Follow by Email

Leta i den här bloggen

tisdag 29 maj 2007

Fredrik Andersson - en hjälte!

På senare tid har man kunnat läsa mycket i Skånemedia om Fredrik Andersson. Han är 34 år, bor i Stehag i Skåne och har den svåra sjukdomen MS.

Jag är imponerad av den killen!

Han drev kampen för att han och 100 andra MS-patienter skulle få behandling. Eftersom borgarna i Region Skåne nu gör nedskärningar så drabbades hans klinik av sparkrav. Det stod mellan att behandla stroke-patienter och MS-patienter. Kliniken hade inte råd med både och.

Tack vare att Fredrik inte gav sig så blev den här frågan en jättegrej, och nu får alla 100 MS-patienter behandling. Det blev helt enkelt för pinsamt att neka dem vård!

Inspirerad av Fredrik så skrev jag en interpellation till Hägglund där jag påtalade regeringens ansvar för att alla, oavsett var de råkar bo i landet, får tillgång till nödvändig vård. Här är protokollet från debatten.

Man hade kunnat hoppas att den här historien skulle leda till att regionledningen insåg sitt misstag och drog tillbaka sparkraven inom vården. Men tyvärr kvarstår deras beslut, nu blir det bara andra patientgrupper som drabbas. Vilka återstår att se.

Inga kommentarer: