Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 4 november 2009

Idéerna håller än i dag

Hittills tycker jag att socialdemokratin varit bäst på att leverera ett bra samhälle för det stora flertalet.

Den socialdemokratiska ideologin bygger på jämlikhet, demokrati, rättvisa och frihet. Tidigt valde de socialdemokratiska ledarna i Sverige reformer framför revolution och öppenhet framför isolering. Det gav resultat! Steg för steg reformerades samhället från U-land och diktatur till ett demokratiskt välfärdssamhälle. Allt det vi tar för givet idag - skola, vård, omsorg, föräldraförsäkring, mödravård, åtta timmars arbetsdag, fackliga rättigheter, a-kassa, pensioner m.m. - har byggts upp under lång tid genom mödosamt arbete. Den svenska högern har stått på den andra sidan och bekämpat flertalet reformer för demokrati och välfärd.

Genomförandet av de socialdemokratiska visionerna i Sverige har gjort Sverige till ett av de bästa länderna att leva i, för det stora folkflertalet.

En viktig orsak till detta är den generella välfärden, d v s. "Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov." Målet har alltid varit att så många som möjligt ska ha det så bra som möjligt. Därför har statsministern, direktören och arbetaren kunnat få vård i sjuksängar bredvid varandra bekostade via skattsedeln. Deras barn har kunnat gå i skolan i tillsammans, även det bekostat via skattsedeln. Inte bara låginkomsttagare utan även medelklassen har gynnats av detta system. De har fått betala högre skatt men fullt ut fått del av välfärden och sluppit dyra avgifter till skola, vård, omsorg, arbetslöshets- och sjukförsäkring o s v.

De socialdemokratiska idéerna håller än idag. Tanken att samhället blir bättre när man bryr sig om varandra och hjälper varandra blir aldrig omodern. Motsatsen "Sköt dig själv och skit i andra" kommer aldrig att leda till ett hållbart samhälle.

Socialdemokratins dilemma har varit det långa maktinnehavet. Det är inte svårt att vara kritisk mot andra, däremot att vara självkritisk. Vi har inte fullt ut lyckats genomföra den socialdemokratiska ideologin och det måste bli huvuduppgiften om vi vinner nästa val.

Jag är socialdemokrat för att jag vill bekämpa orättvisorna i samhället. Då räcker det inte att reparera den skada högerregeringen ställt till med. Vi måste också utveckla vår egen politik. Vi förlorade förra riksdagsvalet för att vi var för otydliga i vår jobbpolitik, inte var tillräckligt lyhörda för medborgarnas verklighet och för att många pensionärer vände oss ryggen. Dessa utmaningar måste vi nu ta tag i!

Det samhälle jag tycker vi ska sträva mot sammanfattas bra av Solon: "Vad är en ideal stat? Den stat där en oförrätt mot den ringaste medborgare anses som en oförrätt mot alla".


Hillevi Larsson

Publicerad i Folkbladet den 29 augusti 2009

Inga kommentarer: