Follow by Email

Leta i den här bloggen

tisdag 22 maj 2007

Sanering av taxinäringen

Jag har nu fått svar på min fråga.

Det här håller inte! Visst, företagen ska inte belastas med onödiga administrativa bördor. Men vi måste göra något för att komma åt det utbredda fusket inom taxinäringen! Detta drabbar de seriösa taxiföretag som drabbas av den osunda konkurrensen. I förlängningen drabbas vi alla, genom uteblivna skatteintäkter.

Inga kommentarer: