Leta i den här bloggen

torsdag 28 februari 2013

Erkänn Palestina och rösta ja till FN-medlemskap

I september 2011 utropade sig Palestina som en självständig stat och ansökte om medlemskap i FN. Dessvärre blev det inte mer än en ansökan eftersom USA hotade med att lägga in sitt veto i säkerhetsrådet. Konsekvensen blev att säkerhetsrådet inte ens tog upp frågan till omröstning.

Sverige stödde inte palestiniernas strävan efter FN-medlemskap och har fortfarande inte erkänt Palestina. Det är till och med så illa att Sverige i oktober förra året röstade nej till Palestinas ansökan om medlemskap i FN-organet Unesco.

Lyckligtvis var det bara en minoritet länder som röstade nej till Unescomedlemskapet, så denna ansökan gick igenom trots Sveriges motstånd. 14 länder röstade mot, 107 länder röstade för och 52 stycken lade ner sina röster.

Det är inte svårt att förstå varför Palestina försöker få erkännande från FN. Israel blockerar fredsprocessen genom nya bosättningar, i strid med gällande FN-resolutioner, och genom nya kränkningar av palestinier på ockuperad mark. ”Fredsprocessen” står och stampar och ockupationen fortsätter medan Israel tar över mer och mer av palestiniernas land.

Det palestinska folket behöver hopp för att kunna leva vidare och se framåt. FN-medlemskap för Palestina skulle vara ett viktigt symboliskt steg och visa omvärldens stöd för strävandet mot en egen suverän stat och för fred.

Mycket talar för att palestinierna, efter misslyckandet i säkerhetsrådet, nu i stället kommer att skicka sin ansökan om FN-medlemskap till generalförsamlingen. Här finns, till skillnad från i säkerhetsrådet, ingen möjlighet för enskilda länder att blockera ansökan. Röstar en majoritet av FN:s medlemsstater för ansökan så kommer det också att bli FN:s beslut. Det kommer i så fall inte att bli ett fullvärdigt FN-medlemskap, däremot en förstärkt observatörsstatus. Men detta vore ett viktigt erkännande för palestinierna och ett steg på vägen mot frihet!

Det är nu dags att låta palestinierna få del av den arabiska våren! Allt fler länder i närområdet har vänt sig mot Israels förtryck och människorättsbrott. Men Palestina behöver även stöd från Europa.

Norge har nu anslutit till de länder som erkänner Palestina. Trots att de har fullt upp på hemmaplan med att hantera efterverkningarna av det fruktansvärda främlingsfientliga terrordåd som drabbat dem, vänder de nu blickarna mot Palestinas ockuperade folk och visar solidaritet. Det är mycket positivt och borde uppmuntra Sverige att följa efter! Sverige ska självklart tillhöra de progressiva röster i Europa som står upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna!

Palestina har nu för första gången fått en ambassadör i Sverige. Det är på tiden! Nästa naturliga steg är att Sverige erkänner Palestina som stat och verkar för FN-medlemskap!

Hillevi Larsson

Debattartikel publicerad i Morgonbris nummer 3    2012-08-29

Inga kommentarer: