Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 13 juni 2013

Den nyligen intetsägande debatten om fas 3 i riksdagen

 

                                              


Två gånger på hela debatten i februari togs frågan upp om varför regeringen inte stoppat anvisningarna till fas 3 efter riksdagsbeslutet 2011.

Citat av Hillevi Larsson (S): Herr talman! Precis som Eva-Lena Jansson säger ökar anvisningarna till fas 3, trots riksdagsbeslutet för ett och ett halvt år sedan att stoppa anvisningarna till fas 3. Det har ju inte blivit bättre. Det är inte fler som går till arbete i dag. Det är till och med så att man kan säga att villkoren för dem som är i fas 3 har försämrats. Slut citat.

Svar av Hanil Bali (M) Herr talman! Ibland när man står här får man denna bild: Gud vad dåliga vi måste vara i Sverige! Fas 3 fungerar ju inte, och alla blir långtidsarbetslösa – man är nästan dömd att bli det i Sverige – just för att våra arbetsmarknadsprogram är så himla dåliga.
Då vill jag bara i all ödmjukhet peka på att Sverige är det land i hela EU som har lägst långtidsarbetslöshet i andel av arbetslösa. Slut citat.

Ja, goddag yxskaft blev svaret!
 
Utdrag ur text av Rolf från bloggen Dagens filosofiska tanke 2013-03-17

Inga kommentarer: