Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 28 februari 2013

SVT Agenda debatt om missbruksvården


 
”NARKOMANERNA DÖR SOM FLUGOR I KÖN”

-Metadon räddar liv men man minskar tillgången, sade Hillevi Larsson (S), i Agenda-debatten om narkotikapolitiken med folkhälsominister Maria Larsson (KD)

-Det finns vetenskapligt belagd behandling som vi vet fungerar, sade Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Hon lyfte särskilt fram behandling med metadon, ett narkotikaklassat läkemedel som skrivs ut av läkare till missbrukare som är under behandling.
-Dödligheten minskar, hälsan blir bättre. Det är färre som begår brott eller prostituerar sig. Man kan ha bostad, familj och jobb, sade Hillevi Larsson.
-Det finns så mycket forskning som visar att metadon räddar liv och ändå begränsar man tillgången, sade hon
-Köerna är årslånga och folk dör i kön som flugor.
Enligt Hillevi Larsson är det värre än så.
-Det finns de som kastas ut från behandlingen och det finns det inte heller något vetenskapligt belägg för att det skulle vara rätt våg att gå.
-Dödligheten ökar tjugo gånger för dem som kastas ut, sade Hillevi Larsson.

Ministern: Det finns brister

Folkhälsominister Maria Larsson medgav att det finns brister och att köerna är för långa på flera håll. Hon sade också att behandlingen med metadon och liknande substanser har ökat de senast åren.
--Betydligt fler har fått behandlingen. Men det finns långa köer i vissa landsting, där man uppenbarligen inte sköter sin uppgift, sade hon.
-Socialstyrelsens riktlinjer, som har vetenskaplig grund, säger att detta är en av flera verksamma behandlingar.
På frågan om hon tänker se till att fler får tillgång till metadon svarade hon:
-Vi har sett till att riktlinjerna förs ut. Vi har haft ett enormt utbildningsarbete i hela landet. Vi har börjat med öppna jämförelser för att visa svart på vitt hur det ser ut på olika ställen, sade Maria Larsson.
-Vi har skapat en tillsynsorganisation som tittar på vad både kommuner och landsting gör.
Gör något av utredningen!
Inte helt oväntat tycker Hillevi Larsson att det inte är tillräckligt eftersom dödssiffrorna stiger hela tiden.
-Det första som krävs att man tar fram Gerhard Larssons utredning och gör något av den.
Hillevi Larsson syftar på missbruksutredningen som presenterades för ett och ett halvt år sedan och där remisstiden gick ut den 15 oktober i fjol. (Läs en intervju med Gerhard Larsson här!)
-Han föreslår bland annat att vården i större utsträckning ska bygga på vetenskapliga belägg och bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling, sade Hillevi Larsson.
-Och så ska man inte slänga ut missbrukare ur behandlingen.

"Man tycker väldigt olika"

Att det dröjt så länge förklarar Maria Larsson med att det var nödvändigt att förlänga remisstiden eftersom utredningen innehöll så många förslag. Remissinstanserna ville ha mer tid på sig.
-Sista remisssvaret fick jag in i december och sammanställningen tog lång tid.
Maria Larsson sade att det kommer ett förslag (en proposition) från regeringen under "det här riksdagsåret".
-Det som har komplicerat bilden är att remissutfallet inte är entydigt. Man tycker väldigt olika, sade hon.
Men något entydigt svar gav inte Maria Larsson på frågan om landstingen kommer att bli tvungna att erbjuda metadonbehandling.
-Alla landsting ska erbjuda det som patienten har behov av, sade hon.
-Jag anser att missbruksvården har varit nedprioriterad i många landsting.
-Metadonbehandling finns redan i dag i Socialstyrelsens riktlinjer, sade Maria Larsson.
Se även:
Pontus, 28 år, kallar sig en stillsam småstadsknarkare.
 Publicerad:

Inga kommentarer: