Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 14 juli 2013

FAS 3 är nu gratis heltidsarbete

Hillevi Larsson (S) skriver i en bra interpellation en fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) om Fas 3, som nu blir etter hårdare gentemot de långtidsarbetslösa...:
(...) Hon befarar att fas 3-deltagare tvingas till gratis heltidsarbete och bara får söka jobb och utbilda sig på fritiden, eftersom det är anordnarna som bestämmer om fas 3-deltagarna får söka jobb på arbetstid eller inte.

– Eftersom kontrollen av fas 3-anordnarna brister riskerar detta att bli ett allvarligt problem, skriver Hillevi Larsson. Hon konstaterar dessutom att allt fler arbetslösa hamnar i fas 3, trots riksdagens beslut om att stoppa anvisningarna dit.
Utdrag ur text av Martin publicerad på Martin Mobergs betraktelser 2013-06-14

Inga kommentarer: