Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 10 mars 2013

Krisen i socialtjänsten kan inte lämpas över i kommunernas knä

 
”Resursbrist och överutnyttjande av personalen hotar rättssäkerheten i socialtjänsten”, sa riksdagsledmot Eva Olofsson (v) idag i en debatt med barn- och äldreminister Maria Larsson (kd). Ministern hänvisade till att kommunerna har det yttersta ansvaret.

Utgångspunkten för dagens interpellationsdebatt i riksdagen var Akademikerförbundet SSR:s undersökning av socialsekreterarnas arbetsvillkor, en undersökning som avslöjar hur alarmerande situationen är runt om i landet. Barn- och äldreminister Maria Larsson fick svara på frågan om regeringen är beredd att nationellt se över läget i socialtjänsten och arbetssituationen för socialsekreterare.

Även Hillevi Larsson (s) deltog i debatten som initierats av Eva Olofsson. Olofsson och Larsson vittnade båda om den alarmerade situationen. De pekade på orimlig arbetsbelastning och på den övervältring av kostnader från staten till kommunerna som är resultatet av försämringar i a-kassan, socialförsäkringen och i bostadspolitiken. Hillevi Larsson talade om ett ”hårt tryck på kommunernas ekonomi som går ut över både personalen i socialtjänsten och på de hjälpbehövande människorna”.

Maria Larsson delade inte synsättet utan menade att ”debatten har blivit alltför bred och kommit att handla om både det ena och de andra.” Ministern betonade i stället att kommunerna har egen beskattningsrätt och det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det stöd de behöver.

– Det är välkommet att riksdag och regering uppmärksammar problematiken. Situationen är allvarlig och för att rätta till problemen behövs gemensamma krafttag från både stat och kommun. Medborgarnas rätt till ett likvärdigt socialt skyddsnät över hela landet gör att frågan inte kan lämpas över helt och hållet i kommunernas knä. Vi kommer därför fortsätta att vara pådrivande i de här frågorna, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Det är bra att staten tillskjuter pengar till kunskaps- och metodutveckling, men regeringen måste också ta sitt ansvar så att det går att leva upp till socialtjänstlagens intentioner om att kommunernas sociala erfarenheter ska ligga till grund för samhällsplaneringen. Den övervältring som har skett, och sker, som en följd av bland annat förändringar i a-kassa och socialförsäkringar är inte rimlig, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
Fullständig dokumentation från debatten hittar du på riksdagens webbplats.


Text publicerad på Akademikerförbundet SSRs hemsida 2012-11-13

Inga kommentarer: