Follow by Email

Leta i den här bloggen

måndag 15 juni 2009

EU kan riva gränshinder i Öresund

Även om vi nu upplever en djup lågkonjunktur och dramatisk jobbkris är Öresundsregionen en tillväxtregion. Utvecklingskraften och integrationen i Öresundsregionen har sedan Öresundsbron öppnade år 2000 varit dynamisk och framgångsrik. Många danska företag rekryterar personal i Skåne. 30 000 skåningar pendlar dagligen till jobb eller studier i Köpenhamnsregionen.

Jag är kandidat (S) i valet till Europaparlamentsvalet 7 juni för att jag vill förändra så att vi får ett Europa som är anpassat efter människorna, inte marknaden. Det gäller även utvecklingen av Öresundsregionen - både dess möjligheter och hot.
Öresundsregionen har alla förutsättningar att vara en motor i svensk och dansk ekonomi. Men för att det ska kunna uppnås krävs att allehanda kvarvarande gränshinder rivs. Målet är att det ska vara lika enkelt att bo, jobba eller studera på olika sidor av sundet som inom Sverige eller Danmark.

En av EU:s grundläggande uppgifter är att främja fri rörlighet. De hinder vi ser i Europas gränsregioner går stick i stäv med detta. Jag vill därför verka för att EU tar sitt ansvar och bidrar till att dessa gränshinder rivs. Men många av de kvarstående gränshindren i Öresundsregionen kan lösas av Sverige och Danmark gemensamt.

Det handlar om socialförsäkringarna - om risken att hamna utanför trygghetssystemen när man bor i ett land och jobbar i ett annat.
Det handlar om a-kassan - att skapa möjligheter till arbetslöshetsersättning för timanställda gränspendlare som är bosatta i Sverige men jobbar i Danmark.
Det handlar om att långtidssjukskrivna gränspendlare ska få möjlighet till rehabilitering i bosättningslandet. Det handlar om åtgärder på arbetsmarknaden så att arbetslösa kan få praktikplats på andra sidan Öresund. Och det handlar om svenska och danska studenters möjligheter att fritt kunna studera vid högskolor och universitet på andra sidan Sundet och kunna avlägga examensprov på sitt eget språk i grannlandet.

Men den fria rörligheten i Europa och Öresundsregionen för inte bara med sig möjligheter. Den innebär också tyvärr flera allvarliga hot och risker. I dag samarbetar kriminella nätverk över gränserna. Den organiserade grova brottsligheten har ökat - inte minst i Öresundsregionen. Människor, vapen, narkotika och alkohol smugglas in i EU och mellan medlemsländerna. Till de grövsta brotten hör sexslavhandeln med kvinnor och barn.

Skåne är särskilt utsatt för narkotikasmuggling och drogmissbruk på grund av att nästan all tung narkotika som kommer in i Sverige går via Skåne. Även brottsligheten i samband med illegal gränshandel och smuggling sker i huvudsak vid införselorterna i Skåne.

EU måste bli effektivare i kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Vi socialdemokrater vill att EU stoppar alla former av människohandel och prostitution. Vi accepterar inte att människor utnyttjas genom prostitution. Vi vill sätta press på medlemsländerna att förbjuda sexköp.
EU:s främsta uppgift är att se till att skapa trygga samhällen och medborgare. Det går före marknaden och den fria rörligheten. Därför behöver vi ett rött Europa efter 7 juni.

HILLEVI LARSSON
riksdagsledamot (S), Malmö och kandidat 7 på S-listan i Europaparlamentsvalet.


Publicerad i Kvällsposten inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009

Inga kommentarer: