Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 31 mars 2013

Siffertrixandet, de deltidssjuka som utförsäkrats och en svajig (m)inister...


Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S ställde härom veckan en mycket befogad och viktig interpellation till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Frågorna handlade om vilket ställningstagande han har gjort rörande att i statistiken har man klassat om de deltidssjuka som har utförsäkrats så att de "är i arbete" fastän man har samma deltidsjobb som före utförsäkringen och vad ministern ämnar göra så att statistiken blir rättvisande. Svaren kom så igår och jag kan inte säga att det Kristersson sa på något sätt var svar i ordets rätta bemärkelse på Larssons frågor:Kristersson vidhöll att de deltidssjuka som det handlar om drygt 22 000 personer till det stora hela skulle arbeta mer nu än före utförsäkringen (!). Och med det skulle det alltså egentligen inte vara några problem med att säga att de som utförsäkrats och som då var deltidssjuka i samband med det också nu kan klassas som "i arbete". ..."

 
 
Utdrag ur text av Martin Moberg, publicerad på bloggen Mobergs betraktelser 2012-12-05

Inga kommentarer: