Follow by Email

Leta i den här bloggen

fredag 8 maj 2009

EU har en stor roll i svensk politik

Igår publicerades denna artikel i tidningen Dagen.


EU HAR EN STOR ROLL I SVENSK POLITIK

Snart är det val till EU-parlamentet, och även om många tror att det inte är så, så spelar EU en mycket stor roll för vår nationella politik. En EU-parlamentariker har mer makt över våra liv än en genomsnittlig minister.
Vi vill att EU ska ta ansvar för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar för sina medborgare och som också agerar utrikespolitiskt för en rättvisare värld. Det kan du faktiskt rösta för eller emot den 7 juni.
Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen har tagit fram ett 10-punktsprogram för vilka områden som är viktigast att arbeta med under den kommande mandatperioden.
Som medlemmar i Broderskapsrörelsen och kandidater till Europaparlamentet ställer vi som undertecknar oss bakom dessa krav. Vi vill också ge några exempel på viktiga frågor inom respektive område.
Alkoholpolitik.
Alkohol är inte mat och ska ses som en folkhälsopolitisk - inte näringspolitisk - fråga i hela EU. Det är också viktigt med sänkta införselkvoter och en hög gemensam lägsta skattesats för alkohol för att minska missbruket.
Utrikes- och utvecklingspolitik.
Stopp för pengatvätt av skattemedel och vinster från utvecklingsländer i europeiska skatteparadis. EU behöver också aktivt ta ansvar för en lösning av konflikten i Mellanöstern.
Flyktingpolitik.
Alla ska ha rätt att få sina asylskäl prövade och det ska inte spela någon roll vilket EU-land man först kommer till för om man får rätt till skydd i Europa.
Miljöpolitik.
EU måste minska sina egna utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, och måste som stormakt visa vägen till en hållbar utveckling.
Säkerhetspolitik.
Vi vill se ett helt kärnvapenfritt Europa och minska EU:s export av vapen.
Sociala rättigheter.
Vi vill att EU ska föra en politik för minskade klyftor och för ett jämställt och socialt Europa.
Arbetsmarknads- och utbildningspolitik.
Vi vill se en rättvis utbildnings- och arbetsmarknadspolitik där alla ses som resurser.
Familjepolitik.
EU behöver gemensamma minimiregler för rätten till föräldraledighet, fri abort ska också vara en rättighet i hela Europa.
Handelspolitik.
EU ska främja fattiga länders möjligheter att exportera till EU och ta sig ur sin fattigdom, för att nå dit måste stödet till europeiska jordbruksprodukter tas bort.
Konsumentpolitik.
Vi vill se ett skarpare regelverk och en bättre gemensam standard för vilka tillsatser som får finnas i vår mat.

EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt. EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet. Vi har goda möjligheter att skapa det om vi bara vill. En aktiv politisk kamp för frihet och jämlikhet är bästa sättet att bli ordets görare, inte bara dess hörare. Därför vill vi sitta i EU-parlamentet.
EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet.
Åsa Westlund, plats 3; Anna Hedh, plats 5; Hillevi Larsson, plats 7; Carina Hägg, plats 13; Evin Cetin, plats 29; medlemmar i Broderskapsrörelsen, kandidater Europaparlamentet (S

Inga kommentarer: