Follow by Email

Leta i den här bloggen

lördag 13 juli 2013

Brist på specialistläkare och specialistsjuksköterskor

Det förhållandet att man kan anslå mer pengar till olika specialistutbildningar eller till kursverksamhet – jag har själv fått delta i sådant från politisk utgångspunkt – tror jag är viktigt för att få fler läkare att intressera sig för olika områden.
Det som Hillevi Larsson (s) är inne på i sitt anförande är viktigt, nämligen att detta även gäller sjuksköterskor.
Man måste ha olika kompetenser på specialistavdelningarna – det kan jag personligen vittna om – och de ska finnas på många ställen i landet.
En koncentration inte bara till Sverige utan till hela Norden och kanske till och med till Europa är viktig för att på så sätt kunna ta vara på de allra bästa kunskaper som finns.
 
Utdrag ur inlägg av Gunnar på bloggen Gunnar Andréns politiska blogg 2013-04-23

Inga kommentarer: