Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 4 november 2009

Vad gör Malmöpolitikerna i riksdagen?

Sydsvenskan har ställt de tio politikerna på Malmöbänken mot väggen. Här är hela listan över frågor de drivit och kommer att driva i riksdagen.

Öresundsintegration, miljonprogrammen i Rosengård och Fosie samt kravet på en polishögskola till Malmö är frågor som de tio politikerna på Malmöbänken kommer att driva i riksdagen det kommande året.

Genomgången av ledamöternas aktiviteter de tre senaste åren visar på en stor variation.

Ledamöter från den rödgröna oppositionen är betydligt mer aktiva i riksdagen än de borgerliga kollegerna. Inte så konstigt, det är så oppositionen måste agera.

De borgerliga ledamöterna har helt andra möjligheter.
- Varje vecka har vi möten med folk från olika departement och det är då vi gör jobbet. Då har vi också enorma möjligheter att påverka politiken innan den kommer upp till debatt, säger Staffan Appelros (M).

Karin Svensson Smith (MP) hävdar att ledamöter, oavsett parti, skriver egna motioner enbart för att imponera på journalister på hemmaplan.

Ledamöternas aktiviteter beror också på vilka uppdrag de har för övrigt. Leif Jakobsson (S) är vice gruppledare för samtliga socialdemokrater i riksdagen vilket innebär att han gör mycket jobb som aldrig syns utåt.

Allan Widman (FP) har lett två statliga utredningar om veteransoldater, arbete som tar tid från riksdagsarbetet.

Hillevi Larsson (S) var mammaledig under den allmänna motionstiden förra hösten och även denna höst. Det innebär att hon får vänta ett år till nästa gång det är möjligt att lägga egna förslag.

Inge Garstedt (M) hävdar att alla moderaterna på Skånebänken försökt lägga kommunalt riv & kiv bakom sig.
- Vi försöker se till hela regionen vilket ger bättre slagkraft, säger hon.

I riksdagen sitter tio politiker valda av Malmöborna. Sydsvenskan har gått igenom vad de gjort de tre gångna åren och vad de ska göra för Malmö det kommande året före valet.
Vad har du gjort för Malmö de tre senaste åren?
Vad tänker du göra för Malmö det kommande året?Luciano Astudillo (S), civilingenjör. Ledamot i arbetsmarknadsutskottet.
Ensam motionär: 57
Motioner: 89
Interpell: 98
Skriftliga fr:105
Anföranden:360
- Jag har bland annat ifrågasatt polisens agerande vid Reclaim the streets så kal-lade gatufest, polisens ordval i Rosengård, forskning vid Malmö högskola, vuxenutbildningen i Malmö och Malmös flyktingmottagande.
- Fortsätta arbeta för flyktingmottagandet, miljonprogrammen i Rosengård och Lindängen där staten måste gå in och ta ett ansvar. Andra halvan ska jag ägna åt arbetsmarknadsfrågor.


Marie Granlund (S), politisk sekreterare. Vice ordförande i utbildningsutskottet, ledamot i krigsdelegationen, talesperson i utbildningsfrågor för Socialdemokraterna.
Ensam motionär:3
Motioner:89
Interpell: 11
Skriftliga fr:2
Anföranden:125
- Jag har ju ett nationellt uppdrag för partiet och i det har jag med mig viktiga erfarenheter och perspektiv från Malmö vilket gynnar Malmö.
- Jag har drivit frågan om mer forskningsresurser till Malmö högskola och det kommer jag att fortsätta med.


Leif Jakobsson (S), ombudsman. Ledamot i riksdagsstyrelsen, suppleant i utrikesnämnden, vice gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Ensam motionär: 13
Motioner: 56
Interpell: 5
Skriftliga fr:-
Anföranden:33
- Mycket av min tid går åt till partiarbete eftersom jag är vice gruppledare. Eftersom jag inte sitter i något utskott har jag ingen automatisk talartid. Men mest har jag ägnat mig åt Öresundsfrågor.
- Det blev en konstig kompromiss om höghastighetstågen, jag tänker på omvägen via Helsingborg till Malmö. Det tänker jag ägna mig åt.


Hillevi Larsson (S), politisk sekreterare. Ledamot i civilutskottet, suppleant i justitieutskottet och EU-nämnden. För närvarande tjänstledig från riksdagen.
Ensam motionär: 43
Motioner: 125
Interpella: 24
Skriftliga fr:2
Anföranden:181
- Jag har ägnat mycket tid åt Öresundsfrågor som ju i hög grad påverkar Malmö.
- Fortsätta driva frågor om Öresund, bland annat det orättvisa skatteutjämnings- systemet och att arbetssökande i Malmö inte får hjälp att åka över till Danmark och söka jobb. Men också att Malmö måste få statlig kompensation för allt ansvar vi har tagit för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Bostadsbristen i Malmö är en annan viktig fråga som jag ska driva.


Karin Svensson Smith (MP), lärare. Ledamot i trafikutskottet, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och skatteutskottet. Ledamot i transportinfrastruktur-kommittén och även en tid i klimatberedningen.
Ensam motionär:1
Motioner: 116
Interpell: 12
Skriftliga fr:29
Anföranden:235
- Jag har bland annat berett vägen för spårvägar i Malmö och fått med Banverket som medfinansiär och jag har protesterat mot Öresundsverket. Men också möjligheten för kommuner att införa trängselavgift.
- Jag fortsätter med spårvagnsfrågorna och även att det ska bli bättre spåranslutning från Malmö hamn.


Marianne Berg (V), socialsekreterare. Ledamot i konstitutionsutskottet, suppleant i socialutskottet och EU-nämnden. Sitter även i partiets förtroenderåd, är vice ordförande i riksdagens HBT-grupp och ledamot i e-offentlighetskommittén, en utredning om sekretessfrågor.
Ensam motionär:-
Motioner:260
Interpell: 5
Skriftliga fr:14
Anföranden:119
- Inget specifikt, ingen enskild motion eller så.
- Bostadsfrågan i Malmö och då handlar det främst om renovering och sanering i Rosengård. Det tänker jag strida för.


Staffan Appelros (M), direktör. Ersättare för migrationsminister Tobias Billström (M) sedan 16.2 2007. Suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.
Ensam motionär:15
Motioner:21
Interpell: -
Skriftliga fr:6
Anföranden:10
- Framför allt frågan om avmonopolisering av fjärrvärmenäten vilket kommer att ge Malmöborna lägre fjärrvärmekostnader och så försökt bekämpa de mest notoriska p-botssyndarna vilka finns i Malmö. Och så en polishögskola till Malmö.
- De frågor jag kommer att driva har förstås sin inspiration i Malmö men just nu har jag ingen direkt Malmöfråga på gång.


Inge Garstedt (M), jurist. Ledamot i justitieutskottet, suppleant i utbildningsutskottet.
Ensam motionär:4
Motioner:26
Interpell:-
Skriftliga fr:4
Anföranden:68
- Många frågor har direkt bäring på Malmö men vi på den moderata Skånebänken har försökt agera över kommungränserna och agerat för länet.
- Situationen i Rosengård och polisens jobb där ska jag ägna mig åt, det är fullständigt självklart.


Olof Lavesson (M), Ledamot i kulturutskottet, suppelant i konstitutionsutskottet, ledamot i presstödsnämnden.
Ensam motionär:15
Motioner:28
Interpell:1
Skriftliga fr :2
Anföranden:33
- Kulturutskottet har inte så många debatter i kammaren och därför blir det inte heller så många anföranden. Mitt fokus har legat på Öresundsintegration.
- Hur man hjälper de som vill återvända till sina hemländer där jag hävdar att kommunerna ska åläggas att ha handlingsplaner vilket Malmö inte har. Jag kommer också att arbeta för att utrikesfödda får bättre stöd för entreprenörskap, i dag missgynnas de vilket även sker i Malmö.


Allan Widman (FP), advokat.Ledamot i försvarsutskottet och krigsdelegationen, suppleant i riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. 1:e vice ordförande i FP:s riksdagsgrupp, ledamot i Nato-delegationen och ledde veteransoldatutredningarna.
Ensam motionär: 11
Motioner:22
Interpell:7
Skriftliga fr:38
Anför:120
- Lyft frågan om miljö- och natur kring Malmö, trafikplanering kring Malmö och frågan om universitetsstatus för Malmö högskola.
- Utanförskapet i främst Rosengård och Fosie är en ödesfråga för Malmö, en fråga som kommunen inte själv kan lösa utan det behövs statlig hjälp. Annars kommer de sociala problemen att eskalera.


Av Bibi Häggström

Publicerad i Sydsvenskan 5 oktober 2009

Inga kommentarer: