Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 31 juli 2013

Psykopatiska kvinnomisshandlare

På Riksdagens information om problemet kan man läsa Hillevi Larssons (S) motion från 2003:
”I Sverige saknas god forskning och expertis kring psykopati. Det är en av anledningarna till att denna diagnos alltför sällan används eller får någon effekt i rättsliga sammanhang.
Den forskning som bedrivits i andra länder visar dock att psykopater är överrepresenterade bland kriminella. Minst 20 % av de intagna på svenska fängelser är psykopater.
Enligt Robert D Hare, en av världens ledande experter på psykopati, är så mycket som hälften av alla kvinnomisshandlare i själva verket psykopater.
Det ligger både i den utsatta kvinnans och samhällets intresse att upptäcka psykopaterna bland kvinnomisshandlarna och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Orsaken är att vård och behandling av psykopater inte har någon effekt och att psykopater saknar förmåga att känna rädsla och därför inte avskräcks av hotande fängelsestraff. Detta innebär att kvinnorna är särskilt hotade. Psykopaterna har heller ingen sjukdomsinsikt, och lider inte alls av sin psykopati. Tvärtom. De uppfattar sig själva som osårbara övermänniskor. … Om kvinnan skulle välja att lämna mannen riskerar han att bli extra farlig. De flesta mord på kvinnor sker efter att hon brutit från sitt förhållande.
Det är angeläget att skyddet för enskilda och samhälle förstärks mot den ytterst farliga kategori brottslingar som psykopaterna utgör. ”
Trots denna insikt är hotet mot kvinnor fortfarande stort och samhället har gjort mycket litet åt problemet. När en hög chef i polisen lyckas dölja sin monsterlika psykopati och under många år utnyttjade och kränkte unga flickor inser vi att problematiken är djup, skyddad och väl dold.

Utdrag ur text av Börje på bloggen Börje Peratt utforskare 22 juli 2013

Inga kommentarer: