Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 15 november 2009

Pensionärer är inte bidragstagare!

Svar till Ewa Thalén Finné (M) och Margareta B Kjellin (M) SKD 2009-11-09.

Riksdagsledamöterna Ewa Thalén (M) och Margareta B Kjellin (M) hävdar att Allians-regeringens politik gynnar de äldre. Vi är säkra på att de allra flesta pensionärer i det här landet inte delar den uppfattningen.

Pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Anledningen är det förvärvsavdrag – jobbskatteavdrag – som Alliansregeringen infört för personer som arbetar. Nu gäller inte längre principen om lika skatt för samma inkomst. Det är naturligtvis helt orimligt.

Trots en mindre justering i budgetpropositionen föreslår regeringen att klyftan mellan löntagare och pensionärer ska vidgas. Vi socialdemokrater accepterar inte skillnaden mellan beskattning av pension och lön. Pension är ju uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete.

Vår principiella hållning är att pensionärer och personer som har ersättningar från våra försäkringssystem inte ska beskattas hårdare än löntagare vid samma inkomst. I vårt budgetalternativ föreslår vi därför ett första steg mot att återupprätta rättvisan i skattesystemet.

Vi socialdemokrater vill sänka skatten för de breda pensionärsgrupperna. Alla pensionärer med en inkomst upp till cirka 30 000 kronor i månaden får en större skattesänkning med vårt förslag än med regeringens förslag.

Skatten för pensionärer sänks genom att grundavdraget höjs, mest för pensionärerna med en normalinkomst. Samtidigt som skatten sänks för pensionärer så avvisar vi det utvidgade förvärvsdraget – jobbskatteavdraget – som regeringen föreslår. Detta bidrar också till minska den klyfta mellan pensionärer och löntagare som Allians-regeringen har skapat. Vår politik skulle halvera eller nära halvera klyftan – mellan den skatt som en löntagare och den skatt som en pensionär betalar – för pensionärer med normal pension.

Det är den S-märkta politiken som gynnar de äldre, inte Alliansregeringens orättvisa skattepolitik som betraktar pensionärerna som bidragstagare.

Ronny Olander, riksdagsledamot (S), Svedala
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (S), Malmö


Publicerad i Skånska Dagbladet 11 november 2009

Inga kommentarer: