Follow by Email

Leta i den här bloggen

måndag 15 juni 2009

Riksdagens frågestund om endometrios

Anf. 110 HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Även jag vill ställa en fråga till folkhälsominister Maria Larsson.

Det finns en sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. Det är en fruktansvärd sjukdom som orsakar nästan så svåra smärtor som man kan ha. De liknar födslosmärtor.

Sjukdomen är ändå väldigt okänd. Jag tycker att det är viktigt att vi råder bot på det. Sjukdomen heter endometrios. Det är kanske inte så många som direkt känner att de vet vad det är.

Många drabbas av detta. Många får sjukdomen i samband med att de börjar få mens, redan i unga år. Ofta avfärdas de fruktansvärda smärtorna med att man har mensvärk – man får bita ihop.

Det leder till sjukskrivningar. Många är sjukskrivna flera dagar varje månad och de vet inte vad det är.

Min fråga är: Vad kan regeringen göra för att öka informationen om sjukdomen?

Anf. 111 Statsrådet MARIA LARSSON (kd):
Herr talman! Regeringens uppgift är naturligtvis att se till att vi har forskning om nya fenomen och sjukdomar och se till att kunskapen kommer vårdgivarna till del via myndigheterna. Jag kan tänka mig att ungdomsmottagningar är en viktig motpart vid den här typen av information för att kunna förmedla den vidare.

Det är det sätt som regeringen jobbar på, utöver att ge statsbidrag till kommuner och landsting för att ombesörja själva vården. Det kan behövas speciella informationsinsatser och det kan behövas speciella kampanjer i vissa fall.

Som Hillevi Larsson säger är det här en sjukdom som har uppmärksammats på senare tid och som vi fortfarande har en ganska begränsad kunskap om både när det gäller antalet personer som är drabbade och att hitta botemedel och sådant som kan vara till hjälp för de sjuka.

Anf. 112 HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Det stora problemet är att många av de drabbade inte vet om att de har sjukdomen. Det kan ta mellan fem och tio år att få en diagnos. Under tiden arbetar sjukdomen i kroppen och förstör kroppen. Den gör det dessutom svårare att få barn. Denna sjukdom är alltså den viktigaste anledningen till barnlöshet och den diagnostiseras ofta inte i tid.

Det viktiga är att, till dem som har symptomen, nå ut med budskapet att de kan ha sjukdomen och att de ska söka hjälp.

Det finns naturligtvis bra läkare, men det finns också många som avfärdar detta med att det är lite mensvärk och att man får bita ihop. Med den inställningen får ännu färre en diagnos.

Precis som ministern säger måste vi ha mycket mer forskning om sjukdomen och behandlingsmetoderna. Det finns möjlighet att behandla den, men biverkningarna är mycket svåra.

Med tanke på konsekvenserna för otroligt många kvinnor och deras närstående måste vi ta tag i detta.

Anf. 113 Statsrådet MARIA LARSSON (kd):
Herr talman! Jag får tacka Hillevi Larsson för den folkbildande uppgift hon har tagit på sig här i dag, att informera oss alla. Jag tror att informationsbehovet är stort. Vi har säkert mycket att lära på det här området, men det handlar också om att förmedla den kunskap som finns.

Jag förutsätter att det görs, men jag får anledning att titta närmare på den här problematiken med anledning av dagens fråga.

Inga kommentarer: