Follow by Email

Leta i den här bloggen

tisdag 26 februari 2013

Narkotikarelaterad död diskuterad i riksdagen

Narkotikarelaterad död diskuterad i riksdagen Hillevi Larsson (S) frågade Maria Larsson (KD) vad hon tänker göra åt det ökande antalet döda av narkotika och de stora skillnaderna i behandlingsutbudet för narkomaner.

Hillevi Larsson skriver att den restriktiva narkotikapolitiken lyckats med att hålla tillbaka rekryteringen till narkotikamissbruk, men att det är svårt för tunga missbrukare att få den vård de behöver. Hon anser dessutom att vården är ojämnt fördelad över landet. Därför undrar hon också om Maria Larsson tänker vidta åtgärder för att öka tillgången till vård, och om hon kan tänka sig förstatliga finansieringen för att jämna ut de regionala skillnaderna.
Under torsdagens riksdagssammanträde svarade Maria Larsson att hon delar Hillevi Larssons oro för de ökade dödsfallen, och att det i den nya ANDT-strategin läggs vikt vid att utveckla vården för de tyngsta missbrukarna. Däremot är hon tveksam till att möta utvecklingen med ökad tillgång till substitutionsbehandling, då det inte främst är heroinister som står för ökningen. Enligt Maria Larsson är det istället dödsfall på grund av andra droger, inklusive metadon, som står för den största ökningen.
Hillevi Larsson hävdar dock att de flesta dör på grund av att de står utanför kontrollerad behandling och att reglerna för att antas till behandlingsprogram och att få stanna kvar måste luckras upp. Hon påpekar att det inte står i motsättning till restriktiv narkotikapolitik att ha en human syn på missbruksvården.
Maria Larsson menar att det inte är politiker som ska bestämma vilka som ska få vilken vård. Hon säger att missbruksutredningens förslag är ute på remiss och att det pågår en satsning som heter Från kunskap till praktik och som handlar om att förbättra missbruks- och beroendevården och implementera Socialstyrelsens riktlinjer.

Av Eva Ekeroth

Tidningen Accent 2012-08-20

Inga kommentarer: