Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 11 juli 2013

 10 000 kräver bättre missbruksvård

[bild] Bruce Clarke, fd narkoman, idag reporter på Drugnews, var en av inititativtagarna till manifestationen
Bruce Clarke, fd narkoman, idag reporter på Drugnews, var en av inititativtagarna till manifestationen
STOCKHOLM En manifestation hölls i onsdags på Sergels torg i Stockholm mot regeringens urvattnade förslag om missbruksvården som uppfattas som steg i fel riktning. Ett upprop med 10 000 namn för en bättre missbrukvård lämnades efteråt till riksdagen.
På ”Plattan” samlades under onsdagseftermiddagen ett par hundra deltagare och flera förbigående stannade till och lyssnade på flera tal och sånger av riksdagsledamoten Hillevi Larsson, bland annat visan ”Somliga går med trasiga skor”.
Nätverket av föreningar och enskilda bakom manifestationen har olika bakgrund och åsikter, men hade enats om tre krav till regeringen: en vårdgaranti och öronmärkta pengar för omedelbar hjälp för personer som vill bryta sitt beroende, lagstadgat brukarinflytande, samt evidensbaserad behandling och en rejäl forskningssatsning.
Flera talare hyllade utredaren Gerhard Larssons genomlysning av bristerna i missbruksvården i Sverige, men beklagade att de flesta av hans 70-tal förslag till reformer lagts åt sidan i regeringens proposition.
Enligt utredaren – som lämnade betänkandet till regeringen redan i april 2011 – finns omkring en halv miljon människor som hamnat i beroende av alkohol, narkotika, doping eller läkemedel och en miljon som har ett riskbruk. Men bara en av fem med missbruk upptäcks och erbjuds hjälp idag, särskilt personer med flera diagnoser riskerar hamna mellan stolarna.
Han ville bland annat flytta huvudansvaret till hälso- och sjukvården (istället för delat som idag med kommunerna), ändra tvångvården, införa särskild vårdgaranti, lagstadga brukarinflytande och lyfta det länge nedprioriterade vårdområdet.
Men regeringen kom efter nära två års funderande nästan bara med ett lagförslag om att införa skyldighet för landsting och kommuner att samarbeta om personer med beroendeproblem.
– Regeringens nonsensproposition är ett hån mot alla missbrukare och deras anhöriga. Den får inte röstas igenom i riksdagen. Gör om, gör rätt, sade en av initiativtagarna Bruce Clark, före detta drogmissbrukare och idag journalist, i sitt inledningsanförande.
Han har arbetat hela hösten med ett upprop för en bättre missbrukarvård och samorganiserat dagens manifestation. Inte helt enkelt, flera stridiga viljor, men det gick till slut. Kommer nog kännas lite tomt nu när det är över, sade han efteråt.
Några talare attackerade hårt ansvarig minister Maria Larsson (KD) för att inte lyssnat på utredaren.
– Bästa minister, hur kunde det bli så fel? Det behövs mer kunskapsbaserade åtgärder, inte tyckande. Vad är det ministern trippar på om inte makten, sade läkaren Johan Kakko som tyckte hon borde avgå.
Kajsa Duvstad från Liberala ungdomsförbundet skämdes för att ”behöva stå här idag, men det görs nästan ingenting för de som hamnat på samhällets botten”. Hon tycker också hennes eget parti, Folkpartiet, svikit vallöftet om vårdgaranti för missbrukare.
Även representanter från X-cons och Riksförbundet för Rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling kritiserade regeringen.
– Vi är också verklighetens folk!, socialminister Göran Hägglund och Maria Larsson – det behövs bostäder, arbete och en fungerande missbruksvård för lika behandling och ett gott bemötande, sade RFHL:s ordförande Inger Forsgren.
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare på Kriminalvården, beklagade i sitt tal att utredarens förslag inte följts och vill utöka läkemedelsassisterad behandling av de många intagna med missbruksproblem. Vilket också skulle minska risken för återfall i kriminalitet.
En i sällskapet av talare som särskilt ville betona att han stöder en svensk restriktiv och balanserad narkotikapolitik var Jörgen Sviden, direktör på nätverket European Cities Against Drugs. Men han oroas över att Sverige är ett av få länder där missbruket ökar.
– Vi är många som reagerat på att det görs för lite, för sent, för tyst. Från högsta politiska ledningen hörs ingenting och debatten är i princip död om narkotikafrågan.
Agerar beslutsfattare inte och ”sätter upp rödljus igen, så kan tusentals ungdomar hamna i ett missbruk”, som helt eller delvis förstör deras och anhörigas liv, resonerade Sviden.
Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) varnade för att dödlighet och missbrukets nota fortsätter att öka om inget grundläggande görs och mer satsas.
17 miljarder kronor satsar landsting och kommuner årligen på missbruksvård, men samhällets kostnader är omkring 150 miljarder, de mänskliga kostnaderna går inte att beräkna, underströk hon.
– Vi borde som nytt mål även sätta upp en nollvision mot missbruksrelaterad dödlighet. Dagens mål om ett narkotikafritt samhälle riskerar ofta bli repressivt, sade hon.
Efter manifestationen vandrade en utsedd kommitté till riksdagens entré och lämnade över de cirka 10 000 namnunderskrifter, som samlats via Facebook och över 500 fångar som skrivit på, till stöd för en bättre missbruksvård. Namnlistan togs emot av två ledamöter från socialutskottet för registrering.
Moderaten Metin Ataseven sade att hans parti stöder den kritiserade propositionen, medan socialdemokraten Christer Engelhardt berättade att S just lagt en motion som stöder flera av manifestationens krav.
– Vi stöder inte regeringens förslag, det är för tunt och saknar helhetsgrepp, sade Engelhardt till Drugnews.
Hur missbruksvården ska reformeras börjar socialutskottet diskutera nästa vecka, 15 maj ska riksdagen ta ställning till propositionen.

Nyhetsartikel av Sven Liljesson publicerad på Drugnews 2013-04-10

Inga kommentarer: