Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 11 november 2009

Avantgarde

Malmö
Avantgarde vill göra verklighet av visionen om en jämställd
arbetarrörelse med feministisk politik. Bara unga kvinnor kommer
ifråga när klubben föreslår namn till politiska uppdrag.
Det är nomineringstider för Socialdemokraterna i Malmö. Alla klubbar
och föreningar har presenterat sina favoritnamn till riksdagen och
regionen. I december klubbas listorna på ett möte där alla är
representerade. Nominering till kommunvalet sker efter nyår.
Den feministiska S-kvinnoklubben Avantgarde följer sin vanliga
strategi: Kvotering.
– Vi nominerar bara unga tjejer. Det är vår policy. Männen som är bra
kommer fram ändå, säger Frida Trollmyr.
Frida Trollmyr är ordförande i Avantgarde. Hon är också ledamot i
kommunfullmäktige och i utbildningsnämnden. Dessutom är hon vice
ordförande i Socialdemokraterna i Malmö och ingår i valberedningen.
Nu är det söndag förmiddag. Fönsterrutorna immar på kafé Systrar och
Bröder nära Stadsteatern. Här sitter Frida Trollmyr med sju andra
Avantgardemedlemmar och pratar politik. Klubben har alltid brunch
sista söndagen i månaden.
– Innan vi började med bruncherna kände vi att vi inte inte hann prata
politik på våra vanliga månadsmöten. Vi att vi blev helt överösta av
information och vi skulle hela tiden yttra oss om saker, säger Frida
Trollmyr.
Bruncherna har ingen dagordning. Den här gången blir Malmömoderaternas
riksdagskandidater ett samtalsämne. Listan toppas av tre män följda av
en kvinna, en man och tre kvinnor. Av 18 namn är 10 män.
– Gubbig lista, säger Frida Trollmyr.
– Inte precis "varannan damernas", säger Sofia Hedén.
– Långt ifrån, säger Frida Trollmyr.
Klubbmedlemmarna tycker inte heller att deras eget parti är perfekt
när det gäller jämställdhet. Sedan valet 1994 har Socialdemokraterna
principen "varannan damernas" – varannan person på valsedlarna är en
kvinna. Men eftersom män brukar toppa listorna går toppuppdragen
oftast till män. Samma sak gäller ordförandeposterna i nämnder och
styrelse.
Avantgarde har nyligen tagit upp saken i ett brev till valberedningen
skrivet tillsammans med moderföreningen S-kvinnor i Malmö. I brevet
står:
"Den nuvarande genusordningen i samhället avspeglas dessvärre
fortfarande i partiets alla organisationer. Kvinnor diskrimineras!"
Avantgarde bildades som ett rikstäckande nätverk för snart tio år
sedan. S-kvinnorna såg att medelåldern var hög och tyckte att de unga
kvinnorna behövde ett eget forum. Avantgardemedlemmarna i Malmö
bildade en egen lokal klubb för feministiska socialdemokratiska
kvinnor i åldrarna 25 till 35.
– Avantgarde betyder ju förtrupp. Vi vill gå i täten för
jämställdhet och feminism, säger Frida Trollmyr.
En tidig medlem var Katrin Stjernfeldt Jammeh som idag är
socialkommunalråd - ett av de tyngsta politiska uppdragen i Malmö.
– Jag var aldrig så jätteaktiv. Men jag tyckte att det var många
spännande och bra diskussioner. Det finns ett självändamål i att unga
tjejer kommer ihop och diskuterar politik och backar upp varandra,
säger hon.
Frida Trollmyr säger:
– Avantgarde var först med att nominera Katrin till socialkommunalråd.
En annan av de första avantgardisterna var Katrin Stjernfeldt Jammehs
politiska sekreterare Anna Andersson. Julia Janiec som idag är högsta
politiska tjänsteman i egenskap av stabschef på
kommunalrådsavdelningen har varit ordförande för i klubben och är
fortfarande medlem. Riksdagsledamoten Hillevi Larsson, som dessutom är
S-kvinnors ordförande i Malmö och ingår i valberedningen är också
medlem. Andra i klubben är helt nya i politiken. Avantgarde har idag
25 medlemmar.
Individualiserad föräldraledighet där en bestämd del viks för mannen
och en annan för kvinnan har alltid varit en profilfråga för
Avantgarde. På kongressen i Malmö år 2005 när en utredning om tredelad
föräldraförsäkring var uppe till förslag försökte medlemmarna bilda
opinion genom en utställning där två rep med blöjor visade skillnaden
i mäns och kvinnors föräldraledighet. Den gången sa kongressen nej. Nu
pågår en ny kongress i Stockholm och mycket tyder på att en delad
föräldraförsäkring kan bli verklighet.
Lika rätt till sjukvård för kvinnor och män är ett annat område som
engagerar Avantgarde. Frågan kommer upp på söndagsbrunchen. På
klubbens blogg har Frida Trollmyr lagt upp en debattartikel om de
uppmärksammade DO-fallen där gravida kvinnor med svåra smärtor nekats
sjukskrivning.
– Jag skulle vilja se en man jobba med de symptomen, säger Sofia Hedén.
Nyhetsrapporteringen om den hårt belastade kvinnokliniken på
Universitetssjukhuset Mas kommer också på tal.
– Jag födde barn för ett år och tre månader sedan. Redan då var det
ansträngt, säger Hillevi Larsson.
Sofia Hedén som fick sitt andra barn i somras instämmer.
– Min största oro inför förlossningen var att det inte skulle finnas
plats.
Det visade sig också bli extremt pressat:
– En halvtimme efter förlossningen kom det in en annan familj i
förlossningssalen! Där satt man med allt blod.
Deras slutsats är att det finns starka skäl att höja regionskatten.
Avantgardemedlemmarna använder varandra som bollplank i olika frågor.
Frida Trollmyr som sitter i utbildningsnämnden i Malmö vänder sig till
Sofia Hedén som är högstadielärare:
– Jag är nyfiken på de nationella proven som tredjeklassarna gör. Jag
har tidigare varit emot. Men när jag läser om det i tidningarna verkar
lärare och elever tycka att det är bra.
Sofia Hedén är föräldraledig nu och undervisar inte själv
tredjeklassare. Hon säger:
– Jag tror att många tycker att det har fungerat bra. Problemet är att
nu ska eleverna börja göra nationella prov i många fler ämnen. Det kan
jag för mitt liv inte förstå hur det ska gå till. Det förutsätter ju
att alla läser samma sak samtidigt. En intresseklubb som Avantgarde
hör inte till vanligheterna i Socialdemokraterna. Partistrukturen
bygger på att föreningar är knutna till bostadsområden eller till
fackföreningar. Men på senare år har allt fler medlemmar börjat
organisera sig utifrån intresse. Det finns till exempel en förening
som bara jobbar med skolfrågor och en som ägnar sig åt globala frågor.
Partiet uppmuntrar initiativen, säger ombudsmannen Eva Holmström:
– Ett tag hade vi ett tänk där man alltid skjutsade in nya medlemmar i
våra gamla S-föreningar. Men ofta är det bra att en förening bildas
från intresse. När det kommer nya medlemmar är det ofta något särskilt
intresse som gör att de vill engagera sig.
Leif Jakobsson som är Socialdemokraternas vice gruppordförande i
riksdagen och ledamot i styrelsen i Malmö har stort inflytande i
partiet i Malmö. Han ser de unga feministerna som en outnyttjad
tillgång inför valet.
– Vi har pratat om att Avantgarde måste få en bättre plats i
valrörelsen och i vårt utåtriktade arbete. De har ett kontaktnät
utanför rörelsen som vi vill nå.
Men det fanns medlemmar som var tveksamma när Avantgarde bildades,
berättar Frida Trollmyr.
– Jag blev uppvaktad av en äldre S-kvinna som undrade varför vi
startade en egen klubb istället för att vara med i deras.
Frida Trollmyr förklarar:
– Jag har gått på möten med en områdeskvinnoförening. Medlemmarna är
snälla och välkomnande och blir jätteglada när det kommer nya unga.
Men medelåldern är ganska hög. De pratar mycket om äldreomsorg och
vårdköer. Så kom jag och ville prata om bostäder och föräldraförsäkring.
Det finns en önskan om att Avantgardemedlemmarna inte ska isolera sig
utan gärna vara med i områdesföreningar också.
- Jag brukar uppmuntra det, säger Frida Trollmyr.
– Så att det inte bara blir killarna för sig och tjejerna för sig. Men
man kan gå till Avantgarde och samla kraft.

Ur Avantgardes plattform:
"Som avantgardist vill vi bryta mot den kvinnliga normen given av den
patriarkala maktstrukturen. Vi vill ta makt, ta plats och inte anpassa
oss till normen. Vi vill inte göra om oss. Vi vill göra om samhället."

Avantgarde är en S-kvinnoklubb som jobbar med tre områden:
1. För att feminismen ska få genomslag i partiet och för att
partistrukturen ska bli jämställd. Socialdemokraterna blev officiellt
ett feministiskt parti år 1997.
2. Driva politiska frågor utifrån en feministisk grundsyn.
3. Nätverk och pepp. Medlemmarna ska stötta varandra i det politiska
arbetet.


Elin Fjellman Jaderup

Publicerad i Sydsvenskan 5 november 2009

Inga kommentarer: