Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 7 maj 2009

Lika lön för lika arbete

Denna artikel publicerades i Helsingborgs dagblad i samband med 1 Maj


LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE

Vi ska ha ett Europa som är anpassat efter människorna, inte marknaden, anser Hillevi Larsson (S), första maj-talare i Helsingborg i morgon.

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
DEBATT. Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val för Sverige och Europa. Då avgörs vilka värderingar som ska styra de kommande fem åren.

Våra socialdemokratiska mål om fler jobb, ett hållbart klimat och en solidarisk politik gäller både för Sverige och för Europa. Därför är konflikten mellan oss och de borgerliga partierna densamma här hemma som i Europa. Vi socialdemokrater sätter alltid människan främst. De borgerliga partierna i Europaparlamentet vill flytta makt från människor till marknaden.

Valet till Europaparlamentet handlar i grunden om en klassisk konflikt mellan höger och vänster. Om olika syn på människan, den omgivning vi lever i och om politikens uppgift. I kampen mot arbetslöshet, finans- och klimatkris, brottslighet och konflikter blir vi starkare tillsammans än var och en för sig.

Öppna gränser i Europa har förvisso ökat Sveriges möjligheter till handel och utbyten. Rätt utnyttjat kan samarbetet i Europa bidra till att stärka vår konkurrenskraft. Men det råder idag en osäkerhet om hur den svenska modellen på arbetsmarknaden med rättvisa villkor och kollektivavtal ska klara sig i framtiden. Vi har sett exempel på att utländska företag konkurrerat med låga löner, usla villkor och farlig arbetsmiljö. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

En gemensam arbetsmarknad i Europa är viktig. Men den får inte utnyttjas för att pressa villkoren neråt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal är en princip som ska gälla i hela Europa.

I kölvattnet av det så kallade Laval-fallet kan vi tydligt se konflikten mellan höger och vänster. Vi socialdemokrater vill se fler trygga jobb. Vi vill samarbeta över gränserna så att löntagare i hela Europa står väl rustade inför globaliseringens utmaningar.

Inför Europaparlamentsvalet är vi socialdemokrater mycket tydliga med att sätta löntagarna före marknaden. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och vår rätt att bibehålla den svenska modellen måste överordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Och vi slår klart och tydligt fast att EU:s lagstiftning måste ändras så att nya s.k. Laval-fall omöjliggörs.

Sverige och Europa behöver inte mer av borgerlig politik. Ökad orättvisa är inte lösningen på de utmaningar vi står inför – vare sig i Sverige eller i Europa. Därför behöver EU bli rött efter den 7 juni.

Hillevi Larsson (S)

riksdagsledamot

kandidat i Europaparlamentsvalet

Inga kommentarer: