Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 12 juni 2013

Otillräckliga ”krafttag” mot oseriösa långivare

Efter katastrofsiffror från Kronofogden vill nu regeringen ta krafttag mot oseriösa sms-lånebolag. Men åtgärderna är inte tillräckliga, enligt oppositionen.
Antalet snabblån, eller sms-lån, har ökat med 62 procent sedan 2011. Det visar Kronofogdemyndighetens statistik. Regeringen svarade genast med en debatt­artikel om att den nu ska ta krafttag för att reglera marknaden och göra det svårare för oseriösa snabblåneföretag att etablera sig.
Regeringens förslag på reglering innebär bland annat att snabblåneföretagen, vid etablering, måste godkännas av finansinspektionen.
– Vi hoppas att det här ska innebära att det blir färre ärenden hos Kronofogden. Det finns lägen i livet där det behövs snabba pengar av olika skäl. Målet är därför att också utbilda folk samtidigt som vi gör företagen mer tydliga, säger Peter Norman, M, finansmarknadsminister.
Men både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet riktar kritik mot regleringen, som de anser inte är tillräckligt långt­gående.
– Man måste ändra balansen mellan långivare och låntagare.
I dag är det väldigt förmånligt att låna ut och företagen kan sätta sina villkor helt själv, medan låntagaren inte har några rättigheter, säger Hillevi Larsson, S-ledamot i civilutskottet.
Konsumentverket har sedan förra året granskat 14 snabblånebolag för att undersöka om de kreditprövar låntagarna, enligt konsumentkreditlagen. Granskningen fann då att samtliga slarvat, men vid sådana tillfällen kan verket enbart varna företaget, något som de flesta ändå nonchalerar. Enligt regeringens förslag ska Konsumentverket ges möjlighet att bötfälla företag med upp till fem miljoner kronor om de bryter mot lagar och regler.
Men enligt oppositionen kom­mer det inte att lösa problemet. Detta eftersom de lagar och regler som gäller för branschen är för vaga och tillåtande. Den springande punkten är företagens höga räntor som i extrema fall kan vara på uppåt 17 000 procent, men ändå inte leda till åtal, enligt ockerlagen. Vad som behövs är enligt Socialdemokraterna ett räntetak som reglerar hur hög ränta ett företag har rätt att kräva. De föreslår därför ett tak på 50 procents ränta, ett system som redan finns på plats i Finland.
– Motargumentet är att alla då kommer att sätta räntan till 50 procent och de oseriösa företagen kommer säkert att göra det. Men för de seriösa företagen finns det fortfarande en konkurrenssituation som gör att de kommer att sätta lägre ränta för att få kunder, säger Hillevi Larsson.
 
Utdrag ur artikel av Axel Green publicerad i Arbetaren 2013-02-28

Inga kommentarer: