Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 13 maj 2009

Skillnad mellan Rött och Blått i valet!

SKILLNAD MELLAN RÖTT OCH BLÅTT I VALET!

Idag publicerar jag ett utmärkt valmaterial från Trelleborgs arbetarekommun om skillnaden mellan rött och blott i valet till Europaparlamentet:


Rött eller Blått ?????
1.Du röstar i riksdagsval utan att kunna grundlagen
2.Du röstar kommunalval utan att känna till kommunallagen
3.Då kan du rösta i EU-valet utan att kunna EU-fördraget.

Precis som i Sverige gäller det matchen mellan rött och blått, mellan vänster och höger. Det är enkelt - det handlar om värderingar!

Vad gäller EUROPAPARLAMENTSVALET ?

Socialdemokraterna Allianspartierna
1. Lika lön för lika arbete 1. Konkurrens med låga löner
både i Sverige och i EU både i Sverige och i EU

2. Sverige och EU ska ligga 2. Insatserna för miljön ska
i täten i det viktiga göras i de fattiga länderna
miljöarbetet i världen

3. Sjukvården ska gälla i hela 3. Sjukvården ges utifrån
EU och vara tillgänglig för den enskildes ”plånbok”
alla efter behov både i Sverige och i EU

4. Vi ska inte konkurrera med 4. Vill ha konkurrens mellan
långa skadliga arbetstider EU:s medlemsstater om
i EU långa skadliga arbetstider

5. Vill ha jämställdhet mellan 5. Har aldrig varit först med
kvinnor och män både i att driva jämställdheten,
Sverige och EU varken i Sverige eller EU

6. Vill utöka förbudet att 6. Vill fortsätta att ta ut
diskriminera äldre att gälla högre skatt av
även annat , bl.a. skatter pensionärerArbetarekommunen i Trelleborg

Inga kommentarer: