hälften visste inte ens om att de hade denna skada, eftersom de varken fått diagnos eller blivit opererade i samband med förlossningen.
Denna bild bekräftas av kvinnor som haft svåra besvär och nu insett att de tillhör de drabbade och därför gått ut med sina berättelser. Frågan uppmärksammades i Uppdrag granskning för en tid sedan. Där trädde även vårdpersonal fram som bekräftade att det med största sannolikhet finns fler drabbade än vad den officiella statistiken gör gällande.
Det finns misstankar om mörkläggning i en del fall, eftersom det ses som ett misslyckande för vårdpersonalen att kvinnorna drabbas av sfinkterruptur vid förlossningen. Det finns också hos en del inställningen att det är ett ”övergrepp” att undersöka mammorna efter förlossningen för att avgöra om de drabbats av en sfinkterruptur. Flera experter menar dock att det i de flesta fall syns utanpå, utan att man ens närmare behöver undersöka kvinnornas underliv.
Det är illa att det inte finns nationella riktlinjer för att förebygga sfinkterruptur i Sverige, något som finns både Finland och Norge och som lett till en betydligt lägre andel förlossningsskador där.
Men vad som är betydligt värre är att andelen allvarliga förlossningsskador är ännu högre i Sverige än den officiella statistiken gör gällande. Det är särskilt skrämmande att det förekommer att skador mörkas!
De kvinnor med sfinkterruptur som skickas hem efter en förlossning utan vare sig diagnos eller operation får sina liv förstörda. Förutom att de inte tas på allvar av vården – de flesta kvinnor upplever själva att de fått svåra skador – innebär det stora problem att leva ett normalt liv och många lider av kronisk smärta. Vad som är allra värst är att chansen att lyckas med operationen minskar ju längre man dröjer. Det innebär att kvinnor som först långt senare får en diagnos och operation riskerar att aldrig bli återställda!
Självklart borde det vara obligatoriskt undersöka kvinnornas underliv med ett enkelt handgrepp efter förlossningen, för att avgöra om de drabbats av en allvarlig förlossningsskada. Vid detta handgrepp är det omöjligt att missa en sfinkterruptur. Vid svåra skador bör kvinnan omedelbart skickas till operation av en läkare. Kvinnan ska inte under några omständigheter sys av en barnmorska eller skickas hem helt utan åtgärd, vilket förekommer i dag.
Det finns naturligtvis många duktiga och engagerade medarbetare inom förlossningsvården, inte minst barnmorskor, som redan idag både förebygger och behandlar sfinkterruptur på rätt sätt. Men det räcker inte så länge var tionde mamma skadas allvarligt vid förlossningen och så länge hälften av dessa inte får den eftervård som krävs för att de ska bli återställda!
Fredag 14 december har jag interpellationsdebatt med ansvarig minister, Göran Hägglund. Jag hoppas då få svar på när vi får nationella riktlinjer för att förebygga, upptäcka och behandla svåra förlossningsskador!

Hillevi Larsson (S)
riksdagsledamot

Debattartikel publicerad på Politikerbloggen 2012-12-10

Inga kommentarer: