Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 31 juli 2013

Nytt Kunskapslyft behövs!

Sommardebatt

Satsningen pågick 1997 - 2002 och arbetslösheten halverades. Vi har gjort det förr och kan göra det igen!

Hillevi Larsson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Hon är dagens skribent i Folkbladets Sommardebatt om arbetslöshet.

Vi har idag både hög arbetslöshet och matchningsproblem, som innebär att arbetsgivarna inte hittar personal med rätt kompetens.
Var femte rekrytering misslyckas, trots att arbetslösheten är drygt 8%!

De senaste åren har arbetslösheten stigit samtidigt som matchningsproblemen har ökat.
Slutsatsen är att arbetslösheten inte automatiskt minskar för att fler jobb tillkommer. Vi måste självfallet skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, men även rusta de arbetslösa med kompetens så att de kan ta de jobb som finns!

Arbetsmarknadspolitiken har idag sitt fokus på sänkta ersättningar och tvingande åtgärder för arbetslösa och sjuka. Tanken bakom är att människors vilja att arbeta ökar när livet som arbetslös eller sjukskriven är eländigt. Denna strategi har misslyckats. De flesta arbetslösa vill inget hellre än att få ett arbete, men de får inte tillgång till den kompetensutveckling som skulle behövas för att komma i fråga för ett jobb. De sjuka utförsäkras, men det leder inte heller till jobb. Här krävs rehabilitering för att kunna återvända till arbetslivet.

De senaste fem åren har arbetsförmedlingen skickat tillbaka nästan 20 miljarder kronor till staten, pengar som ”brunnit inne” på grund av stelbenta byråkratiska regelverk som bara tillåter vissa begränsade åtgärder. Reglerna borde ändras så att arbetsförmedlingen kan erbjuda reguljära utbildningar till arbetslösa för att öka deras chanser att få jobb. Inte ens de arbetslösa som saknar grundskola eller gymnasium kan få hjälp med dagens regelverk!

Hela utbildningssystemet behöver en rejäl upprustning. Resurserna har minskat de senaste åren, när de istället borde öka. Vi behöver satsa på alla utbildningsnivåer: förskola, skola, gymnasium, högskola, yrkeshögskola, komvux, yrkesvux, folkbildning och så vidare.

Det sägs ibland att utbildning inte lönar sig, att vi har många akademiker som går arbetslösa. Visst är det så att utbildning aldrig är en garanti för att få jobb. Men samtidigt visar forskningen att risken att bli arbetslös ökar ju kortare utbildning man har. Störst är risken om man saknar gymnasieutbildning.

Det är inte bara teoretiska utbildningar som ökar jobbchanserna, många praktiska utbildningar ger minst lika goda jobbchanser. Inte minst bristyrkesutbildningar.
Sist vi hade 8% arbetslöshet lanserade S-regeringen "Kunskapslyftet": genom vuxenutbildning fick 800 000 gymnasiekompetens. Satsningen pågick 1997 - 2002 och arbetslösheten halverades. Vi har gjort det förr och kan göra det igen!

Hillevi Larsson
Riksdagsledamot (S)

Publicerad i Folkbladet 22 juli 2013

Inga kommentarer: