Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 28 februari 2013

Upprop för bättre missbruksvård

En politiker som skrivit under uppropet är riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S), från Malmö. Hon chockades över sin kollega Petzälls död.
– Han blev en symbol för den stora tysta grupp med beroendeproblem som inte får hjälp. Att han som riksdagsledamot gick ut med sina problem och ändå inte kom i vård efter återfall, visar väl hur svårt det är att få hjälp i landet. Det är höga trösklar, regionala skillnader inom exempelvis underhållsprogram och brist på resurser. Flera dör för att de inte kommer i behandling, säger hon till Drugnews.
Hillevi Larsson debatterade bristerna i vården med ansvariga ministern för några veckor sedan i riksdagen. Hon anser att fler opiatberoende ska erbjudas underhållsbehandling och att spärregeln måste tas bort för vård vid återfall.
– Nuvarande regler är omänskliga. Jag vill behålla den restriktiva hållningen till droger, men det måste gå att kombinera med en human inställning till missbrukarna. Målet om ett narkotikafritt samhälle bör utvidgas med en nollvision för dödlighet, säger Hillevi Larsson.
De regionala skillnaderna med långa köer i några landsting vill hon jämna ut genom statlig finansiering av Metadon- och Subutex-program


Utdrag ur nyhetsartikel publicerad i Drugnews 2012-09-06

Inga kommentarer: